/Files/images/00/SAM_4568.JPG

/Files/images/00/SAM_4526.JPG

/Files/images/00/SAM_4562.JPG

/Files/images/00/SAM_4589.JPG

Біологія 9 клас

Тема: «Значення дихання. Будова і функції дихання»

Мета уроку: Ознайомити учнів зі значенням дихання як процесу, необхідного для життя людини, будовою і функціями дихальної системи. Розглянути особливості будови дихальної системи людини. Показати взаємозв’язок будови органів дихання з функціями, які вони виконують.

Розвивати вміння використовувати набуті раніше знання для оволодіння новим матеріалом, складати структурно-логічні схеми, виділяти головне, суттєве.

Формувати навички самоосвітньої діяльності шляхом використання додаткової літератури, Інтернет-ресурсів.

Виховувати прагнення поглибити знання про власний організм, збереження здоров’я людини.

Обладнання: таблиця «Органи дихання», проектор, презентація з теми «Значення дихання. Будова і функції дихання», тестові завдання, бланки для самоаналізу участі в роботі на уроці, картки «Еволюція дихальної системи», конверти з біологічними задачами.

Тип уроку: комбінований урок.

Методи: словесний, наочний, інтерактивний, робота в групах.

Базові поняття і терміни:дихання, зовнішнє і внутрішнє дихання, носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіальне дерево, бронхіоли, альвеоли, легені, плевра, плевральна порожнина, плевральна рідина.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, бесіда, , робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань,

2. Репродуктивний:

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий:

постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та логічного мислення.

4. Візуальний: складання схем, створення сенканів.

Міжпредметні зв’язки: медицина, валеологія, історія, зоологія.

Хід уроку:

I. Організаційний етап

Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати на уроці. На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення. Тож, для початку, посміхніться один одному і побажайте успіху. До речі, успіх. Це важливо в житті людини? Ви хотіли б бути людьми успішними? А що потрібною щоб досягти успіху в житті? А де все це можна здобути?

Отже, кожен день, проведений в школі, кожен урок наближає вас до великого успіху. І сьогоднішній урок біології - це ще один крок до нього.

II. Актуалізація опорних знань

ІІ Актуалізація опорних знань

Перш ніж почати вивчати нову тему, перевіримо що ми вже знаємо

Біологічна розминка . Слайд 1

Знайдіть правильні твердження. (взаємоперевірка) Слайд 2

1. Кров відноситься до сполучної тканини (так)

2. Об’єм крові у дорослої людини становить 2-3л (ні) 4-6л

3. Еритроцити – це без’ядерні клітини (так)

4. Еритроцити виконують дихальну функцію (так)

5. Переливання крові між людьми з її різними групами обов’язково закінчується смертю реципієнта (ні)

6. Формені елементи крові утворюються у червоному кістковому мозку (так)

7. Лейкоцити виконують захисну функцію (так)

8. Кількість води в крові сягає 90 % (так)

9. До складу крові не входять органічні речовини (ні)

10. Тромбоцити беруть участь у зсіданні крові (так)

11. Імунітет – це здатність організму захиститись від генетично-сторонніх тіл (так)

Виставлення оцінки до картки самооцінки

Діти, а зараз ми з вами здійснемо сходження на вершину еволюції дихальної системи та пригадаємо розвиток органів дихання у різних груп тварин. Слайд 3

(На дошці прикріплена таблиця «Еволюційний розвиток органічного світу» на учнівських партах лежить набір карток у довільному порядку без назв груп, де вказані особливості дихання різних груп тварин).

Набір карток.

1.Дихають киснем, розчиненим у воді, який із водою надходить до клітини через оболонку.(Найпростіші)

2.Дихають усією поверхнею тіла, поглинаючи розчинний у воді кисень.

(Кишковопорожнинні)

3.Дихають усією поверхнею тіла. Паразитам властиве анаеробне дихання (Плоскі та круглі черви)

4.У мантійній порожнині містяться зябра чи легені. (Молюски)

5.Дихають зябрами, трахеями, легеневими мішками. (Членистоногі)

6.Зябра розташовані на зябрових дугах, до яких кріпляться зяброві тичинки і зяброві пелюстки (Риби)

7.Дихають легенями та шкірою. (Земноводні)

8.З’являються дихальрі шляхи (гортань, трахея, бронхи ) легені мають системи перетинок. (Плазуни)

9 Розвинуті дихальні шляхи, легені губчасті, є повітряні мішки. (Птахи.)

10. Дихальні шляхи: носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, альвеоли, губчасті легені. (Ссавці)

Проблемне запитання .

То які тварини розташувалися на вершині дихальної еволюції і чому ?

(На вершині дихальної еволюції розташувалися ссавці, оскільки у них удосконалені повітряносні шляхи, з’являються альвеоли, які забезпечують газообмін )

ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів

ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів

- У народі кажуть: « Потрібен – як повітря», маючи на увазі те, без чого не можна прожити.

-Скільки людина може прожити без повітря

- Справді, людина витримує без їжі кілька десятків днів, без води кілька днів,а без повітря лише 5 хвилин.Усі ми хочемо бути здоровими, а щоб запобігти захворюванням органів дихання, необхідно знати чим представлена дихальна система людини, які органи її утворюють, знати їх будову, функції, місце знаходження в організмі людини і суть процесу дихання.

ІV Повідомлення теми і мети уроку

1.Слово вчителя. Слайд 4

Саме диханню буде присвячений наш урок. Його тема звучить так «Значення дихання. Будова і функції дихання»

- Відкрийте зошити та запишіть тему уроку

– Які, на вашу думку, завдання стоять перед нами на уроці?

СЛАЙД 5

- Ви праві. Ми не лише познайомимося з будовою і функціями органів дихання, я й з’ясуємо значення дихання для людини, особливості типів дихання, взаємозв’язок будови і функцій органів дихальної системи

ІV Вивчення нового матеріалу

ІV Вивчення нового матеріалу

Давайте згадаємо, що таке дихання Слайд 6

1.Дихання – це обмін газів між організмом і зовнішнім середовищем .

Слайди 7- 9

Значення повітря для життя живих організмів показав в своєму досліді англійський вчений Роберт Бойль (1627-1691)

Під один скляний ковпак він поклав палаючу свічку,а під другий мишу. Свіча в замкненому середовищі швидко гасла ,в той же самий час в миші починалась задуха . Вчений зробив висновок – що повітря необхідно,як для горіння так і для життя тварин.

Учень його Роберт Гук (1635-1703)- експериментально довів ,про необхідність повітря для життя .У 17 столітті вважали ,що життя пов’язано з рухом грудної клітини . При зупинці починається смерть. 1667 році зробив собаці операцію ,в результаті якої грудна клітина тварини стала нерухомою. При цьому досліді життя тварині можна зберегти ,якщо вдувати повітря в легені за допомогою ковальських лемешів. Таким чином грудна клітина необхідна тільки для вдування повітря .

У 1774 році Джозеф Прістлі

(1733-1804)відкрив оксиген ,а три роки поспіль ,

французький хімік Антуан Лавуазьє (1743-1794)

довів схожість між процесом горіння і дихання .Вони пов`язані з поглинанням кисню

Яке ще значення має процес дихання В цьому Вам допоможуть картки у вас на партах складаємо на дошці схему та зписуємо її в зошит

· Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем (надходження О2до клітин організму, а також виведення СО2з організму).

· Терморегуляція— легені витрачають теплову енергію:

· зігріваючи вдихуванне повітря,

· під часвипаровуванняводи з легень.

· Функції виділення— через органи дихання з організму виводяться: вуглекислий газ, вода,аміак,пил,мікроорганізми,сечовина,сечова кислота, іони мінеральних солей.

· Уносовій порожнинізнаходитьсяорган нюхулюдини.

· Участь у створеннізвуків,спілкуванні людей(голосовий апарат—гортань).

· Захисна функція

- Окислення органічних сполук з виділенням енергії, необхідної для життєдіяльності.

Отже

Дихання – сукупність процесів, унаслідок яких відбувається поглинання організмом кисню і виділення з нього вуглекислого газу ,надлишків води.

Процес дихання складається із:

- зовнішнього дихання;

- внутрішнього дихання;

- переносу газів кров’ю.

Більш докладніше цей процес МИ розглянемо НА наступному уроц,а зараз

Зверніть свою увагу на дошку , де представлені таблиці з будовою дихальної системи. Ми її будемо вивчати за таким планом: Слайд 10

План записуємо у зошит.

1. Повітроносні шляхи:

а) носова порожнина;

б) носоглотка, глотка;

в) гортань;

г) трахея;

д) бронхи;

2. Легені.

Фізкультхвилинка.

Фізкультхвилинка.

– Ну, що, готові провести фізкультхвилинку? Я пропоную вам подихати за методикою Чугунова, і одночасно поборотися зі сколіозом. (звучить музика зі вставки в презентацію, слайд 26)

1. Встали, вихідне положення ноги на ширині плечей, руки опущені.

На рахунок 1 – вдих, плечі піднімаються;

На рахунок 2 – видих, плечі опускаються, живильна сила кисню проникає до кожної клітинки нашого організму.

2. Наступна вправа: руки підняли вверх – вдих, руки опустили – видих.

3. Боремося з плоскостопістю: на носочки – вдих, опустились на стопу – видих.

4. А тепер розправили плечі і з з такою величною, королівською осанкою сіли за парти.

Робота в групах

Робота в групах

І За підручником будова та функції носової порожнини

ІІ Будова та функції носоглотка гортань

ІІІ Будова та функції трахеї бронхи

IV Будова та функції легенів

Одночасно заповнюємо таблицю «Будова і функції органів дихання» слайд 11

Назва Особливості будови Функції
Носова порожнина ліва і права ,три звивистих носових ходи,війчастий епітелій,слизова оболонка,кровоносні судини Зволоження,зігрівання, нюхові рецептори,знезараження повітря,видалення пилу
Глотка носоглотка,ротова частина глотки проведення ,очищення, зігрівання повітря в гортань
Гортань порожнистий орган,в яких ,знаходиться декілька хрящей:щитовидний,надгортанний між хрящами голосові зв’язки утворюють голосову щілину проведення повітря із глотки в трахею . Захист дихальних шляхів від потрапляння їжі ,утворення звуків
Трахея дихальна трубка,довжина -12 см,в її стінках – хрящові півкільця,які не дають їй спадати вільний рух повітря
Бронхи ліва і права,у заходять в праве і ліве легені ,розгалужені на маленькі бронхи-бронхіолі,де кількість хрящів зменшується закінчується легеневими міхурцями-альвеолами вільний рух повітря
Легені права легеня з 3 долей, ліва з 2,альвеоли,бронхи ,кровоносні судини,зовні вкриті з’єднувальною плівкою-легеневою плеврою,на внутрішню поверхню стінки грудної порожнини,губчаста будова,лежать в плевральних мішках організація дихання ,дихальний рух здійснюється під контролем нервової системи і гуморальної системи організму,яке має в крові вуглекислий газ
Альвеоли – тонкостінні міхурці d-0,1-0,2мм ,заповнені повітрям,утворена стінка одним шаром плоских клітин епітелію, по зовнішній поверхні яких,розгалужується сітка капілярів збільшується площа,дихальна поверхня здійснює газообмін ,між кров`ю і легенями

Слайд 12 носова порожнина

Слайд 13 чхання запис у зошит

Слайд 14 гортань

Слайд 15 кашель запис у зошит

Слайд 16 трахея

Слайд 17 бронхи

Слайд 18 бронхіоли та альвеолі

Слайд 19 нові поняття альвеоли та бронхіоли

Слайд 20 легені

Слайд 21 легенева плевра

VI. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Завершилась подорож наша.

І скоро прощатись настане пора

Сьогодні, даремно не гаяли час

І вивчили все, що цікавило нас

А, щоб подивитись чого ми навчились

Нам допоможуть такі завдання.

Гра «Наведи порядок » робота на дошці з малюнками

Розташуйте у правильній послідовності органи дихальної системи:

1) Гортань

2) Бронхи

3) Трахея

4) Носова порожнина

5) Легені

6) Глотка

7) Носоглотка

Відповідь: 4; 7; 6; 1; 3; 2; 5.

Вправа «Знайди пару» слайд 22, 23

Встановіть відповідність між органами і їх функціями:

ОрганиФункції органів

1. Легені А. Транспорт повітря

2. Трахея Б. Газообмін

3. Носова порожнина В. Утворення голосу

4. Гортань Г. Зігрівання, охолодження

повітря

5. Носоглотка Д. Очищення повітря

6. Бронхи

Відповідь:1-Б; 2-А,Д; 3-А,Г,Д; 4-А, В; 5-А; 6-А,Д.

VІІ Підсумок уроку

Гра «Мікрофон». (слайд 24

– Висловіть власні думки про дихання та його значення для процесів життєдіяльності людини.

Кожний з вас дуже гарно попрацював. Свої оцінки ви підрахуєте у листках само оцінювання. У вас залишився стовпчик робота в групі. Максимальна оцінка – 3 бали. Деякі учні працювали дуже активно і в колонці індивідуальна робота запишіть кількість своїх балів.

– Виставлення оцінок

VІ Домашнє завдання: (слайд 25)

· § 29 (читати і переказувати)

· Підготувати міні-проект або презентацію з теми «Вплив паління на органи дихання людини»

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.