/Files/images/00/SAM_4201.JPG

Тема: “Води суходолу Південної Америки”

Мета уроку:

Освітня: познайомити школярів з найбільшими річковими системами Південної Америки, їх живленням та режимом, характером течії річок. Знайти річки-аналоги за живленням та режимом у Південній Америці та Африці. Дати характеристику найбільшим озерам Південної Америки, акцентувавши увагу на походження їх улоговин. Дати загальні відомості про льодовики в Андах. Звернути увагу на значення водойм Південної Америки у природи та господарській діяльності населення.

Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про вплив кліматичних умов на живлення та режим річок, а рельєфу – на характер їх течії. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною внутрішніх водойм Південної Америки та їх охорону.

Розвиваюча: Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований

Обладнання:

• фізична карта Південної Америки;

• атласи

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:

А. Питання для усного обговорення: (Фронтальне опитування)

1. Які особливості географічного положення Південної Америки найбільш суттєво впливають на формування її природи?

2. Покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії материка.

3. Назвіть та покажіть на карті найбільші рівнини материка та найвищі вершини Анд.

4. Які особливості клімату Південної Америки вирізняють її серед інших материків?

5. Поясніть, як впливають на клімат Південної Америки постійні вітри: пасати та західне перенесення. Який вплив має рівнинний клімат материка та особливості розташування Анд?

6. В межах яких кліматичних поясів розташована Південна Америка? Які з них поділяються на кліматичні області?

Робота з картою

1. Орінокська низовина.

2. Гвіанське плоскогір’я.

3. Острів Вогняна Земля.

4. Бразильське плоскогір’я.

5. Амазонська низовина.

6. Карибське море.

7. Острови Галапагос.

8. Анди.

9. Панамський канал.

10. Ла-Платська низовина.

11. Протока Дрейка.

12. Магелланова протока.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

  1. Прийом “Здивуй всіх”
  2. Проблемне питання “Водна мережа материка – це дзеркало його клімату та рельєфу”

.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Найбільші річкові системи Південної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Південної Америки, презентацією ppt «Внутрішні води Південної Америки», опорними схемами)

• Який вплив мають рельєф та клімат на перерозподіл вод суходолу на материках?

• Що таке вододіл?

• Як впливає клімат на живлення та режим річок?

• Пригадайте найбільші річки Африки та їх режим.

Оскільки Південна Америка найвологіший материк світу, річкова мережа тут дуже густа. На материку протікають найбільш довгі та найбільш повноводні річки планети.

• Користуючись ppt «Внутрішні води Південної Америки», визначте, до басейнів яких океанів належать річкові системи Південної Америки.

• Якими формами рельєфу проходять вододіли між басейнами океанів?

• Який з цих басейнів найбільший та чому?

• На яких територіях материка та з яких причин річкова сітка найгустіша?

Головним вододілом у Південній Америці є гори Анди. Оскільки води розміщені на крайньому заході материка, більшість річок Південної Америки належать до басейну Атлантичного океану – 90% території. Лише короткі річки стікають з Анд у Тихий океан. На відміну від Африки та Австралії, у зв’язку з вологим кліматом материка та особливостями його рельєфу, площі басейну внутрішнього стоку дуже малі (5% території).

Найбільшою річкою Південної Америки є Амазонка. «Цариця річок», «диво природи», «загадкова», «неповторна» — як тільки не називають її. Вона бере початок високо в Андах на заході і, подолавши шлях у 6400 км, впадає в Атлантичний океан на сході. По дорозі до океану Амазонка приймає близько 500 приток, з них 17 протяжністю понад 1500 км. Площа її басейну найбільша в світі й перевищує 7 млн. км2 (як ціла Австралія!). На цій площі може вміститися 11 таких країн, як наша Україна. Водночас це найповноводніша річка світу. Вона виносить в Океан 15% усієї річкової води планети. Для такої кількості води знадобилося б 130 річок таких, як наш Дніпро.

Вона також є найширшою і найглибшою річкою планети. Амазонка утворюється від злиття двох річок — Укаялі і Мараньйону. Уже в місці злиття ширина річки досягає 2 км. На Амазонській низовині вона ділиться на безліч рукавів і проток. Не кожен лоцман, навіть дуже досвідчений, може розібратися в цьому водному мереживі. У нижній течії ширина Амазонки досягає 20 км. В її гирлі безліч островів, з яких найбільшим є Маражо. Річка така широка і глибока, що океанічні кораблі заходять вгору по ній на 1700 км.

• З’ясуйте, у якому кліматичному поясі протікає Амазонка?

• Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим Амазонки.

Оскільки Амазонка більшою частиною протікає через екваторіальний кліматичний пояс, вона має дощове живлення та повноводна увесь рік. Але літом та зимою вона ще більше виходить з берегів, оскільки її живлять притоки, що беруть початок у Північній і Південній півкулях. У грудні-лютому надходить багато води з приток Південної півкулі, де в цей час дощовий період, а у червні-серпні — Північної, коли там випадають дощі. Оскільки правих приток більше, то на кінець літа Південної півкулі припадає найбільше води в річці. Вона виходить з берегів і розливається на 80-100 км.

• Поміркуйте, аналогом за живленням та режимом якої африканської річки є Амазонка. Поясніть чому?

У нижній течії Амазонка зазнає впливу припливів. Двічі на добу з океану в гирло надходить так багато води, що вона утворює хвилю заввишки до 4 м – «амазуну». Хвиля з великою швидкістю і гуркотом рухається вгору по річці.

У водах Амазонки та її приток водиться багато риб, черепах, дельфінів і крокодилів. З-поміж риб — хижа піранья з гострими, як бритва, зубами, велетенська пірарука, електричний вугор, маленька гупія — окраса домашніх акваріумів та ін.

Другою за протяжністю річкою на материку є Парана. Її назва означає «велика річка», а місцеві жителі називають Парану «матір’ю моря». Загальна довжина річки становить 4700 км, що вдвічі перевищує протяжність Дніпра. Витоки Парани знаходяться на Бразильському плоскогір’ї. Впадаючи в Атлантичний океан, річка утворює розширене гирло, яке має назву Ла-Плата.

• Пригадайте, як утворюються на річках водоспади.

• Які ви пам’ятаєте водоспади в Африці? На яких річках вони знаходяться?

Перетинаючи тверді кристалічні породи щита Південноамериканської платформи, Парана створила мальовничі водоспади. Найбільш відомий серед них Ігуасу, висотою 72 метри й, можливо, найширший у світі – 4 км. Оточений тропічними лісами, повними дивовижних рослин та тварин, цей водоспад є найбільш екзотичним місцем Південної Америки.

Великою річкою Південної Америки є Оріноко. Її протяжність трохи більша за Дніпро – 2740 км. Притоки Оріноко, що беруть початок з Анд, залишають в долині родючий мул. Гирло Оріноко — складна мережа дрібних рукавів і численних островів. На притоці Оріноко річці Чурун в 1935 р. був відкритий найвищий водоспад світу — Анхель (1054 м).

• З’ясуйте, які кліматичні пояси перетинають Парана та Оріноко.

• Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим цих річок.

Парана та Оріноко, які значною своєю протяжністю перетинають субекваторіальний кліматичний пояс, мають переважно дощове живлення та різкі коливання рівня води протягом року. В сезон дощів (пригадайте, коли це буває) величезні простори їх долин заливаються водою. В сухий сезон рівень води зменшується, багато їх дрібних приток перетворюються в ланцюжок невеликих стоячих озер.

• Що спільного та відмінного у режимі Парани та Оріноко?

• Поміркуйте, аналогами яких африканських річок за живленням та режимом є Парана та Оріноко. Поясніть чому?

Річки Південної Америки багаті на енергоресурси. В окремих районах Амазонії річки — єдиний вид транспорту. На посушливих територіях води річок використовують для зрошення. На всіх річках розвинуто рибальство.

• За картами атласу складіть коротку характеристику річки Оріноко за планом: де бере початок, куди впадає, характер течії, найбільші притоки, через які кліматичні пояси протікає, живлення, режим, можливості господарського використання.

3. Озера Південної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Південної Америки, презентацією ppt «Внутрішні води Південної Америки», опорними схемами)

Великих озер у Південній Америці небагато. З них найбільшим за площею є Маракайбо на півночі материка. Це озеро має тектонічне походження улоговини й лежить у западині земної кори. Озеро з'єднується вузькою протокою з Карибським морем, за що його називають озером-лагуною.

Прикрасою Анд є високогірне озеро Тітікака. Його тектонічна улоговина досягає максимальної глибини 304 м. Воно лежить на висоті 3812 м, а площа водної поверхні становить 8 тис. км2. На такій значній висоті більших за площею озер ніде в світі не відомо. Назва в перекладі з мови інків означає «скеля з олова» через те, що на одному з островів на озері індіанці в давнину видобували цей метал. Хімічний склад води Тітікаки подібний до морської: вода солонувата, але придатна для використання. В озері є представники навіть океанічної фауни – зокрема деякі види акул. Це наштовхує на думку, що в минулому Тітікака могла бути затокою океану.

Маракайбо та Тітікака мають тектонічне походження улоговин.

• Пригадайте, як утворюються тектонічні озера.

• Згадайте, які озера Африки мають тектонічне походження.

4. Льодовики в Андах. (Коротка інформація вчителя з елементами бесіди)

• Пригадайте, що собою являють льодовики. Які потрібні умови для їх формування?

• Що таке снігова лінія? Від чого залежить її висота над рівнем моря?

Снігова лінія в Андах лежить найвище в світі: 4500-6500 м. Лише на півдні вона опускається до 500 м. Висоти гір достатньо, щоб досягти снігової лінії, тобто для формування льодовиків. Але через малу кількість опадів на схилах льодовиків в Андах небагато. Їх тут менше, ніж в інших високих горах світу. Льодовиками вкриті лише найвищі точки. Чим далі на південь, тим більше льодовиків. Тут випадає значно більше опадів й льодовики знаходяться на меншій висоті.

Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Південної Америки (Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт)

Мета: позначити основні географічні об’єкти Південної Америки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.

Використання карт: фізична карта Південної Америки

Завдання:

Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Гідрологічні об’єкти Південної АмерикиКатегорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів

Внутрішні води Річки Амазонка, Парана, Оріноко

Водоспади Анхель (1054 м) – на притоці Оріноко,

Ігуасу – на притоці Парани

Озера Маракайбо, Тітікака

ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми

1. Прийом “роблю висновок” • Через переважання вологого клімату Південна Америка має дуже густу річкову мережу. Великі річки материка належать до басейну Атлантичного океану. Живлення річок в основному дощове.

• Найповноводніша та найбільша на планеті за площею басейну річка — Амазонка. Великими річками на материку є також Парана та Оріноко.

• Найбільші озера материка — Маракайбо і Тітікака.

2. Гра “Так, Ні, не знаю”

1. Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)

1. Чим можна пояснити наявність густою річкової сітки у Південній Америці?

2. Чим пояснити, що переважна більшість великих річок материка належать до басейну Атлантичного океану?

3. Назвіть найбільші річки материка. Схарактеризуйте їх живлення та режим.

4. Покажіть на карті найбільші озера Південної Америки. Яке походження мають їх улоговини?

5. Чому при значній висоті гір в Андах небого льодовиків?

6. * Поясніть, чому на Парані та притоках Оріноко є великі водоспади, а на Амазонці вони відсутні.

7. * Поміркуйте, які річки Африки є подібними за режимом та живленням до Амазонки, Парани, Оріноко. Чим це можна пояснити?

8. * Назвіть усі відомі вам «рекорди» Амазонки, що вирізняють її серед інших річок світу.

V. Домашнє завдання.

Кiлькiсть переглядiв: 98

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.