• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • БУЛІНГ
  • План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Навчально-виховний комплекс

«Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

вул. Історична, 37, м.Марганець, Дніпропетровська область, 53400,

тел.(05665) 5-81-82, факс: 5-81-82, Е-mail: srednyayashkola5@gmail.com

Код ЄДРПОУ 24613954

НАКАЗ

01.02.2019 № 29

Про затвердження плану

заходів на 2019 рік щодо

запобігання насильства,

протидії булінгу та попередження

випадків жорстокого поводження

в учнівському середовищі у 2019 році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства» (зі змінами та доповненнями), Закону України від 18.12.2018 року 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 №214 «Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» для організації виховної роботи в класі, від 02.01.2019 року № 9/0/210-19 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі – булінгу, кібербулінгу,насильства, випадків жорстокого поводження,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання насильства, протидії булінгу та попередження випадків жорстокого поводження в учнівському середовищі у 2019 році (додаток ).

2. Келипенко Т.М., педагогу - організатору:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання насильства, протидії булінгу та попередження жорстокого поводження в учнівському середовищі.

Постійно.

2.2. Забезпечити проведення інформаційно – просвітницьких заходів, виховних програм, семінарів, тренінгів з питань запобігання насильства над дітьми, протидії булінгу та попередження жорстокого поводження в учнівському середовищі.

Постійно.

2.2.Провести роз’яснювальну роботу з педагогами і батьками щодо реалізації норм Закону України від 19.01.2019 року №2657-VIII.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

До 20.02.2019 року.

2.3. Своєчасно повідомляти директора закладу про відомі факти булінгу по відношенню до здобувачів освіти або інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

Постійно.

2.4. Провести роз’яснювальну роботу з педагогами щодо запобігання насильства та протидію булінгу та жорстокого поводження в учнівському середовищі, ознайомити педагогічних працівників із статтею 30 Закону України « Про освіту»:

- Із правилами поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

- Із порядком подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі від здобувачів освіти, їх батьків та інших осіб.

-Із порядком реагування на доведені випадки булінгу в закладі та із відповідальністю осіб, причетних до булінгу.

До 20.02.2019 року.

2.5. Роботу щодо профілактики насильства над дітьми, попередження жорстокого поводження з ними та протидію булінгу проводити у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, органами опіки і піклування.

Постійно

3. Класним керівникам: Класним керівникам: Акалупіній Т.А., Вороніній Т.І., Булюк А.В.,Гордієнко А.В., Лучковуій А.С., Павленко О.Д., Ковтун Ю.О.,

Похиленко Ю.С., Пінчук Г.Д. Цехмістро О.М.; вихователям дошкільного підрозділу: Саморіз І.В., Романенко І.О., Малій Р.О.-

3.1.У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на булінг в учнівському середовищі своєчасно інформувати адміністрацію закладу з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги.

По факту.

3.2.Сприяти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу та проводити роботу по профілактиці та попередженню негативних явищ в учнівському середовищі.

Лютий - березень 2019 року.

4. Сафоновій О.О., інженеру - електроніку, розмістити на офіційному веб-сайті закладу інформацію про зміст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» ) від 19.01.2019 року №2657-VIII.

Лютий 2019 року.

Директор навчально – виховного

комплексу « Марганецька загальноосвітня

школа №5 – дошкільний навчальний заклад» Н.М. Гавронська

Додаток

План заходів щодо запобігання насильству, протидії булінгу та попередження випадків жорстокого поводження в учнівському середовищі

№зп Зміст заходів Термін виконання Відпові дальний
1 Забезпечити дотримання класними керівниками рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» для організації виховної роботи в класі Протягом року Класні керівники
2 Ознайомити учасників освітнього процесу із Законом України від 19.01.2019 року №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) Лютий 2019 КелипенкоТ.М.
3 У разі виявлення фактів насильства над дітьми негайно надавати інформацію відповідним правоохоронним органам По факту Адміністрація закладу
Провести тренінги для учнів 5-11 класів: - «Стоп жорстокому поводженню з дітьми». - «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки» . - «Захисти дітей від насильства та жорстокого поводження». -«Відкрите та ефективне спілкування. Попередження жорстокого поводження та насильства в молодіжному середовищі» Протягом Року відповідно до плану Келипенко Т.М. Класні керівники
Провести батьківські збори на тему: - «Батьківське щастя: виховання без насильства» Квітень 2019року Келипенко Т.М. Класні керівники
Провести дискусійну платформу «Світ без насильства» 9-11 кл. Лютий 2019 року Булюк А.В. Похиленко Ю.С.
Рольова гра: - «Як не стати жертвою насильства» 1-4 класи Лютий 2019 Класні керівники 1-4 кл.
Відеолекторій на тему: - «Жертва» -«Якщо я не повернусь - « Що таке насилля?» - «Толерантність» -«Яку поведінку вважати насильницькою?» Протягом року Келипенко Т.М. Класні керівники
Ток-шоу за темами: - «Дитинство без насильства» - «Дитина – основа родини» - «Стоп насильству». Протягом року, відповідно до плану виховної роботи Келипенко Т.М. Класні керівники
Провести соціальні диктанти з творчими завданнями на тему «Стоп насильству!» Протягом року Вчителі української мови
Оформити постійно діючу тематичну полицю в шкільній бібліотеці на тему «Якщо ти зіткнувся з ситуацією насильства» Протягом року Деревцова Н.С.
Відслідковувати випадки насильства та агресивної поведінки серед учнів, виявляти дітей-агресорів Протягом року Класні керівники
Організувати системну профілактичну роботу з дітьми, що мають схильність до насильства Протягом року Келипенко Т.М.
Проводити індивідуальну роботу з учнями у наданні допомоги щодо вирішення особистих проблем Протягом року Класні керівники
Організувати діяльність служби шкільної медіації та шкільної служби порозуміння Вересень 2019 Педагог-організатор
Скласти буклети з алгоритмами дій у разі порушення прав дитини або вчинення насильства щодо неї у закладі освіти та контактними даними організацій, куди можна звернутися за допомогою Березень 2019 Пінчук Г.Д.
Контролювати чергування вчителів на перервах Постійно Келипенко Т.М.
Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства», законодавств України в галузі освіти в частині збереження здоров’я та поваги до людської гідності дитини Постіно Педагогічний колектив
Започаткувати проект «Попередження насильства над дітьми в школі» («Повага дією») Лютий 2019 Келипенко Т.М.
Надавати методичні рекомендації класним керівникам щодо організації роботи щодо попередження насильства у шкільному середовищі Постійно Адміністрація закладу
Планувати виховну роботу в напрямку формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку та проводити заходи щодо профілактики насильства, спрямовані на попередження випадків різних видів насильства Вересень 2019 Педагог- організатор
Провести тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства. Жовтень 2019 Педагог- організатор
Застосовувати систему ранньої профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи з метою виявлення учнів «групи соціального ризику» Постійно Класні керівники
Організувати роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення. Постійно Класні керівники
Продовжити співпрацю з правоохоронними органами щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам у закладі Постійно Келипенко Т.М.
Створити службу порозуміння за допомогою медіаторів (посередників), діяльність яких дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, забезпечувати психологічно здорове освітнє середовище Вересень 2019 Педагог- організатор
Продовжити співпрацю з державними установами, громадськими та благодійними організаціями, які працюють в інтересах дітей, сприяти участі в інноваційних просвітницько-профілактичних програмах та проектах. Постійно Педагогічний колектив
Кiлькiсть переглядiв: 87

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.