Статут дитячої шкільної організації «CУЗІР"Я»

1. Загальні положення.

1.1. Дитяча шкільна організація є дорбовольною, незалежною, позапартійною громадською організацією, яка орінтується на ідеали гуманного та демократичного суспільства та дією згідно з Конституцією України, чинним законодавством і даним Статутом

1.2.Організація "СУР"Я " входить до складу Марганецької дитячої організації МДО ДІМ, яка створена для об'єднання дітей, юнацтва та наставництва з метою координації зусиль у вихованні молоді у дусі традицій і звичаїв українського народу,

Організація "СУЗІР"Я" може співпрацювати з державними й суспільними організаціями, міськими дитячими та молодіжними організаціями , співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.3. Дитяча організація «СУЗІР"Я» складається з десяти колективів ( 1-10 кл.), кожен з яких має свою назву і девіз.

1.4. Дитяча організація «СУЗІР"Я» має свій гімн .

1.5. Дитяча організація «СУЗІР"Я» працює під девізом: « Не споглядати й говорити, а вершити і творити».

1.6. Дитяча організація має свою газету « Де- факто».

2. Завдання та форми діяльності

1.1. Мета дитячої організації «СУЗІР"Я" --допомагати кожному своєму членові виховати себе духовно, фізично, інтелектуально розвинутою особистістю, Захищати права та інтереси своїх членів. Формувати національну свідомість членів організації : ідентифікація з українською нацією , усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом , який може і має право добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні , захищати свої права. Спрямувати дітей та підлітків на виконаня корисних справ, необхідних для суспільства.

Завдання:

- об'єднати дітей, підлітків та дорослих з метою вироблення програм та видів діяльності, спрямованих на виконання добрихі корисних справ;

- формувати навички співжиття в колективі, соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

- формувати поняття про необхідність праці;

- формувати екологічну культуру особистості, розуміння необхідності дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;

- виховувати почуття гордості до рідного краю , народу; вивчати, охороняти пам'ятки історії й культури рідного краю;

- залучати членів організації до ведення здорового способу життя - занять туризмом,фізкультурою, спортом;

- формувати усвідомлення норм і правил поведінки , соціально важливих для суспільства;;

- виховати в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, друзів, близьких;

- надання шефської допомоги інвалідам та людям похилого віку;

3. Членство в дитячій організації «СУЗІР"Я»

3.1.Вступити в дитячу організацію «СУЗІР"Я» може кожний учень школи , а також згідно з Законом України « Про молодіжні дитячі організації» кожний бажаючий дорослий, незалежно від національності , соціального походження , відношення до релігії;

3.2. Вступ і вихід із дитячої організації « СУЗІР"Я» - добровільні;

3.3. За вчинки несумісні зі Статутом дитячої організації « СУЗІР"Я», член організації може бути виключений за рішенням колективу.

3.4 Члени дитячої організації « СУЗІР"Я» має право:

- добровільно входити і виходити з організації;

- самостійно обирати для себе види діяльності;

- обирати і бути обраним до органів самоврядування;

- брати участь у всіх заходах організації;

- вносити на розгляд зборів будь-які питання.;

- входити одночасно до складу інших громадських організацій, діяльність яких не суперечить Конституції Українита Статуту дитячої організації « СУЗІР"Я»

3.5. Члени дитячої організації « СУЗІР"Я» зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту єдині вимоги для школярів, рішення ради;

- сплачувати вступні та членські внески;

- брати активну участь у громадському житті школи. Шанувати і примножувати шкільні традиції;

- підвищити свій культурний та інтелектуальний рівень;

-реалізувати свої знання та навички у процесі організації КТС;

- вивчати історію, культуру, державну мову;

- берегти і охороняти природу рідного краю;

- не принижувати гідність людей, поважати їх погляди і переконання;

- діяти за принципом єдності слова і справи , дружби і товариськості, честі і совісті, турботи і милосердя;

- піклуватися про поповнення своєї організації;

4.Структура дитячого самоврядування

4.1.Вищим органом дитячого самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік. При необхідності проводяться позачергові збори.

4.2.У період між зборами діє координаційна рада.

4.3.Координаційна рада складається із делегованих та обраних осіб.

4.4.До складу Координаційної ради входять:

- представники всіх учнівських колективів;

- педагог-організатор;

- дирекція школи;

- класні керівники;

- педагоги- куратори;

5. Структура Координаційної ради:

- голова Координаційної ради;

- заступник голови Координаційної ради;

- голова ради молодших класів;

- голова ради старшокласників;

6.Комітети Координаційної ради:

- навчальний;

- комітет дисципліни і порядку;

- комітет спорту і туризму;

- комітет національно-патріотичного виховання;

- комітет організації дозвілля;

- комітет у справах молодших школярів,

- прес-центр.

До складу кожного комітету входить педагог- куратор, керівник комітету та два члени комітету.

7. Діяльність комітетів

7.1.Навчальний комітет

- організація груп для індивідуальної допомоги відстаючим учням;

- виявлення і підтримка здібних і обдарованих учнів;

- допомога вчителям в проведенні предметних тижнів, заходів, спрямованих

на підвищення якості знань учнів;

- здійснення контролю за відвідуванням уроків, веденням щоденників;

- ведення обліку успішності;

- проведення рейдів «Як живеш, підручник?», «Прочитана книга».

7.2.Комітет дисципліни і порядку

- організація чергування в класах і школі, організація санітарних днів;

- попередження порушень серед учнів;організація превентивного виховання;

- здійснення контролю за відвідуванням школи, за запізненнями на уроки, за

зовнішнім виглядом;

- здійснення контролю за проведенням акції «Школа- мій рідний дім», «Озеленення класних кімнат»;

- ведення зошита змагань;

- участь у роботі Ради профілактики правопорушень;

- контроль за прибиранням території школи;

- контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм у їдальні , у класах;

7.3.Комітет національно-патріотичного виховання

- організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямування;

- допомога у створенні шкільного музею;

- проведення історико-краєзнавчої , пошукової роботи;

- організація краєзнавчої роботи , робота в літературно – краєзнавчому музеї імені Г.Бідняка;

- організація досліджень історичного минулого нашого краю( маловідомих

героїчних та трагічних сторінок історії селища Городища, Дніпропетровщини).

7.4.Комітет організації дозвілля

- організація змістовного відпочинку дітей на перервах;

- розробка сценаріїв свят, організація та проведення традиційних шкільних

свят, походів, екскурсій;

- організація заходів для жителів мікрорайону;

- участь у підготовці світ учнів початкової школи.

7.5.Спортивний комітет

- залучення учнів до участі у спортивних гуртках;

- організація спортивних заходів, походів, змагань;

- ведення щоденника спортивних досягнень учнів;

- допомога в організації міської спортивної гри « Козацькими стежками»;

- участь в плануванні традиційного Дня туризму та плануванні походів та екскурсій рідним краєм;

- допомога в організації роботи щодо пропаганди здорового способу життя.

7.6. Комітет у справах молодших школярів

- організація дозвілля молодших школярів;

- організація чергування старшокласників на шкільному майданчику;

- допомога в роботі оздоровчого табору « Пролісок»;

- допомога в організації традиційних свят;

- 7.7.Прес-центр.

-здійснює організацію та контроль за випуском загальношкільної газети учнівського самоврядування для учнів та батьків «Де -факто»;

- контролює випуск газети чергового класу;

- здійснює організацію та контроль за роботою шкільного інформаційного центру;

8.Керівництво комітетами

Діяльність комітетів Координаційної ради консультують педагоги школи.

Засідання комітетів проводиться 1 раз на місяць.

9. Засідання Координаційної ради

Засідання Координаційної ради проходить 2 рази на місяць. На початку місяця рада складає план роботи на місяць, в кінці місяця аналізує роботу за минулий період.

10. Навчання активу

Навчання активу Проходить за графіком. Його мета – навчити учнів правильно виконувати сої обов'язки, виховувати активну громадянську позицію, розвивати організаторські здібності школярів і інтерес до роботи дитячої організації школи «СУЗІР"Я»

11. Координаційна рада і класні колективи

11.1. Зв'язок із класними колективами здійснюється через керівників класних комітетів та членів комітету дитячої організації, яких обирають на класних зборах на початку навчального року.

11.2. На класних зборах ухвалюють рішення щодо діяльності класного колективу, слухають інформацію про рішення Координаційної ради дитячої організації « СУЗІР"Я», накреслюють конкретні заходи щодо їх виконання.

12.Педагогічний колектив і Рада міністрів

12..1. Педагогічний колектив надає допомогу Координаційній раді стосовно згуртування шкільного колективу, розвитку соціально-активної особистості, формування її творчих здібностей.

Педагогічна рада координує діяльність Координаційної ради, дає їй рекомендації щодо вдосконалення роботи, допомагає планувати, аналізувати та підсумовувати результати роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 1201

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.