БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДІТЬМИ РІЗНОГО ВІКУ

Від 7до 9 років

Діти молодшого шкільного віку використовують Інтернет нелише вдома, айудрузів таушколі. Батьки мають виробити відповідні правила щодо використання Інтернету їхніми дітьми. Діти віком від 7до9років вже можуть розуміти побачене. Однак вони невміють користуватися матеріалом, який пропонує Інтернет, зокрема матеріалом (зображеннями, текстами або звуками), який невідповідає їхнім віковим особливостям. Розповіді про цетапояснення різних речей, зякими діти можуть зіштовхнутися вІнтернеті, допоможуть їмстати відповідальними іспроможними працювати самостійно ібезпечно вонлайні. Щоб допомогти своїм дітям, батьки можуть поділитися власними думками тадосвідом щодо використання Інтернету.

Діти увіці від 7до9років щепотребують нагляду таконтролю збоку батьків під час використання Інтернету. Батькам потрібно виробити правила щодо використання Інтернету їхніми дітьми, апотім коригувати їхуміру дорослішання дітей.

- Вдома використовувати Інтернет варто все щеуприсутності батьків. Цегарантує, щовони будуть поруч здітьми убудь-якій проблемній ситуації.

- Якщо комп'ютер стоїть узагальній кімнаті, використання Інтернету стає частиною повсякденного життя сім’ї.

- Дитина може щенебути спроможною самостійно визначити надійність веб-сайту, тому вона повинна завжди звертатися задозволом батьків, перш ніж розмістити особисту інформацію вІнтернеті.

- Чат-кімнати таінші види публічного онлайн спілкування можуть бути все щенепідходящими для дитини. Адреса електронної пошти, використовувана уцьому віці, має бути спільною сімейною адресою електронної пошти.

- Створення облікового запису для дитини зобмеженими користувацькими правами допомагає їйнавчитися використовувати комп'ютер самостійно.

- Програми фільтрування також можуть запобігти доступу донепідходящих сайтів, але батьки все щеповинні контролювати дітей під час користування ними Інтернетом.

Від 10 до 12 років

Школярі, можливо, вже знають, яквикористовувати Інтернет урізних цілях. Батьки можуть підтримати свою дитину, ознайомившись ізсайтами, якими користуються їхні діти відома, дізнатися про їхнє хобі або інші інтереси, пов’язані змережею. Дорослі можуть також використовувати Інтернет для планування певних подій, які стосуються всієї сім’ї.Цедає змогу батькам ідітям обговорювати сайти, які єнадійними ізаслуговують надовіру, атакож деможна знайти достовірну таякісну інформацію.

Діти увіці від 10до12років все щепотребують контролю збоку батьків, атакож мають дотримуватись правил використання Інтернету. Однак деякі діти можуть порушувати правила йуникати нагляду батьків, якщо вони вважатимуть, щоїхзанадто обмежують або незадовольняють їхні потреби.

- Батьки мають домовитись іздітьми про те,щоїмдозволено робити вІнтернеті, ащо– ні.Приклади: відповідальність відправника повідомлення,завантаження файлівіавторські права, встановлення програм.

- Узгодьте здітьми, яку особисту інформацію вони можуть розміщувати вІнтернеті, атакож розкажіть їмпро ризики, пов'язані зрозкриттям такої інформації.

- Діти вже зацікавлені увикористанні чатів або IRC, тому батьки повинні розповідати їмпро безпечне спілкування, атакож слідкувати затим, якїхня дитина спілкується вонлайні.

- Багато дітей єцікавими ідопитливими, тому батьки такім дітям особливо мають наголосити напотребі безпечного йобережного використання Інтернету.

- Необхідно регулярно оновлювати засоби безпеки комп’ютера.

Від 13 до 15 років

Для дітей уцьому віці Інтернет стає частиною їхнього життя. Вони знайомляться зновими людьми іпроводять чимало часу вонлайні, шукають необхідну інформацію, яка має відношення доїхньої шкільної роботи або відповідає їхнім інтересам. Завдяки більш високому рівню грамотності цевідкриває багато можливостей використання Інтернету. Іноді батькам важко дізнатися про те,щороблять їхні діти вонлайні. Уцьому віці діти також йдуть наризик івипробовують свої можливості— технічні обмеження ізаборони можуть небути ефективним шляхом підвищення безпеки вонлайні.

13-15-річнідіти можуть тримати усекреті те,щовони роблять вІнтернеті, особливо якщо батьки раніше нецікавилися, якїхня дитина використовує мережу. Тому важливим євідкрите спілкування ізацікавленість батьків утому, щоробить дитина вІнтернеті.

Діти увіці від 13до15років, якіраніше, повинні дотримуватися встановлених правил використання Інтернету.

- Деякі підлітки все щенеможуть оцінювати деякі речі йпотребують поради дорослої людини, наприклад, утаких питаннях, якрозміщення особистих даних вонлайні.

- Питання етики івідповідальність користувача Інтернету єбільш важливими темами для розмови. Наприклад, незаконні завантаження, етикет умережі таавторські права. Діти мають нести відповідальність зате,щовони публікують вонлайні, включаючи їхню особисту інформацію або інформацію, яка може бути незаконною.

- Батьки повинні проявляти до«онлайнових друзів» дитини інтерес. Також їмварто знати, хто талюдина, зякою їхня дитина познайомилася вонлайні тазбирається зустрітися.

- \Батькам слід уникати занадто емоційних реакцій, навіть якщо вони дізнаються про те,щотрапилося щось «неприємне», коли їхня дитина була вонлайні. Батьки все щеможуть скеровувати дитину довідповідного вмісту. Наприклад, існують гарні доступні онлайнові ресурси про сексуальність таздоров'я,призначені для молодіжної аудиторії. Молодь має бути упевнена втому, щовони можуть поговорити збатьками про будь-що, щопримушує їхпочувати себе незручно вонлайні.

ПОРАДИ БАТЬКАМ

1. Повідомлення про проблеми

Національна «гаряча лінія» зпитань запобігання насильству тазахисту прав дітей

Звернувшись угарячу лінію зателефоном88005003350абозаелектронною поштоюinfo@Lastrada.org.uaможна отримати наступні консультації:

1. Поради таправила безпечної поведінки дітей підчаскористування Інтернетом

2. Поради батькам щодо безпечної роботи дітей вІнтернеті

3. Попередження комп’ютерної залежності таможливість отримання психологічної допомоги

4. Юридичні консультації щодо злочинів проти дітей вІнтернеті

5. Допомога увипадках чипідозрах загрози дітям через Інтернет

2. Веб-сторінки, щопропагують насильство тажорстокість

Жорстоке поводження ішкідливий вплив надітей іпідлітків вІнтернеті включає:

  • Виготовлення, розповсюдження івикористання матеріалів, щозображують насилля, включаючи сексуальне.
  • Чіпляння або «залицяння» вмережі, входження вдовіру дитини зметою залучення їїуситуацію, деїйможе бути заподіяна шкода.
  • Показ іпропаганда матеріалів, можуть завдати психологічну, фізичну або іншу шкоду.
  • Домагання, шантаж або залякування включаючи переслідування.

Про веб-сайти, щопропагують насильство йжорстокість або розпалюють ненависть, расову дискримінацію, слід повідомляти вДепартамент боротьби зізлочинами, пов'язаними зторгівлею людьми, МВС України тауправління (відділи) БЗПТЛ ГУМВС, УМВС. Телефон довіри Департаменту: +38(044) 254–76–04.

3. Дитяча порнографія

Розповсюдження івиготовлення дитячої порнографії заборонено вбільшості країн світу. ВУкраїні контролем Інтернету напредмет дитячої порнографії займається Департамент боротьби зізлочинами, пов'язаними зторгівлею людьми, МВС України тауправління (відділи) БЗПТЛ ГУМВС, УМВС. Телефон довіри Департаменту: +38(044) 254–76–04.

4. Інші образливі або недоречні матеріали

Вінших випадках зверніться досвого інтернет-провайдера або адміністратора відповідного веб-сайту.

Кiлькiсть переглядiв: 110

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.