Передумови та початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст.

Мета: з’ясувати передумови, причини та характер війни;розкрити роль Богдана Хмельницького в підготовці та початку національно-визвольної війни;розвивати вміння учнів аналізувати історичні джерела, працювати над вивченням історичних подій за алгоритмом, працювати самостійно з довідковою літературою;виховувати інтерес до історичного минулого свого народу;реалізовувати компетентнісний підхід до викладання історії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:карта «Національно-визвольна війна українського народу»,портрети Б.Хмельницького, робоча папка з роздатковим матеріаломтаблиці-завдання для закріплення вивченого матеріалу.

Хід уроку

І. Активізація розумової діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Епіграф

Усі люди є рівними у своїй гідності і правах.

Конституція України, ст. 21

I. Організаційний момент

Вчитель пропоную прочитати учневі текст

З Густинського літопису: «Чому кожній людині читання історії дуже корисно? Тому що якби не описан і мир не уявлен, разом би з тілом у безвість все сходило б у землю, і люди, як в пітьмі бувши, не відали б, що з минулих віків відбувалося. Хроніку цю прочитавши, можеш передати її для пізнання іншим…».

Запитання учням: Як в літописі пояснюється що читання історії дуже корисне?

В чому бачив літописець задачу історії? Чи наслідуємо ми цей заповіт?

В історії нашого народу було багато героїчних сторінок. Наші предки змушені були вести боротьбу за свою державу і за свою свободу. За право бути вільними, за можливість самим вирішувати свою долю вони готові були віддати життя, чим вражали багатьох іноземців.

II. Актуалізація опорних знань

Вчитель

З кінця 15 і майже до кінця 18 століття історія України відзначалась однією особливістю, яка була відома на всю Європу. Це стан населення, який весь час боровся за власну свободу, за право самовизначення та свободу України і українців. Хто здогадався про який суспільний стан я говорю?

Відповідь : про козаків

Пригадайте кого ми називаємо козаками?

Відповідь : вільна озброєна людина

Які причини виникнення козацтва

Відповідь : тікали від кріпацтва , і потреба захисту українських земель від набігів турків і татар

Де і коли було збудовано першу Січ?

Відповідь; о. Мала хортиця 1556 р Байда Вишневецький

Вчитель:

Козацтво мало певні права, звичаї, заняття, займало власну територію, саме козацтво очолило національно – визвольну війну українського народу, заклало основи української державності

Ви знаєте, що наприкінці 16 початку 17 ст. В Україні прокотилася хвиля козацько – селянських повстань

Які причини цих повстань

1. Посилення феодального. Національного та релігійного гніту

2. Зростання утисків селян і козаків з боку польської шляхти

3. наступ католицизму в Україну

4. невдоволення неєрестрового козацтва

Вчитель зверніть увагу на екран. Перед вами таблиця в одній колонці дати в іншій прізвища керівників козацько – селянських повстань. Співставте їх відповіді запишіть у зошит

Дата Керівники
1. 1591-1593 рр. 2. 1595-1596 рр. 3. 1625 р. 4. 1630 р. 5. 1635 р. 6. 1637-1638 рр. а) Северин Наливайко б) Тарас Федорович (Трясило) в) Криштоф Косинський г) Яків Острянин, Дмитро Гуня д) Іван Сулима е) Марко Жмайло

Слайд 3Відповіді: 1в, 2а, 3е, 4б, 5д, 6г.

Слідуюче завдання

Упізнай особу за описом

1) 1591 р – зібрав військо, захопив Білу церкву, Переяслав

1593 р – його було вбито під час переговорів, повсталі козаки нічого не добилися.

Відповідь : Кшиштоф Косинський

2) 1595 р – повсталі захопили міста Брацлав, Луцьк, підняли повстання на Волині 1596 р були оточені біля Лубен. Мали можливість відійти, але в таборі були жінки і діти. Цей ватажок був страчений у Варшаві.

Відповідь : Северин Наливайко

3) Український шляхтич, освічена людина, багато воював. Набув слави завдяки походам на Кримське ханство, у ході яких його військо зруйнувало татарську фортецю – Кафу. У 1621 р допоміг розбити турецьке військо під Хотином.

Відповідь: Петро Конашевич – Сагайдачний

4) Очолив козацько – селянське повстання на Лівобережній Україні, Найкровопролитнішим був бій 15.05. 1630 р. Названий «Тарасовою ніччю». Повсталі домоглися поступок – реєстр був збільшений до 8 тисяч.

Відповідь: Тарас Федорович

5) Приймав участь у морських походах. Взяв і зруйнував фортецю Кодак. Внаслідок зради реєстрових козаків його схопили і відправили до Польщі і там стратили

Відповідь: Іван Сулима

ІІІ. Вивчення нового матеріалу, формування знань та умінь учнів.

Що таке національно – визвольна війна? Як ви розумієте це питання?

Національно – визвольна війна – це боротьба українського народу під проводом Богдана Хмельницького за визволення від полського панування, та створення своєї незалежної держави.

Поняття учні записують у зошит

Вчитель: Україна потерпала від полського панування, але протягом «доби золотого спокою» стримувала свій гнів. Але достатньо було невеликого поштовху, появи людини, що спромоглася стати організатором боротьби, щоб український народ піднявся на війну. І така людина на Україні була – Богдан Хмельницький

Це була особа неординарна, особа яка викликає до себе різне ставлення. Протиріччя в сприйманні козацького ватажка виявились в поглядах його сучасників.

Поляки вважали його порушником спокою, зрадником та тираном, сином антихриста і одночасно хлопом, розбійником.

Венеціанський посол Альберто Віміна змальовує Хмельницького як одного з найдосвідченіших та найавторитетніших воїнів, з гострим розумом та хитрістю, але жорстокого та підступного.

Автор «Історії русів» ставиться до Хмельницького як до Моісея, що вивів свій народ з «лядської неволі», але тут же ставить йому в провину, що він веде свій народ в нові кайдани рабства та неволі.

Так хто ж він – чи зрадник, чи розумний та хитрий воїн, чи захисник і Моісей українського народу? Це нам і належить вирішити, спираючись на знання про його діяльність, протягом декількох уроків.

Вчитель: Зараз ви прослухаєте повідомлення про Богдана Хмельницького

Біографія Богдана Хмельницького.

Богдан (Зиновій) Хмельницький (1595—1657) — гетьман України, творець Української козацької держави. Місцем народження вважається хутір Суботів. Походив він із дрібної української шляхти. Освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Б. Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 р. разом із батьком брав участь у поході польського війська до Молдови проти турок. У битві під Цецорою батько загинув, а Богдан потрапив до турецького полону, із якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська, згодом став писарем. Брав участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 30-х pp. XVII ст. виступав на боці козаків. У січні 1648 р. очолив Національно-визвольну війну. Під час національно-визвольних змагань проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і видатний державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, сформулював ідею створення незалежної Української держави в її етнічних межах і розпочав її реалізацію. Домігся визнання Української козацької держави як суб'єкта міжнародного права. Помер у Чигирині й був похований у Суботові в Іллінській церкві.

Вчитель: Якими були риси характеру Хмельницького?

Але що заставило 53 – річну людину зважитись на бунт проти польської влади це ми з’ясуємо переглянувши відео

Відео

Що підштовхнуло Б.Хмельницького до боротьби з владою Речі Посполитої?

Вчитель: Чи були ще серед відомих вам керівників козацьких повстань такі?

Відповідь Кшиштоф Косинський, Северин Наливайко

Вчитель: Повстання, розпочате січовиками, було підтримане усіма верствами населення і зараз ми зясуємо, чим була зумовлена одностайна підтримка українців

Робота з документами

Причини війни

Релігійні Соціальні Національні
1. Закривались православніцеркви і монастирі. 2. Православним не можна було відкрито проводити богослужіння. 3. Не можна було прилюдно провести похорони чи інші обряди. 1. Великі натуральні і грошові податки. 2. Посилення особистої залежності селян 3. Нехтування польською владою інтересів козаків. 1. Пани і шляхта позбавляли українських селян, міщан і козаків майна і свободи. 2. В українців забирали хутори, пасовища, луки, млини. 3. Козаків б'ють, мордують, кидають до в'язниць.

Вчитель.Отже, ми дізнались про причини і передумови національно-визвольної війни. Щоб дізнатись, які події відбувались на початку народного повстання ми переглянемо відео

відповідь на питання:

1. Яких заходів вжив Хмельницький, готуючись до війни?

2. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з ним?

Вчитель.А зараз я хочу звернутись до класу

Ø Як ви думаєте, кримський хан був надійним союзником для козаків?

Робота з підручником

Працюємо в парах

Перший ряд користуючись сторінками 120 підручника складає опис битви на Жовтих Водах. Допоможе їм схема, яка є на партах.

Другий ряд. користуючись сторінками 122 - 123 підручника складає опис битви під Корсунем. Допоможе їм схема, яка є на партах.

Третій ряд битва під пилявцями

Через4 хвилинипредставники груп презентують результати роботи.

Схема опису битви Назва битви __________________________________________________ Дата битви ___________________________________________________ Місце битви __________________________________________________ Чисельність протидіючих сторін: козацьке військо ______________________________________________ польське військо ______________________________________________ Очільники війська _____________________________________________ Результати _________________________________________________

Вчитель

Внаслідок перемоги під час перших битв у 1648 році майже всі українські землі було визволено від польського панувння. 23 грудня 1648 року Б.Хмельницький урочисто в’їхав до Києва, де його радо вітали як переможця. На початку 1649 року Хмельницький перед польськими послами сформулював остаточну мету війни. У розмові із польськими послами було чітко обумовлене право українського народу на створення власної держави в її етнічних межах.

Підсумок уроку

Вчитель : зверніть увагу на епіграф нашого уроку: усі люди є вільними і рівними у своїй гідності і правах. Яким чином цей епіграф пов’язаний з нашою темою ? чому розпочалася війна 1648 року?

Бо були порушені права українців

Обговорення епіграфу

Методичний прийом «Чиста дошка». На дошці закріплено поняття, назви та терміни. Після того, як учні дають визначення, поняття прибираються з дошки, поки вона не стане чистою (На дошці закріплені такі слова: гетьман, Суботов, національно-визвольна війна, Микитинська січ, Чаплинський, Жовті води, Іслам - Гірей ).

Історична вправа

Серед запропонованих тверджень є правильні і помилкові позначте правильне твердження знаком + а помилкове –

1. Однією з причин Національно – визвольної війни було насильницьке окатоличення населення

2. Національно – визвольна війна розпочалася у 1645 році

3. Головною рушійною силою у війні виступило селянство, а політичною силою і лідером козацтво

4. Хмельницький був вихідцем із родини священика

5. Союзниками українців були татари

6. Б.Хмельницький ніколи не був у турецькому полоні

7. Хмельницький не мав освіти

8. Битва під Жовтими водами закінчилася поразкою козаків

Правильні відповіді

1) +

2) –

3) +

4) –

5) +

6) –

7) –

8) -

Кiлькiсть переглядiв: 87

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.