Звіт директора Марганецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Гавронської Наталі Миколаївни за 2016-2017 н.р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, на традиційні загальношкільні батьківські збори, щоб підвести певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017навчального року.

Педагогічний колектив Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2016-2017 н.р. керувався основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти, указах Президента, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», Концепції профільного навчання, регіональним проектом «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»; Комплексною програмою розвитку освіти у місті Марганці на 2011 -2017 роки; Положенням про конкурс “Обдаровані діти - надія Марганця» та іншими законодавчими та нормативно-правовими документами з виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Практична діяльність у 2016-2017 н.р. була побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут, затверджений рішенням сесії виконкому Марганецької міської ради від 25.12.2012 року №1074-43/VІ;

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Основними напрямами роботи школи були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

І . Управлінська діяльність у навчальному закладі:

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Враховуючи сучасні вимоги, більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти вирішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Річний план роботи на 2016 – 2017 навчальний рік виконано.

Проведено:

- 10 педагогічних рад;

- 40 нарад при директорові;

- видано 181 наказ.

ІІ. Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. ЇЇ модернізація є найбільш системною і масштабною.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 №1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказу Департаменту освіти і науки від 11.08.2015 р. №533/0/212-15 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіти», наказів управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради №239 від 19.08.2015 р., від 31.03.2016 року №119 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», з метою обліку дітей шкільного віку, які постійно проживають на закріпленому за школою мікрорайоні та забезпечення стовідсотковго охоплення дітей і підлітків мікрорайону повною загальною середньою освітою та різними формами навчання було організовано проведення Всеукраїнського рейду «Урок» та місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», під час яких:

- здійснено перевірку виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

- проаналізовано причини ухилення учнів від навчання та розроблено заходи щодо попередження бродяжництва;

- проаналізовано умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах;

- активізовано роботу педагогічного колективу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей;

- сконцентровано увагу на проведенні профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та працевлаштуванні випускників 9-х, 11-х класів.

Загальна кількість дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які проживають на закріпленій за школою території – 201;

з них:

- навчаються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти – 197;

у тому числі:

- у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 183;

- у професійно-технічних навчальних закладах – 4;

- на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 15;

- не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти – 8 (з них 4 чол. – навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади розумового розвитку, 4 чол. – діти 6-річного віку).

В поточному році список дітей і підлітків та автоматизована база даних щоквартально контролювалася і корегувалася. Таким чином, виявлено, що дітей, не охоплених навчанням, на території обслуговування школи немає. В школі наявні довідки, що підтверджують факт навчання дітей на території обслуговування школи в інших навчальних закладах, та довідки на дітей шкільного віку, які не підлягають навчанню.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у школі проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. У школі працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 справних комп’ютерів.), є вихід у мережу «Інтернет», в цьому році придбано 9 ноутбуків.

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в мережі Інтернет.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання» в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 року за №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичних довідок лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків індивідуальне навчання у школі було організовано для учениці 8-го класу Ковтунюк Єлизавети

Для індивідуального навчання виділено 8 годин згідно робочого навчального плану.

У школі видано наказ про організацію індивідуального навчання, складено індивідуальний навчальний план та розклад занять .

Індивідуальний робочий навчальний план складено на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі здійснює практичний психолог Земляченко О.В.

Протягом року працювала шкільна ПМПК, діяльність якої була спрямована на виявлення, направлення дітей на діагностичне обстеження до міської ПМПК.

В 2016-2017 навчальному році шкільною ПМПК проведено 4 засідання на яких розглянуті питання:

- Виявляти рівень декомпенсації, порушення в психофізичному розвитку дітей.

- Проводити профілактичні заходи щодо попередження фізичних, інтелектуальних, емоційно-особистісних перевантажень учнів.

- Виявляти резервні, компенсаторні можливості розвитку дітей.

- Визначати зміст, тривалість корекційно-розвивальної роботи в межах можливостей.

- Фіксувати отримані результати, проведену роботу з батьками в обов’язковій документації консиліумів.

ІІІ. Кадрове забезпечення.

У школі працює 16 учителів, з яких мають вищу освіту - 13 чоловік, 2 вчитель навчається заочно. Вишу категорію мають 4 учителі: Цехмістро О.М., Келипенко Т.М., Гавронська Н.М., Лучкова А.С. Звання: "старший вчитель" – 1 учитель - Гавронська Н.М.; "вчитель-методист" –1 учитель Цехмістро О.М.,; «педагог-організатор-методист» - 1 учитель – Келипенко Т.М.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Усі педагоги школи проходять чергову курсову підготовку на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Фахову курсову перепідготовку у 2016-2017 навчальному році пройшли – 3 учителів (Лучкова А.С., Гордієнко А.В.,Цехмістро О.М.).

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі закладу проходять курси ВЕБ 2.0 на яких отримують навички роботи з електронною поштою, створення блогів, сайтів, веб-сторінок.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників у школі проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2016-2017 навчальному році атестувався 1 учитель(встановлення вищої кваліфікаційної категорії):

- Лучкова А.С., учитель математики, яка узагальнила досвід за темою: «Соціалізація особистості на уроках математики шляхом компетентнісного підходу»;

ІV. Навчально-виховна робота у навчальному закладі

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над ІІ етапом науково-методичної проблеми школи «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Основними завданнями в методичній роботі школи визначено:

забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

забезпечення роботи науково-практичних семінарів з активних питань навчання і виховання учнів;

підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних циклічних комісій учителів-предметників, творчої групи, проведення предметних тижнів;

підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

поширення передового педагогічного досвіду учителів школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану, шляхом організації роботи спецкурсів, факультативів.

Система методичної роботи школи передбачала:

аналітико-прогностичну діяльність;

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

удосконалення методичної майстерності та культури педагогіч­них працівників;

залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Напрями роботи методичної роботи визначалися з урахуванням рів­ня професійної компетентності педагогів та їх потреб.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі працюють методичні структури:

- методична рада (керівник Жур О.А.);

- циклічна комісія учителів початкових класів (керівник Цехмістро О.М.);

- циклічна комісія учителів природничо-математичного циклу (керівник Булюк А.В.);

- циклічна комісія учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ковтун Ю.О.);

- циклічна комісія класних керівників (керівник Лучкова А.С.);

- психолого-педагогічний семінар (психолог Земляченко О.В.);

- творча група вчителів (керівник Вороніна Т.І.).

Усі методичні структури мають річні плани робіт і проводили свої засідання один раз на чверть. Слід зазначити, що тематика засідань відповідала проблемі, над якою працює школа. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

В їх роботі використовувалися такі форми роботи як круглі столи, наукові конференції, презентації, майстер-класи, дискусії, семінари, презентації, обговорення в загальному колі, тренінги де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і в позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

У річному плані школи на 2016-2017 н.р. було сплановано проведення предметних тижнів, під час яких учителі школи показали свою майстерність. Під час проведення предметних тижнів проведено відкриті уроки, позакласні заходи, учителі виносили на суд колег свій досвід, свою концепцію, авторську майстерність, ділилися досвідом роботи по проблемах. Така форма роботи дає педагогам можливість апробації нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.

З метою надання допомоги молодим спеціалістам у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю була організована робота школи молодого вчителя (керівник Жур О.А.)., призначено наставників, проведені співбесіди з молодими вчителями, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та досвідчених учителів, проведені бесіди по вивченню навчальних програм, календарного планування навчального матеріалу, ведення шкільної документації.

Для реалізації якісної підготовки і розвитку інтелектуальних здібностей учнів у школі було обрано такі навчальні плани:

- для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460(додаток №2);

- 5-8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток № 12)

- 9 клас –за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004№ 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009№ 66 (додаток №2)за п’ятиденним робочим тижнем.

За рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів введено у 1-4 класах – образотворче мистецтво (по 1 год. на тиждень

5 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Я – моє здоров’я – моє життя» - 1 година на тижденьє

Всього: 2 год.

6 клас – «Логіка» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

7 клас – «Логіка» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

8 клас – «Логіка» - 1 година на тиждень;

- «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 3 год.

9 клас - «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Логіка» - 0,5 годин на тиждень.

Всього: 1,5 год.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю.

Навчальні програми у 2016-2017 н.р. реалізовано повністю. Заміна уроків на період лікарняних листів, безкоштовних відпусток, курсової перепідготовки, екзаменаційних сесій учителів здійснювалась частково - програмовий матеріал вичитувався за рахунок ущільнення програмового матеріалу.

Державна підсумкова атестація у 2016-2017 н.р. у 4-му, 9-му класах пройшла організовано та показала наступні результати.

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестаці з математики у 4-му клас 2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
кількість % кількість % кількість % кількість %
9 32 10 36 9 32 - -

Аналіз результатів державної підсумкової атестаціїз української мови, проведеної в 4 класі2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
11 39 8 29 9 32 - -

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестаціїз читання у 4-му класі 2016-2017 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
10 36 13 46 5 18 - -

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що співпадають з річним оцінюванням.

Аналіз ДПА 4 клас у порівнянні з минулими роками

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_2.png

Підсумки ДПА молодших школярівякісний показник знань4 клас

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_3.png

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_7.png

Аналіз Державної підсумкової атестації у 9-му класі в 2016-2017 навчальному році

Кількість учнів у класі Вико нувало роботу Предмет 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
кількість % кількість % кількість % кількість % %
20 20 Українська мова (диктант) - - 10 50% 5 25% 5 25% 50%
20 20 Математика - - 11 55% 4 20% 5 25% 45%
20 20 Біологія - - 10 50% 2 10% 8 40% 50%

Під час ДПА з української мови:

оцінки підтвердили – 11 учнів – 55%;

оцінки підвищили – 2 учнів – 10%;

оцінки знизились – у 7 учнів – 35%.

Робота показала, що учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином оформляти роботи.

Під час ДПА з математики:

оцінки підтвердили – 7 учнів – 35%;

оцінки підвищили – 4 учнів – 20%;

оцінки знизились – у 9 учнів – 45%.

В основному учні засвоїли базовий курс математики на середньому та достатньому рівні. Недоліком є невміння логічно викласти пояснення задач достатнього та високого рівня.

Під час ДПА з біології:

оцінки підтвердили – 6 учнів – 30%;

оцінки підвищили – 6 учнів – 30%;

оцінки знизились – у 8 учнів – 40%.

Програмовий матеріал в основному учні засвоїли на середньому та достатньому рівні. У деяких учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. Більшість учнів не можуть чітко сформулювати свою думку, зробити порівняння функції будови.

У цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Протягом року учні школи брали участь у предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах ім.П.Яцика, ім. Т. Шевченка, інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», , «Гринвіч», «Соняшник» та ін..

Результати участі учнів школи в інтерактивних конкурсах у 2016-2017 н.р.

№ з/п Назва інтерактивного конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Соняшник 9 Диплом ІІ ступеню – 2 чол. (Проскура В. – 2 кл., Пацуєва Є. – 9 кл.), сертифікат учасника – 7 чол.
2 Патріот 8 Срібний сертифікат – 1 чол. (Жур А. – 5 кл.), учасники – 7 чол.
3 Кенгуру 5 «Добрий результат» - 2 чол. (Єрємєєва К. – 4 кл., Велика І. – 6 кл.), учасники – 3 чол.
4 Лелека 5 Учаснки – 5 чол.
5 Геліантус 9 «Грамота з біології» - 1 чол. (Шаповал М. – 8 кл.), «Грамота з фізики»- 2 чол (Жур А.- 5 кл.,Оселедченко Є.- 6 кл.), «Грамота з географії»- 1 чол. (Оселедченко Є.- 6 кл), диплом переможця 1-4 кл- 2чол (Каїрська В. -3 кл, Каїрська В. -4 кл) ,учасники – 4 чол.
6 Колосок 9 «Золотий колосок» - 4 чол. (Єрємєєва Д. – 2 кл., Вітренко Д. – 3 кл., Жур А. – 5 кл., Антіповіч Є. – 6 кл.), «Срібний колосок» - 2 чол. (Голосний Д. - 4 кл., Пушкарьова У. – 7 кл.), учасники – 3 чол.

Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний) тур олімпіад з базових предметів для учнів 5-11 класів. Інтелектуальні змагання проводяться з базових дисциплін інваріантної складової навчального плану школи. Переможці шкільних олімпіад представляють школу на міських олімпіадах з базових дисциплін.

Результати участі учнів у предметних олімпіадах (ІІ етап) у 2016-2017 н.р.

№ з/п Предмет Командне місце Відповідальний учитель
1 Українська мова та література 9 Гавронська Н.М., Келипенко Т.М. Ковтун Ю.О.
2 Історія 10 Похиленко Ю.С.
3 Англійська мова 6 Ковтун Ю.О.
4 Біологія 9 Жур О.А.
5 Географія 8 Булюк А.В.
6 Математика 10 Лучкова А.С.
7 Фізика 6 Булюк А.В.
8 Хімія 8 Жур О.А.
9 Російська мова 4 Сафонова О.О.
10 Трудове навчання 8 Деревцова Н.С.
11 Правознавство 8 Похиленко Ю.С.

Аналіз командних місць участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_5.png

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_6.png

Виходячи з вищевказаних результатів олімпіад слід зазначити, що вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми тому необхідно посилити роботу з обдарованими учнями щодо підготовки їх до участі у міських олімпіадах.

V. Працевлаштування

З метою профорієнтації учнів старших класів, відновлення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на набуття професій, які користуються попитом на ринку праці, протягом навчального року були проведені профорієнтаційні дні за участю представників ПТНЗ та коледжів. Всього було проведено 6 таких зустрічей.

Питання про працевлаштування випускників 9 класів знаходилось на постійному контролі адміністрації школи, аналізувалось та розглядалось на нарадах при директорові. Із 20 випускників 9-го класу здобуватиме повну середню освіту в загальноосвітній школі - 14 учнів, у ПТУ - 2 учні, у коледжах – 4 учнів.

Набір дітей у перший клас здійснювався на підставі п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778. При формуванні мережі перших класів проводиться опитування батьків про вивчення предмету «Російська мова» з першого класу.

Протягом навчального року зі школи вибуло у зв’язку зі зміною місця проживання батьків 6 учнів, прибуло до школи – 9 учнів. Згідно з мережею станом на 15.06.2017 в школі навчається 211 учнів.

VI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

На засіданні педради 31 серпня 2016 року (протокол №8) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, план роботи школи на 2016-2017 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлені та затверджені наказами по школі від 01.09.2016 року №149. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

У наказі по школі від 01.09.2016 року №134 передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в школі тощо.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі

У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем, пожежним знаряддям. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

Протягом 2016-2017 навчального року трапився 1 нещасний випадок з учнем школи. Про цей випадок складено акти форми Н-Н та зроблено записи у відповідному журналі.

На 2017-2018 навчальний рік плануються заходи:

- оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

- проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

- провести обстеження стану енергогосподарства школи;

- оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

- провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

- регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

VII. Участь педпрацівників у конкурсах

Назва конкурсу, організатор Дата проведення ПІБ учасника Тема конкурсної роботи Результат
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р. Сафонова О.О. Дистанційний курс Тема «Лексикологія» уроки для 6 класу Учасник
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р Ковтун Ю.О. Дистанційний курс Тема «Географічний огляд» уроки англійської мови для учнів 8 класу Учасник
Міський конкурс на кращий дистанційний курс для учнів 5-9 класів 05.05-25.05.2017р Похиленко Ю.С. Дистанційний курс Тема «Стародавній Єгипет» уроки історії для 6 класу Учасник
Міський конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) «Вітаю моя Україно» І місце
Обласний конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) «Вітаю моя Україно»
Міський конкурс «Люби і знай свій рідний край» Квітень 2017р Булюк А.В. (куратор) Петриківський розпис ІІІ місце
Конкурс на кращого юного майстра народних ремесел Жовтень 2016р Деревцова Н.С. (куратор) Петріківський розпис Учасник
Всеукраїнська мистецька акція «Мій Шевченко – Мій світ» Травень 2017р. Авторська ілюстрація до творів Т.Г.Шевченка Учасник
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Жур О.А. Номінація «Біологія» ІІ місце
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Лучкова А.С. Номінація «Інформатика» ІІ місце
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р Висоцька Ж.Ю. Номінація «Музика» Учасник
Всеукраїнський конкурс «Учитель року- 2017» І етап Лютий 2017р ВоронінаТ.І. Номінація «Початкова освіта» Учасник
Всеукраїнський конкурс на краще оздоблення актової зали Грудень 2016р Висоцька Ж.Ю. Сафонова О.О. Деревцова Н.С. Учасник
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», І етап міський Жовтень 2016р Булюк А.В. Зелені свята І місце
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», ІІ етап,обласний Жовтень 2016р Булюк А.В. Зелені свята Учасник
Міський етап конкурсу юних дослідників Лютий 2017р Жур О.А. Видовий склад та чисельність гризунів на території м.Марганця І місце
Обласний етап конкурсу юних дослідників Лютий 2017р Жур О.А. Видовий склад та чисельність гризунів на території м.Марганця Учасник
Міський конкурс юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ» Грудень 2016р Келипенко Т.М. Учасник
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об`єднаймося , брати мої» Грудень 2016р Келипенко Т.М. Номінація «Література» Учасник
Національний літературний конкурс з безпеки руху Лютий 2017р Цехмістро О.М. Булюк А.В. Поетичний твір Номінація «Образотворче мистецтво» Учасник Учасник
Обласний конкурс малюнків «Моя майбутня професія» Лютий 2017р Булюк А.В. Номінація «Образотворче мистецтво» Учасник
Всеукраїнський конкурс «Я - європеєць» Січень 2017р Келипенко Т.М. Творча робота «Я- європеєць» Учасник
Учсть у конкурсі «Обдаровані діти – надія Марганця» Березень 2017р. Вороніна Т.І. Номінація «Юні спортсмени» Учасник
Всеукраїнський конкурс фоторобіт «Україна та НАТО : сучасний погляд української молоді» Листопад 2016р. Гордієнко А.В. фотороботи Учасник
Міський конкурс комп`ютерного макетування та верстання Лютий 2017р Лучкова А.С. Номінація «Газета» І місце

Проведені міські методичні заходи на базі школи

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Керівник (МО, творчої групи, ШПД, ШМО тощо) Відповідальні Кількість учасників
1 Методичне об’єднання вчителів української мови Лютий 2017 - Вчителі української мови Гавронська Н.М., Келипенко Т.М., Ковтун Ю.О. 12 чол.
2 Міський семінар бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки у соціалізації особистості» Березень 2017 - Бібліотекар школи Деревцова Н.С. Бібліотекарі міста,12 чол.

VIII. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

Продукти до шкільної їдальні постачаються централізовано. Для організації повноцінного гарячого харчування в школі створено відповідні умови: у наявності приміщення їдальні (100 посадочних місць), приміщення харчоблоку, яке повністю забезпечене кухонним інвентарем, технологічним обладнанням: електроплита - 1 шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе в робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. Харчоблок забезпечено кадрами: кухар, помічник кухаря. Стан технологічного обладнання та інвентарю задовільний. У наявності комора для зберігання сухих продуктів; овочесховище для зберігання овочів.

У 2016-2017 навчальному році школа забезпечувалася якісними продуктами харчування постачальниками. Щоденне меню затверджувалося директором.

Протягом всього начального року отримували повноцінне гаряче харчування за бюджетні кошти:

103 учні 1-4 класів, 11 учнів, які знаходяться під опікою, 7 учні із малозабезпечених сімей..

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у 2016/2017 н. р. вартість харчування учнів 1-4 класів складала 8. 31 грн. З метою організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів у школі діяла комісія громадського контролю з організації харчування.

Працівники їдальні готують повноцінні страви для харчування учнів (перші, другі гарячі страви та напої), дотримуючись норм закладання продуктів.

На кінець 2016-2017 навчального року різними видами повноцінного, збалансованого харчування охоплено 76% учнів школи.

З них: 66% учнів – гаряче харчування.

IX. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій здійснюється в межах повноважень школи : створені належні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту.

У 2016-2017 навчальному році систематично здійснювалося оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу, після зміни у соціальному статусі учнів.

Станом на 01.06.2016 року на обліку у школі перебувало 64 дитини пільгової категорії.

З них:

- Діти під опікою – 11 учнів;

- Діти з багатодітних сімей – 49 учнів;

- Діти з малозабезпечених сімей – 3 учні;

- Діти із сімей загиблих шахтарів – 0 учня;

- Діти-інваліди – 0 учнів;

- Діти із сімей чорнобильців – 1 учень.

Усі діти своєчасно (1 раз на рік) проходять поглиблений медичний огляд. Медичне обслуговування дітей усіх категорій здійснюється працівниками міської амбулаторії №2.

Протягом 2016-2017 року діти пільгової категорій відвідали загальношкільні та міські заходи, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда (фестиваль для дітей-інвалідів «Повір у себе»), Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

Улітку 2017 року у пришкільному таборі з денним перебуванням «Пролісок» відпочивали 19 дітей пільгової категорії: діти під опікою (8 учнів), діти з малозабезпечених сімей (5 учнів), діти, батьки яких є учасниками АТО (6 унів) і харчувалися за рахунок бюджетних коштів. 2 дітей - сиріт оздоровлено в Марганецькому профілакторії.

Дитячою організацією «Сузір’я» була проведена благодійна акція «Діти – дітям», у результаті якої діти з малозабезпечених сімей отримали набори шкільного приладдя, а діти-інваліди – солодкі подарунки.

Діти – сироти, діти із малозабезпечених родин та діти учасників АТО були протягом року були забезпечені безкоштовним харчуванням.

Протягом 2016 – 2017 навчального року проводилися зустрічі класних керівників, соціального працівника ЦСССДМ Томашевської К.О. з опікунами. Вони відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

X.Виховна, позаурочна діяльність

Виховна робота протягом 2016– 2017 навчального року була спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», , Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493,Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, листа Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки , молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243 Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних радах, на оперативних нарадах при заступникові директора з виховної роботи, на засіданнях шкільної циклічної комісії класних керівників.

Керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи у 2016 – 2017 навчальному році, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, річним планом роботи школи на 2016-2017 навчальний рік, педагогічні працівники протягом навчального року реалізовували конкретні завдання виховної роботи відповідно до загальношкільної виховної проблеми:«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

Виховна робота в школі базувалася на дотриманні загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад народу України. Діяла чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяло формуванню їх ціннісних орієнтирів та духовних пріоритетів.

Виховна робота здійснювалася за наступними напрямками:

- Робота по соціальному захисту учнів;

- Морально-правове виховання;- Робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;

- Робота з охорони життя і здоров’я учнів;

- Громадянське виховання;

- Патріотичне виховання;

- Родинно-сімейне виховання;

- Трудове виховання та профорієнтація;

- Художньо-естетичне виховання;

- Екологічне виховання;

- Формування здорового способу життя;

- Учнівське самоврядування;

Виховну роботу школи побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано

Протягом року пройшли свята: заходи , присвячені Дню партизанської слави. Класний керівник 9 класу Жур О.А. підготувала разом з учнями історичну конференцію " Значення руху опору у Другій світовій війні". До Дня людини похилого віку учні школи взяли участь в акції " Вчитель не може бути самотнім". Учні 5-9 класів традиційно вітали вчителів - ветеранів педагогічної праці зі святом - Днем працівника освіти. «У гостях у святого Миколая» ( кл. керівник 2 кл. Гордієнко А.В.), традиційний український ярмарок, присвячений Дню міста. Ярмарок був проведений як свято у мікрорайоні. Було організовано виставку композицій «Барви осені», спортивне свято «Мама, тато, я – дружна сім’я» свято української мови «Українська мова – диво калинове» ( класний керівник 3 класу Цехмістро О.М.), до Дня української писемності пройшло свято «Спочатку було слово». У листопаді взяли участь у акції « Хай ангели тебе оберігають», яка проходила з метою вітання воїнів, які захихикають незалежність України.

До 55-річного ювілею у школі пройшло загальношкільне свято, яке зібрало випускників школи, батьківську громадськість.

Учні школи – активні учасники Всеукраїнських краєзнавчих експедицій: «Моя Батьківщина – Україна» . У 2016 році робота про земляка, випускника школи, члена Національної спілки композиторів О.А. Морщавку «Олександр Анатолійович Морщавка. Біографія» ( керівники Булюк А.В., Гордієнко А.В.) посіла 2 місце у міському етапі конкурсу.

Взяли участь в Всеукраїнськи конкурсах « Об’єднаймося ж, брати мої» . Забезпечили участь у конкурсі Келипенко Т.М., Похиленко Ю.С..

До дня визволення міста проведено уроки патріотизму «Вклонімося великим тим рокам »; учні 9 класу взяли участь в акції «Ветеран», відвідавши ветерана Другої світової війни Нікітіна Ф.М..

У школі в 2016-2017 навчальному році працювали 3 шкільні гуртки, які оплачувалися з бюджету.

Вокальний і танцювальний гурток «Смайл» (керівник Висоцька Ж.Ю) відвідують 60 учнів школи. Учасники гуртка є незмінними помічниками у підготовці та проведенні всіх загальношкільних заходах. Номери художньої самодіяльності у їх виконання завжди виконуються на високому художньо-естетичному рівні. Колектив гуртка взяв участь у міських конкурсах: «Моє Придніпров’я», конкурсі туристичної пісні, а також активну участь у святкуванні 55 – річного ювілею школи, та звітній концертній програмі « Родина як зірка єдина». Корисним для майбутньої соціалізації дітей був гурток «Креативне рукоділля» (керівник Деревцова Н.С.)

Учні школи брали активну участь у міських конкурсах:

- міській виставці декоративно – вжиткового мистецтва « Знай і люби свій рідний край» - 1 місце; Деревцова Н.С.;

- міський конкурсі « Собори наших душ»; Булюк А.В., Келипенко Т.М.; - Всеукраїнський конкурс фотооробіт «Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді»; Гордієнко А.В.;

- Всеукраїнський конкурс творчих робіт « Я – європеєць»;

- участь у конкурсі « Оздоблення актової зали»; Висоцька Ж.Ю.,

Сафонова О.О., Деревцова Н.С.);

- Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Об’єднаймося ж, брати мої» ; Келипенко Т.М., Похиленко Ю.С.;

- Всеукраїнський конкурс « Малюнок, вірш, лист до матері»;

- міський конкурс творчих робіт до Дня місцевого самоврядування

( Булюк А.В.,);
-міський конкурс, присвячений Дню матері та родини;

-міський конкурс «Креативна ялинка», « Новорічна іграшка», «Різдвяний букет»;

З метою профорієнтації класними керівниками проводились години спілкування: «У світі сучасних професій» (8 - 9 клас), «Моя майбутня професія» (8 - 9 клас), В 9 класі була проведена діагностика по готовності учнів до вибору професії, яка показала, що до вибору професії дев’ятикласники готові лише на 30%.

У рамках екологічного виховання у 2016-2017 навчальному році відбулись трудові екологічні десанти. Учні школи брали участь у заходах, що проводив еколого-натуралістичний центр: конкурс креативних ялинок ( І місце у номінації «Креативна ялинка» ( Висоцька Ж.Ю.), « Новорічний подарунок» Акалупіна Т.А., конкурс «Зоряна година» ( 1 місце, Жур А., керівник Жур О.А., конкурс «Юних біологів» ( 1 місце, Горбенко Д., керівник Булюк А.В.), акції «Школа – мій рідний дім, наведи порядок у нім»

Команда школи «Еколайф» посіла I місце у міському фестивалі дитячої екологічної творчості.( Жур О.А., Висоцька Ж.Ю.)

Робота по профілактиці правопорушень

Важливим напрямком роботи педагогічний колектив вважає профілактику правопорушень.

З метою виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки у листопаді пройшов Тиждень правових знань. У ході Всеукраїнського тижня права проведено: Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини (1-9 класи)

У шкільній бібліотеці бібліотекарем Деревцовою Н.С. було оформлено тематичні виставки «Ти - громадянин української держави», «Твої права та обов’язки» тощо.

Під час проведення Тижня правових знань у старших класах пройшли бесіди "Декларація прав людини - права і обов 'язки кожного". Години спілкування у 3-5 класі ознайомили учнів із правами і обов'язками дітей. Під час проведення заходів класними керівниками використовувалися відеоматеріали, відеоролики, презентації. Для учнів 6-7 класів класний керівник Ж.Ю. Висоцька провела годину спілкування " Твоя правова культура"; класний керівник Лучкова А.С. - КВК для учнів 8-9 класів. У початковій школі класим керівником 4 класу проведено тренінг для батьків «Дитинство без насильства». Було організовано виставку стіннівок «СНІД – провісник горя і біди».

У зв’язку з вкрай складною соціальною – політичною ситуацією у суспільстві, з метою активізації знань про психологічні травми, їх види та особливості перебігу, з метою формування навичок управління факторами , що викликають стрес, з метою попередження правопорушень у школі пройшов День психічного здоров’я, заходи до якого підготувала практичний психолог школи Земляченко О.В.

Протягом року працювала з учнями «групи ризику» практичний психолог Земляченко О.В., проводячи з дітьми індивідуальні бесіди, консультації для батьків, заняття тощо. Психологом ведеться облік роботи у тематичній папці «Робота з учнями групи ризику», де зібрано методичні рекомендації, розробки, результати тестів тощо.

Щодо реалізації заходів по попередженню девіантної поведінки у дітей, то у школі щорічно складається і коригується протягом року список дітей, які потребують педагогічної корекції поведінки. На початку року класні керівники обстежують матеріально – побутові умови, оформляючи результати обстеження актом, у якому підписуються члени комісії і батьки.

Станом на 01.06.2014 на внутрішкільному обліку в школі знаходилися:

- Діти, схильні до правопорушень – 7 учнів;

- Діти, схильні до бродяжництва – 3 учні;

- Діти з девіантною поведінкою – 3 учні;

- Діти, що проживають в сім’ ях, що опинилися в складних життєвих обставинах – 0 учнів;

- Діти, що проживають в неблагонадійних сім’ях – 12 учнів.

У школі щорічно поновлюється куточок «Наркопост – інформ», відповідає за поновлення інформації учитель фізкультури Павленко О.Д., створено куточок, де розміщено інформацію про те, куди можуть звернутися діти у кризовій ситуації (кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх, телефон соціального педагога мікрорайону Томашевської К.О.). На сайті школи розміщено координати Національної «Гарячої лінії» з питань протидії насильству та захисту прав дитини.

Адміністрацією школи підтримується тісний контакт із відповідними службами: так здійснено спільні рейди в сім’ю Глазкових, Вороніних, Герасимових, Захаренко.

Профілактичною роботою були охоплені всі учні школи. Під час проведення профілактичних бесід, обговорені питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів в їхніх родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів, а також відповідальність неповнолітніх за тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв.

Шановні батьки, неможливо розповісти про все шкільне життя. У шкільних газетах, що розміщені на стендах, відображені ті заходи, про які не було сказано. .Детальну інформацію про діяльність закладу отримаєте на нашому сайті .

Ми щиро дякуємо вам за співпрацю та порозуміння й сподіваємося на ваше партнерство надалі, адже ми з вами робимо загальну справу - вирощуємо найдорожче зерно - наших дітей. І яким воно дозріє - залежатиме від нас з вами.

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.