РІЧНИЙ ПЛАН

Роботи

Навчально- виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

на 2017-2018 навчальний рік

м.Марганець

2017

ЗМІСТ

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ нвк НА 2017-2018 навчальний рік
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НВК ТА ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
III. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ НВК
ІV. ПИТАННЯ НА ЗАСІДАННЯ РАДИ НВК
V. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
VІ. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
VІІ. Наради при директорові
VІІІ. СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ
ІХ. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОСВІТИ, МОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Х. КАДРОВА РОБОТА
ХІ. Аналітико-контролююча, звітна діяльність НВК
ХІІ. РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ХІІІ. ВИХОВНА РОБОТА
ХІV. ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
XV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА В РОБОТІ

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2017-2018 навчальний рік

Основні нормативні документи, з якими працював заклад

Педагогічний колектив Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2016-2017 н.р. керувався основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти, указах Президента, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», Концепції профільного навчання, регіональним проектом «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»; Комплексною програмою розвитку освіти у місті Марганці на 2011 -2017 роки; Положенням про конкурс “Обдаровані діти - надія Марганця» та іншими законодавчими та нормативно-правовими документами з виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Практична діяльність у 2016-2017 н.р. була побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут, затверджений рішенням сесії виконкому Марганецької міської ради від 25.12.2012 року №1074-43/VІ;

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами
трудового колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Система методичної роботи у 2016-2017 навчальному році передбачала :

• аналітико-прогностичну діяльність;

• навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

• удосконалення методичної майстерності та культури педагогіч­них працівників;

• залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Виконання річного плану

Педагогічний колектив школи у 2016-2017 навчальному році працював над методичною проблемою: «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Основними напрямами роботи школи були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Річний план роботи на 2016 – 2017 навчальний рік виконано.

Проведено:

- 10 педагогічних рад;

- 40 нарад при директорові;

- видано 181 наказ.

Результати навчальних досягнень

На початок 2016-2017 навчального року у школі навчалося – 211 учнів.

Укомплектовано 9 класів, середня наповнюваність класів – 23 учні.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів.

Аналіз руху учнів

за 2016-2017 навчальний рік

Всього учнів на початку навчального року (1-9 кл.) Вибуло за рік Прибуло Всього на кінець семестру
211 9 4 206

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов’язана з переїздами.

Основними заходами по збереженню контингенту учнів у 2016-2017навчальному році були:

§ організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§ спільна робота з ДНЗ №5;

§ контроль відвідування учнями навчальних занять;

§ організація навчання за індивідуальною формою;

§ організація роботи по підготовці учнів до навчання в школі.

У 2016-2017 навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х класів;

- випущено зі школи ІІ ступеня – 20 учнів;

- показали результати високого рівня 19 учнів.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень. Всі учні 5-8 класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Аналіз

рівня навчальних досягнень учнів 2-9 класів

у 2016-2017навчальному році

Всього учнів на кінець року Учнів 1-го класу Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
206 22 19 10% 71 39% 94 51% - -

Показники рівня навчальних досягнень учнів у порівнянні з минулим навчальним роком значно не змінилися. Тому керівникам шкільних циклічних комісій та вчителям-предметникам необхідно продовжити роботу щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителів. Адміністрації взяти під особистий контроль дане питання.

Державна підсумкова атестація у 2016-2017 н.р. у 4-му та 9-му класах пройшла організовано та показала наступні результати.

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

з математики у 4-му класі

2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
кількість % кількість % кількість % кількість %
9 32 10 36 9 32 - -

Аналіз результатів державної підсумкової атестації

з української мови, проведеної в 4 класі

2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
11 39 8 29 9 32 - -

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

з читання у 4-му класі

2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
10 36 13 46 5 18 - -

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що співпадають з річним оцінюванням.

Аналіз ДПА 4 клас у порівнянні з минулими роками

Підсумки ДПА молодших школярів

якісний показник знань
4 клас

Аналіз Державної підсумкової атестації у 9-му класі

в 2016-2017 навчальному році

Кількість учнів у класі Вико нувало роботу Предмет 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
кількість % кількість % кількість % кількість % %
20 20 Українська мова (диктант) - - 10 50% 5 25% 5 25% 50%
20 20 Математика - - 11 55% 4 20% 5 25% 45%
20 20 Біологія - - 10 50% 2 10% 8 40% 50%

Під час ДПА з української мови:

- оцінки підтвердили – 11 учнів – 55%;

- оцінки підвищили – 2 учнів – 10%;

- оцінки знизились – у 7 учнів – 35%.

Робота показала, що учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином оформляти роботи.

Під час ДПА з математики:

- оцінки підтвердили – 7 учнів – 35%;

- оцінки підвищили – 4 учнів – 20%;

- оцінки знизились – у 9 учнів – 45%.

В основному учні засвоїли базовий курс математики на середньому та достатньому рівні. Недоліком є невміння логічно викласти пояснення задач достатнього та високого рівня.

Під час ДПА з біології:

- оцінки підтвердили – 6 учнів – 30%;

- оцінки підвищили – 6 учнів – 30%;

- оцінки знизились – у 8 учнів – 40%.

Програмовий матеріал в основному учні засвоїли на середньому та достатньому рівні. У деяких учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. Більшість учнів не можуть чітко сформулювати свою думку, зробити порівняння функції будови.

У цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9 класу
якісний показник знань

Із 20 випускників 9-го класу здобуватимуть освіту в коледжах – 4 учнів, у ПТУ - 3 учениця.

Впровадження допрофільного та профільного навчання

Одним із головних завдань української школи щодо здобуття повної загальної середньої освіти є перехід старшої школи до профільного навчання.

Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, урахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2016-2017 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах.

Тому, з метою допрофільної підготовки учнів години варіативної складової навчального плану виділено на впровадження курсів за вибором:

у 1-4 класах – образотворче мистецтво (по 1 год. на тиждень); у 5-7 класах – основи християнської етики (по 1 год. на тиждень); у 8 класі – інформатику (1 год. на тиждень), практикум з правопису української мови (1 год. на тиждень), основи християнської етики (1 год. на тиждень); у 9 класі - практикум з правопису української мови (1 год. на тиждень), основи християнської етики (0,5 год. на тиждень).

Курси за вибором забезпечують індивідуальні інтереси кожного учня: розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації, розширене вивчення української мови, підвищення рівня інформаційної культури школярів, розширене вивчення матеріальних та духовних цінностей історичного розвитку та історичної долі українського народу, формування особистості учня на принципах християнської моралі, додатковими знаннями про правила, що існують у суспільстві та вміння діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог норм права і положень закону, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії.

Варіативна складова робочого навчального плану у 2016-2017 навчальному році обрана враховуючи;

· потреби учнів;

· побажання батьків (проведено анкетування та співбесіди на батьківських зборах, зібрано заяви про згоду батьків відвідування їхніми дітьми уроків з курсу «Основи християнської етики»);

· фахову підготовку педагогічних кадрів;

· матеріальну базу кабінетів;

· згідно принципу наступності.

Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. ЇЇ модернізація є найбільш системною і масштабною.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04 липня 2012 року №1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказів відділу освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», з метою забезпечення охоплення дітей і підлітків мікрорайону повною загальною середньою освітою, різними формами навчання протягом вересня 2016 року та квітня 2017 року було проведено місячник «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», під час якого здійснено перевірку щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, перевірено облік відвідування учнів, розроблено заходи щодо попередження бродяжництва, спільно зі службою у справах дітей, соціальною службою для молоді проаналізовано умови проживання дітей, які перебувають у складних умовах, класними керівниками 1-9 класів проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо наслідків та відповідальності за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей, проведено профорієнтаційну роботу та працевлаштування випускників 9-го класу. Загальною середньою освітою станом на 01.06.2017 року охоплено 100% дітей шкільного віку.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. У школі працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 справних комп’ютерів.), є вихід у мережу «Інтернет», в цьому році придбано 9 ноутбуків.

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в мережі Інтернет.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю. Заміна уроків на період лікарняних листів, безкоштовних відпусток, курсової перепідготовки, екзаменаційних сесій учителів здійснювалась частково - програмовий матеріал вичитувався за рахунок ущільнення програмового матеріалу.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі здійснює практичний психолог Земляченко О.В. Школа забезпечена логопедом.

Протягом року працювала шкільна ПМПК, діяльність якої була спрямована на виявлення, направлення дітей на діагностичне обстеження до міської ПМПК. 

В 2016-2017 навчальному році шкільною ПМПК проведено 4 засідання на яких розглянуті питання:

- вивчення рівня готовності дітей до навчальної діяльності та особливостей їх психофізичного розвитку;

- вивчення медичних карток;

- моніторинг якості адаптації учнів 1 класу;

- перегляд контингенту учнів «групи ризику», з метою профілактики девіантної поведінки;

- визначення учнів, які потребують психолого-педагогічного обстеження міської/обласної ПМПК;

- вивчення психологічної готовності учнів 4 класу до навчання у школі ІІ ступеня;

- робота з батьками дітей, що мають особливі освітні потреби.

- виявлення дітей-інвалідів, з метою забезпечення психолого-педагогічного супроводу.

Шкільною ПМПк обстежено та поставлено на облік 30 дітей з вадами психофізичного розвитку. Консультантами ПМПк проведено 37 індивідуально-корекційних заняття з 22 учнями.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 року за №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичної довідки лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків індивідуальне навчання в школі було організовано для учениці 7-го класу Ковтунюк Єлизавети.

Для індивідуального навчання виділено 8 годин згідно робочого навчального плану.

У школі видано наказ про організацію індивідуального навчання, складено індивідуальний навчальний план, розклад занять.

Індивідуальні навчальні плани роботи вчителів було складено відповідно до навчальної програми для 7 класу. Протягом навчального року вівся журнал індивідуального навчання 7-го класу, його оформлено згідно з Інструкцією з ведення журналу індивідуального навчання. Ведення журналу індивідуального навчання перевірялося заступником директора з навчально-виховної роботи протягом року. Під час перевірок контролювалося: вчасне ведення записів та виставлення оцінок учителями-предметниками, виставлення тематичного та семестрового оцінювання, контролювалася наявність та стан ведення робочих та контрольних зошитів.

Розклад занять учениці погоджено з батьками, затверджений директором школи. Календаризація навчального матеріалу здійснювалася згідно індивідуальної програми та розкладу уроків.

Питання організації індивідуального навчання хворих дітей розглядалися на нарадах при директорові. Практичний психолог школи проводить роботу по анкетуванню та діагностуванню, співбесіди з ученицею та її батьками, складає психолого-педагогічні характеристики.

Протягом 2016-2017 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів.

У бібліотеці шкільний фонд нараховує:

1. Художньої літератури: 9818 примірників.

2. Науково популярної літератури: 1101 примірників .

3. Довідкової та краєзнавчої літератури: 633 примірників.

4. Літератури для позакласного читання: 8084 примірників

5. Кількість періодичних видань: 1

6. Література придбана:

за рахунок бюджету: 98587 грн.

Учні школи на 100% забезпечено підручниками.

Забезпеченість підручниками по класах: ( Всього7032примірників.):

1 - 4 класи – 1837 примірників

5 – 9 класи – 3488 примірників

10 – 11 класи – 1707 примірників

Організація харчування учнів у навчальному закладі

Продукти до шкільної їдальні постачаються централізовано. Для організації повноцінного гарячого харчування в школі створено відповідні умови: у наявності приміщення їдальні (100 посадочних місць), приміщення харчоблоку, яке повністю забезпечене кухонним інвентарем, технологічним обладнанням: електроплита - 1 шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе в робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. Харчоблок забезпечено кадрами: кухар, помічник кухаря. Стан технологічного обладнання та інвентарю задовільний. У наявності комора для зберігання сухих продуктів; овочесховище для зберігання овочів.

У 2016-2017 навчальному році школа забезпечувалася якісними продуктами харчування постачальниками. Щоденне меню затверджувалося директором.

Протягом всього начального року отримували повноцінне гаряче харчування за бюджетні кошти:

103 учні 1-4 класів, 11 учнів, які знаходяться під опікою, 7 учні із малозабезпечених сімей..

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у 2016/2017 н. р. вартість харчування учнів 1-4 класів складала 8. 31 грн. З метою організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів у школі діяла комісія громадського контролю з організації харчування.

Працівники їдальні готують повноцінні страви для харчування учнів (перші, другі гарячі страви та напої), дотримуючись норм закладання продуктів.

На кінець 2016-2017 навчального року різними видами повноцінного, збалансованого харчування охоплено 76% учнів школи.

З них: 66% учнів – гаряче харчування.

Кадрове забезпечення

У школі працює 16 учителів, з яких мають вищу освіту - 13 чоловік, 2 вчитель навчається заочно.

Вишу категорію мають 4 учителі: Цехмістро О.М., Келипенко Т.М., Гавронська Н.М., Лучкова А.С. Звання: "старший вчитель" – 1 учитель - Гавронська Н.М.; "вчитель-методист" –1 учитель Цехмістро О.М.,; «педагог-організатор-методист» - 1 учитель – Келипенко Т.М.

Якісний склад педагогічних працівників за їх освітньо-кваліфікаційним рівнем

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Усі педагоги школи проходять чергову курсову підготовку на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Фахову курсову перепідготовку у 2016-2017 навчальному році пройшли – 5 учителів ( Похиленко Ю.С.,Павленко О.Д.,Гордієнко А.В., Цехмістро О.М., Лучкова А.С.).

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі закладу проходять курси ВЕБ 2.0 на яких отримують навички роботи з електронною поштою, створення блогів, сайтів, веб-сторінок.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Передовий педагогічний досвід фіксується у процесі внутрішкільного контролю у міжатестаційний період за 5 років. Під час виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду здійснюється: планування вивчення досвіду роботи вчителя, проводяться бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи, анкетування, відвідування й аналіз різних форм організації навчально-виховного процесу, проводяться контрольні, практичні та лабораторні роботи, аналіз учнівських робіт, вивчення педагогічної документації. На основі зібраного матеріалу проводиться педагогічний аналіз зібраного фактичного матеріалу.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників у школі проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2016-2017 навчальному році атестувався 1 учитель(встановлення вищої кваліфікаційної категорії):

- Лучкова А.С., учитель математики, яка узагальнила досвід за темою: «Соціалізація особистості на уроках математики шляхом компетентнісного підходу»;

За трудові досягнення у 2016-2017 навчальному році були нагороджені:

Булюк А.В., Висоцька Ж. Ю., Деревцова Н.С.- грамота відділу освіти.

Лучкова А. С.- грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської

обласної державної адміністрації. Лучкова А. С.-грамотаДніпропетровського обласного інституту Післядипломної педагогічної освіти.

Методична робота

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над ІІ етапом науково-методичної проблеми школи «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Основними завданнями в методичній роботі школи визначено:

· забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

· забезпечення роботи науково-практичних семінарів з активних питань навчання і виховання учнів;

· підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних циклічних комісій учителів-предметників, творчої групи, проведення предметних тижнів;

· підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

· поширення передового педагогічного досвіду учителів школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

· створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

· підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

· залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

· поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану, шляхом організації роботи спецкурсів, факультативів.

Система методичної роботи школи передбачала:

· аналітико-прогностичну діяльність;

· навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

· удосконалення методичної майстерності та культури педагогіч­них працівників;

· залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Напрями роботи методичної роботи визначалися з урахуванням рів­ня професійної компетентності педагогів та їх потреб.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі працюють методичні структури:

- методична рада (керівник Жур О.А.);

- циклічна комісія учителів початкових класів (керівник Цехмістро О.М.);

- циклічна комісія учителів природничо-математичного циклу (керівник Булюк А.В.);

- циклічна комісія учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ковтун Ю.О.);

- циклічна комісія класних керівників (керівник Лучкова А.С.);

- психолого-педагогічний семінар (психолог Земляченко О.В.);

- творча група вчителів (керівник Вороніна Т.І.).

Усі методичні структури мають річні плани робіт і проводили свої засідання один раз на чверть. Слід зазначити, що тематика засідань відповідала проблемі, над якою працює школа. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

В їх роботі використовувалися такі форми роботи як круглі столи, наукові конференції, презентації, майстер-класи, дискусії, семінари, презентації, обговорення в загальному колі, тренінги де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і в позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

У 2016-2017 н.р. члени шкільної предметно-методичної комісії учителів гуманітарного циклу працювали над проблемою: «Формування цілеспрямованої, творчої особистості учня через впровадження прогресивних педагогічних концепцій в навчально-виховний процес». У центрі уваги її освітньо-виховного контексту – процес формування морально-етичних цінностей, що вимагає від учителів гуманітарного циклу, перш за все, виховання школярів із належними знаннями мови, літератури, історії зі стійкими морально-духовними принципами, особистостями, які можуть бути успішними у персоналізованому світі.

У 2016-2017 навчальному році методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання й виховання учнів. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени циклічної комісії, реалізовували обласний науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (І І етап) та проблему циклічної комісії вчителів початкових класів: «Соціалізація молодшого школяра через впровадження інноваційних педагогічних технологій в світі вимог Державного стандарту», що активізує діяльність кожного вчителя, сприяє зростанню професійної майстерності та мобілізацію зусиль на пошуки раціональних форм і методів навчання учнів.

Вчителі творчо працювали над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проекти, тести, збірки завдань, методичні рекомендації. Аналізуючи участь учителів у педрадах, педагогічних читаннях, семінарах, конкурсах з’ясували, що педагоги дають цікаві відкриті уроки, провадять предметні тижні у початковій школі, майстер-класи, практикуми, обмінюються досвідом роботи.

Циклічною комісією учителів початкових класів проведено засідання, круглі столи , майстер – класи , обмін досвідом з таких питань:

• Майстер-клас: «Розвиток креативного мислення молодших школярів під час впровадження нестандартних форм занять».

• Формування в учнів мовленнєвої і комунікативної компетенцій на уроках російської мови в початкових класах.

• Обмін досвідом: «Методика роботи над формуванням навичок каліграфічного письма букв та їх елементів».

• Виступ: «Формування ціннісного ставлення до читання як до джерела знань і як засобу естетичного задоволення».

• Обговорення: «Предметні тижні початкової школи. Динаміка змін у викладанні»

• Презентація-доповідь: «Специфіка і структура мультимедійного уроку початкової школи. Типи мультимедійних уроків у початковій школі»

• Круглий стіл «Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі»

• Опрацювання науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства».

• Виступ – презентація «Єдність навчання та виховання – важлива складова соціокультурного розвитку дитини як активного громадянина»

Складено поради батькам «Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Проведено семінари-практикуми для вчителів початкової школи, на яких проведено порівняльний аналіз навчальних програм для 1-4 класів, розглядалися питання щодо особливостей організації навчально-виховної роботи у 1-4 класах за новими навчальними програмами, дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів 2-4 класів.

Проводились інструктивно-методичні наради для учителів початкових класах з питань «Особливостей організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів», засідання «круглого столу» з методичних питань.

У 2016-2017 навчальному році члени циклічної комісії вчителів природничо-математичних дисциплін працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах та працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Використання інноваційних форм навчання на уроках як один із шляхів активізації учнівської діяльності».

В період 2016-2017 навчального року шкільна циклічна комісія класних керівників працювала над проблемою: «Формування життєвих компетентностей учнів та розвиток громадянських якостей дітей шляхом впровадження інноваційних технологій виховання». Дана тема узгоджена з проблемою школи та міста. В роботі шкільної циклічної комісії класних керівників брали участь всі класні керівники школи.

Було проведено 5 засідань шкільної циклічної комісії класних керівників, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводились психологічні тренінги, круглі столи та педагогічні читання, вивчалася робота, яку проводили класні керівники з профілактики правопорушень серед підлітків, система роботи з обдарованими дітьми, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід:

-Організація виховної діяльності у 2016-2017 навчальному році;

- Формування у школярів ціннісного ставлення до себе у виховному процесі школи;

-Формування у школярів ціннісного ставлення до суспільства і держави у виховному процесі школи;

-Формування у школярів ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей у виховному процесі школи;

-Підсумки роботи шкільної циклічної комісії класних керівників у 2016 – 2017 навчальному році.

Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Основні завдання:

поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;

сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів;

вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

Проведено 5 засідань за темами:

«Перші кроки до вершин педагогічної майстерності»;

«Урок- головна форма організації навчального процесу»;

«Контроль навчально-пізнавальної діяльності учнів»;

«Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу»;

«Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання».

Призначено наставників, проведені співбесіди з молодими вчителями, анкетування, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та досвідчених учителів, проведені бесіди по вивченню навчальних програм, календарного планування навчального матеріалу, ведення шкільної документації.

У 2016-2017 навчальному році вчителі школи у рамках постійно діючого психолого-педагогічного семінару працювали над проблемною темою «Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу з метою успішної соціалізації учнів».

Проведення психолого-педагогічних семінарів за тематикою:

«Саморозвиток педагога, як передумова формування моделі сучасного закладу»;

«Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання в середній школі»;

«Навчальна та міжособиста взаємодія педагога та учня».

«Творча діяльність, як засіб особистого зростання та гармонізації стосунків»

Проведено індивідуальні консультації практичним психологом батьків за запитом:

- за результатами діагностики;

- налагодження гармонійних стосунків в родині;

- зниження дитячої агресивності.

Індивідуальні консультації вчителів та батьків за результатами роботи з учнями «групи ризику». Надання рекомендацій.

Індивідуальні консультації учнів за запитом:

- зменшення тривожності, підвищення впевненості у собі;

- конфлікти з батьками;

- зміна статусу у класі, налагодження стосунків з однолітками.

Проте в роботі циклічних комісій є певні недоліки: недостатньо уваги приділялося вивченню нормативних вимог щодо ведення шкільної документації, особливо класних журналів як класними керівниками, так і вчителями-предметниками та розробці методичних рекомендацій щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах.

У річному плані школи на 2016-2017 н.р. було сплановано проведення предметних тижнів, під час яких учителі школи показали свою майстерність. Під час проведення предметних тижнів проведено відкриті уроки, позакласні заходи, учителі виносили на суд колег свій досвід, свою концепцію, авторську майстерність, ділилися досвідом роботи по проблемах. Така форма роботи дає педагогам можливість апробації нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.

Предметні тижні:

школа І ступеня:

- тиждень математики (Акалупіна Т.А.);

- тиждень української мови та читання (Гордієнко А.В.) ;

- тиждень природознавства (Цехмістро О.М.) ;

- тиждень російської мови (Ворніна Т.І);

школа II, IIIступеня:

– Іноземної мови (Ковтун Ю.О.);

– Історії, правознавства (Похиленко Ю.С.);

– Фізики та географії(Булюк А.В.)

– Зарубіжної літератури (Сафонова О.О.);

– Хімії, біології (Жур О.А.);

– Фізичної культури (Павленко О.Д.);

– Математики та інформатики (Лучкова А.С.);

– Української мови та літератури (Келипенко Т.М.);

– Музики та образотворчого мистецтва (Висоцька Ж.Ю.).

Всі вчителі відповідально поставилися до підготовки та проведення предметних тижнів і провели різні заходи:

- відкриття тижня на загальній лінійці;

- вікторини;

- конкурси стіннівок, комп’ютерних презентацій;

- в рамках тижня кожен вчитель провів відкритий урок та позакласний захід;

- закриття тижня;

- матеріали до предметних тижнів узагальнили та здали до методичного кабінету школи.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

- самоосвіти вчителів;

- атестації педагогів;

- курсової перепідготовки;

- семінари-практикуми;

- індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

- участь у роботі предметних тижнів та нарад;

- робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

- поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів.

Учителі школи йдуть в ногу з часом, широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Протягом року учні школи брали участь у олімпіадах та конкурсах ім.П.Яцика, ім. Т. Шевченка, інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», , «Гринвіч», «Соняшник».

Результати участі

учнів школи в інтерактивних конкурсах

у 2016-2017 н.р.

№ з/п Назва інтерактивного конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Соняшник 9 Диплом ІІ ступеню – 2 чол. (Проскура В. – 2 кл., Пацуєва Є. – 9 кл.), сертифікат учасника – 7 чол.
2 Патріот 8 Срібний сертифікат – 1 чол. (Жур А. – 5 кл.), учасники – 7 чол.
3 Кенгуру 5 «Добрий результат» - 2 чол. (Єрємєєва К. – 4 кл., Велика І. – 6 кл.), учасники – 3 чол.
4 Лелека 5 Учаснки – 5 чол.
5 Геліантус 9 «Грамота з біології» - 1 чол. (Шаповал М. – 8 кл.), «Грамота з фізики»- 2 чол (Жур А.- 5 кл.,Оселедченко Є.- 6 кл.), «Грамота з географії»- 1 чол. (Оселедченко Є.- 6 кл), диплом переможця 1-4 кл- 2чол (Каїрська В. -3 кл, Каїрська В. -4 кл) ,учасники – 4 чол.
6 Колосок 9 «Золотий колосок» - 4 чол. (Єрємєєва Д. – 2 кл., Вітренко Д. – 3 кл., Жур А. – 5 кл., Антіповіч Є. – 6 кл.), «Срібний колосок» - 2 чол. (Голосний Д. - 4 кл., Пушкарьова У. – 7 кл.), учасники – 3 чол.

Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний) тур олімпіад з базових предметів для учнів 5-11 класів. Інтелектуальні змагання проводяться з базових дисциплін інваріантної складової навчального плану школи. Переможці шкільних олімпіад представляють школу на міських олімпіадах з базових дисциплін.

Результати участі

учнів у предметних олімпіадах (ІІ етап)

у 2016-2017 н.р.

№ з/п Предмет Командне місце Відповідальний учитель
1 Українська мова та література 9 Гавронська Н.М., Келипенко Т.М. Ковтун Ю.О.
2 Історія 10 Похиленко Ю.С.
3 Англійська мова 6 Ковтун Ю.О.
4 Біологія 9 Жур О.А.
5 Географія 8 Булюк А.В.
6 Математика 10 Лучкова А.С.
7 Фізика 6 Булюк А.В.
8 Хімія 8 Жур О.А.
9 Російська мова 4 Сафонова О.О.
10 Трудове навчання 8 Деревцова Н.С.
11 Правознавство 8 Похиленко Ю.С.

Аналіз командних місць

участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Аналіз призових місць

участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Виходячи з вищевказаних результатів олімпіад слід зазначити, що вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми тому необхідно посилити роботу з обдарованими учнями щодо підготовки їх до участі у міських олімпіадах.

Участь педагогічного колективу у науково-методичних виставках:

- обласний рівень – 3

- міжнародний рівень –

- всеукраїнський рівень–

Назва конкурсу, організатор Дата проведення ПІБ учасника Тема конкурсної роботи Результат
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р. Сафонова О.О. Дистанційний курс Тема «Лексикологія» уроки для 6 класу Учасник
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р Ковтун Ю.О. Дистанційний курс Тема «Географічний огляд» уроки англійської мови для учнів 8 класу Учасник
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р Похиленко Ю.С. Дистанційний курс Тема «Стародавній Єгипет» уроки історії для 6 класу Учасник
Міський конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) «Вітаю моя Україно» І місце
Обласний конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) «Вітаю моя Україно»
Міський конкурс «Люби і знай свій рідний край» Квітень 2017р Булюк А.В. (куратор) Петриківський розпис ІІІ місце
Конкурс на кращого юного майстра народних ремесел Жовтень 2016р Деревцова Н.С. (куратор) Петріківський розпис Учасник
Всеукраїнська мистецька акція «Мій Шевченко – Мій світ» Травень 2017р. Авторська ілюстрація до творів Т.Г.Шевченка Учасник
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Жур О.А. Номінація «Біологія» ІІ місце
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Лучкова А.С. Номінація «Інформатика» ІІ місце
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Висоцька Ж.Ю. Номінація «Музика» Учасник
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р ВоронінаТ.І. Номінація «Початкова освіта» Учасник
Всеукраїнський конкурс на краще оздоблення актової зали Грудень 2016р Висоцька Ж.Ю. Сафонова О.О. Деревцова Н.С. Учасник
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», І етап міський Жовтень 2016р Булюк А.В. Зелені свята І місце
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», ІІ етап,обласний Жовтень 2016р Булюк А.В. Зелені свята Учасник
Міський етап конкурсу юних дослідників Лютий 2017р Жур О.А. Видовий склад та чисельність гризунів на території м.Марганця І місце
Обласний етап конкурсу юних дослідників Лютий 2017р Жур О.А. Видовий склад та чисельність гризунів на території м.Марганця Учасник
Міський конкурс юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ» Грудень 2016р Келипенко Т.М. Учасник
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об`єднаймося , брати мої» Грудень 2016р Келипенко Т.М. Номінація «Література» Учасник
Національний літературний конкурс з безпеки руху Лютий 2017р Цехмістро О.М. Булюк А.В. Поетичний твір Номінація «Образотворче мистецтво» Учасник Учасник
Обласний конкурс малюнків «Моя майбутня професія» Лютий 2017р Булюк А.В. Номінація «Образотворче мистецтво» Учасник
Всеукраїнський конкурс «Я - європеєць» Січень 2017р Келипенко Т.М. Творча робота «Я- європеєць» Учасник
Учсть у конкурсі «Обдаровані діти – надія Марганця» Березень 2017р. Вороніна Т.І. Номінація «Юні спортсмени» Учасник
Всеукраїнський конкурс фоторобіт «Україна та НАТО : сучасний погляд української молоді» Листопад 2016р. Гордієнко А.В. фотороботи Учасник
Міський конкурс комп`ютерного макетування та верстання Лютий 2017р Лучкова А.С. Номінація «Газета» І місце

Проведені міські методичні заходи на базі школи

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Керівник (МО, творчої групи, ШПД, ШМО тощо) Відповідальні Кількість учасників
1 Методичне об’єднання вчителів української мови Лютий 2017 - Вчителі української мови Гавронська Н.М., Келипенко Т.М., Ковтун Ю.О. 12 чол.
2 Міський семінар бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки у соціалізації особистості» Березень 2017 - Бібліотекар школи Деревцова Н.С. Бібліотекарі міста,12 чол.

У 2016 -2017 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів 1-9 кл. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, прийнятих на роботу в поточному році. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію в 2015-2016н. р.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

Проведено класно-узагальнюючий контроль в 9 класі. За результатами проведено педагогічний консиліум.

Аналіз річного оцінювання

навчальних досягнень учнів

В 2017-2018 н.р. адміністрації закладу необхідно здійснити персональний контроль роботи вчителів, які мають низький рівень навчальних досягнень учнів з предметів.

Для забезпечення якісного впровадження нового Державного стандарту в 1-4-х та 5-7-х класах адміністрацією школи проводиться цілеспрямована робота щодо створення відповідних умов для учасників навчально-виховного процесу.

З метою підготовки до впровадження нового Держстандарту, нових програм та підручників у школі:

1) проведено засідання методичної ради, на якому розглядалися питання навчання учнів в умовах змін у початковій та основній школі, розроблено заходи щодо впровадження Держстандарту в 1-4 та 5-7 класах;

2) проведено засідання та міжзасідання циклічних комісій, складено поради батькам «Про впровадження нового Державного стандарту;

3) проведено семінари-практикуми для вчителів, на яких проведено порівняльний аналіз навчальних програм, розглядалися питання щодо особливостей організації навчально-виховної роботи за новими навчальними програмами, дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів;

4) здійснено моніторинг:

- використання інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі;

- проходження курсової перепідготовки вчителями.

Питання оновлення змісту освіти заслуховувалися на:

- засіданні педагогічної ради:

1) Готовність школи до впровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти.

2) Про хід впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти (1-4, 5-7 кл.), критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із базових предметів.

- нарадах при директорові:

1) Обговорення листа МОНмолодьспорт від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (обговорення навчальних програм для 1-х класів складених згідно нового Держстандарту початкової загальної освіти).

2) Організація навчально-виховного процесу у початковій школі.

3) Про підготовку вчителів початкових класів до реалізації нового Держстандарту початкової загальної освіти, нових програм та підручників для учнів 1-2 класів.

- на засіданні методичної ради:

1) Обговорення нових навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОНмолодьспорт, нових Держстандартів.

Кiлькiсть переглядiв: 459

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.