• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ
  • Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області

Інформація

щодо організації роботи

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», від 19.08.2009 № 885 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», від 01.08.1996 № 239 Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження державних санітарних правил та норм» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 828 від 13.12.2006, Висновком Міністерства юстиції № 14/87 від 30.10.2007, від 31.08.2001 № 616 «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 протокол 2/4-22, листів Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 «1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», від 02.12.2013 №1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2016 № 1/9-638 «Щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах», та з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі розроблені, затверджені відповідним чином та діють наступні документи:

1. Колективний договір між адміністрацією Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Марганецької міської ради та профспілковим комітетом на 2016 – 2020роки, зареєстрований управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради (реєстровий номер 16 від 07.06.2016р) (у наявності розділ «Охорона праці»).

2. Правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області (затверджені наказом директора НВК від 03.09. 2018р № 160).

3. Річний план роботи навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області (затверджений рішенням педагогічної ради від 30.08.2018р, протокол №11 ). У наявності розділ з охорони праці та матеріали щодо його виконання.

4. Акти:

- акт готовності закладу освіти до нового 2018-2019 навчального року (серпень 2018 )

- акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах та у спортивних залах (серпень2018)

- акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики (серпень 2018), хімії (серпень 2018), біології ( серпень 2018), інформатики (серпень 2018), обслуговуючої праці (серпень 2018), на спортивному майданчику (серпень 2018)

5. Журнали:

- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (розпочато 20.07.2015).

- Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці (розпочато 20.07.2015.

- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (розпочато 20.07.2015).

- Журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів. ( 10 штук по кількості класів)

- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (розпочато 01.09.2015).

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (розпочато01.09.2015).

- Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу (розпочато 06.02.2009).

6.Протоколи:

- Протоколи виробничої наради № 23 від 29.08.2017, № 24 від 06.09.2017, № 32 від 01.11.2017, № 37 від 06.12.2017, № 4 від 24.01.2018.,16.05.2018.

- Протокол засідання педагогічної ради № 11 від 30.08.2018 щодо стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі.

- Протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу

7. Перелік

- Посадових інструкцій, інструкції з охорони праці

(затверджений директором НВК, наказ від 01.09.2017 №22)

- Посадові інструкції з розділом з охорони праці працівників навчального закладу з їхніми особистими підписами та Інструкції з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу.

( затверджені директором НВК,наказ від 01.09.2017 №22)

8. Програми :

- Програма проведення вступного інструктажу для працівників. (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017 № 20)

- Програма проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів. (затверджена директором НВК, наказ від 05.09.2017№ 54)

- Програма навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі (затверджена директором НВК, наказ від 01.09.2017№ 20)

9.Накази:

«Про створення добровільної пожежної дружини в навчальному закладі» ( від 03.09.2018 № 157)

«Про організацію чергування по школі в І семестрі 2016-2017 навчального року» (від 03.09.2018)

«Про організацію роботи з охорони праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення освітнього процесу в 2017-2018 навчальному році» (від 31.08.2018 № 140)

«Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання посадових обов’язків працівниками навчального закладу» (від 31.08.2018 № 121)

««Про затвердження положення про навчання з питань охорони праці» (від 07.09.2017 №59)

«Про організацію роботи з ТБ» (від 31.08.2018 №130)

«Про організацію роботи з питань пожежної безпеки» (від 31.08.2018 №141)

«Про призначення особи відповідальної за засоби пожежогасіння» (від 03.09.2018 №158)

«Про порядок протипожежного огляду приміщень після закінчення робочого дня»(від 03.09.2018 № 162)

«Про затвердження програми вступного інструктажу та інструкцій з пожежної безпеки»(від 01.09.2017 №20)

«Про організацію роботи щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму» (від 03.09.2018 № 188)

«Про посилення пожежної безпеки в НВК в осінньо-зимовий та весняно- літній періоди»(від 20.10.2017 № 86)

«Про стан роботи з ТБ»(від 09.12.2017 №119)

«Про перевірку дотримання норм ТБ на уроках фізичної культури» (від 17.01.2018 № 09)

10. Плани :

- План заходів з попередження дитячого травматизму на 2018-2019 навчальний рік (наказ № 188 від 03.09.2018)

- Комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності учнів на 2018-2019 навчальний рік (наказ №131 від 31.08.2018)

11. Пожежна безпека.

1. Плани евакуації учасників освітнього процесу (розташовані на кожному поверсі будівлі навчального закладу, затверджені директором навчально-виховного комплексу)

2. Призначення відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ від 03.09.2018 № 141)

3. Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки (розпочато 04.01.2010)

4. Сертифікати технічної перевірки первинних засобів пожежогасіння (жовтень 2017 року)

5.Куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів про заходи пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов’язками.

7. План дій персоналу навчального закладу за надзвичайних ситуацій.

8. Пам’ятка щодо першочергових дій персоналу у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту.

9. Документація щодо технічної перевірки засобів електрозахисту

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5-дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради

Дніпропетровської області
Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.