ЗВІТ ДИРЕКТОРА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ"МАРГАНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5 - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІКТА ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ НА 2018-2019 навчальний рік

Основні нормативні документи, з якими працював заклад

Педагогічний колектив НВК «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5- дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2017-2018 н.р. керувався основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти, указах Президента, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», Концепції профільного навчання, регіональним проектом «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»; Положенням про конкурс “Обдаровані діти - надія Марганця» та іншими законодавчими та нормативно-правовими документами з виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Практична діяльність у 2017-2018 н.р. була побудована згідно з Положенням про навчально-виховний комплекс, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут затверджений рішенням виконкому Марганецької міської ради від 23.02.2017 року № 726-21/VIІ.

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Основними напрямами роботи НВК були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Виконання річного плану

Педагогічний колектив НВК у 2017-2018 навчальному році працював над методичною проблемою: «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Основними напрямами роботи НВК були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності освітнього процесу закладу освіти.

Річний план роботи на 2017 – 2018 навчальний рік виконано.

Проведено:

- 12 педагогічних рад;

- 41 нарад при директорові;

- видано 224 накази.

Результати навчальних досягнень

На початок 2017-2018 навчального року у НВК навчалося – 235 учнів, та 60 вихованців дошкільного підрозділу.

Укомплектовано 10 класів та 2 різновікові групи дошкільного підрозділу, середня наповнюваність класів – 24 учні.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня 1 клас

Аналіз руху учнів за 2017-2018 навчальний рік

Всього учнів на початку навчального року (1-10 кл.) Вибуло за рік Прибуло Всього на кінець семестру
235 5 7 237

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов’язана з переїздами.

Основними заходами по збереженню контингенту учнів у 2017-2018 навчальному році були:

- організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

- спільна робота з ДНЗ ;

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- організація навчання за індивідуальною формою;

- організація роботи по підготовці учнів до навчання в НВК.

У 2017-2018 навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х та 10-го класів;

- випущено зі школи ІІ ступеня – 20 учнів;

- показали результати високого рівня 24 учні.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень. Всі учні 5-8 та 10 класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 2-9 класіву 2017-2018 навчальному році

Всього учнів на кінець року Учнів 1-го класу Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
237 30 24 12% 119 57% 94 31% - -

/Files/images/00/nvk_5_konkurs_ekskursovodv/Screenshot_1.png

Показники рівня навчальних досягнень учнів у порівнянні з минулим навчальним роком дещо змінилися. Але керівникам шкільних циклічних комісій та вчителям-предметникам необхідно продовжувати роботу щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної діяльності вчителів. Державна підсумкова атестація у 2017-2018 н.р. у 4-му та 9-му класах пройшла організовано та показала наступні результати.

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестаціїз математики у 4-му класі 2017-2018 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
кількість % кількість % кількість % кількість %
10 36 10 36 8 28 - -

Аналіз результатів державної підсумкової атестаціїз української мови, проведеної в 4 класі 2017-2018 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
7 25 13 46 8 29 - -

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що співпадають з річним оцінюванням.

/Files/images/00/nvk_5_konkurs_ekskursovodv/Screenshot_2.png

Аналіз Державної підсумкової атестації у 9-му класів 2017-2018 навчальному році

Кількість учнів у класі Вико нувало роботу Предмет 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
кількість % кількість % кількість % кількість % %
20 20 Українська мова (диктант) - - 9 45% 10 50% 1 5% 55%
20 20 Математика - - 13 65% 5 25% 2 10% 35%
20 20 Біологія - - 4 20% 15 75% 1 5% 80%

Під час ДПА з української мови:

оцінки підтвердили – 16 учнів – 80%;

оцінки підвищили – 4 учнів – 20%;

оцінки знизились – у -- учнів – 0%.

Робота показала, що учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином оформляти роботи.

Під час ДПА з математики:

оцінки підтвердили – 10 учнів – 50%;

оцінки підвищили – 7 учнів – 35%;

оцінки знизились – у 3 учнів – 15%.

В основному учні засвоїли базовий курс математики на середньому та достатньому рівні. Недоліком є невміння логічно викласти пояснення задач достатнього та високого рівня.

Під час ДПА з біології:

оцінки підтвердили – 4 учні – 20%;

оцінки підвищили – 11 учнів – 55%;

оцінки знизились – у 5 учнів – 25%.

Програмовий матеріал в основному учні засвоїли на середньому та достатньому рівні. У деяких учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. Більшість учнів не можуть чітко сформулювати свою думку, зробити порівняння функції будови.

У цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9 класу якісний показник знань

/Files/images/00/nvk_5_konkurs_ekskursovodv/Screenshot_3.png

Із 20 випускників 9-го класу здобуватиме повну середню освіту в закладі середньої освіти - 7 учнів, у ПТУ - 6 учнів, у коледжах – 7 учнів.

Впровадження допрофільного та профільного навчання

Одним із головних завдань української школи щодо здобуття повної загальної середньої освіти є перехід старшої школи до профільного навчання.

Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, урахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії.

Протягом навчального року адміністрацією закладу з метою впровадження допрофільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2017-2018 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах.

Тому, з метою допрофільної підготовки учнів години варіативної складової навчального плану виділено на впровадження курсів за вибором:

у 1-4 класах – образотворче мистецтво (по 1 год. на тиждень); у 5-7 класах – основи християнської етики (по 1 год. на тиждень); у 8 класі –практикум з правопису української мови (1 год. на тиждень), основи християнської етики (1 год. на тиждень); у 9 класі - практикум з правопису української мови (1 год. на тиждень), основи християнської етики (0,5 год. на тиждень), у 10 класі – синтаксис(1 год. на тиждень) та теорія літератури(1 год. на тиждень).

Курси за вибором забезпечують індивідуальні інтереси кожного учня: розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації, розширене вивчення української мови, підвищення рівня інформаційної культури школярів, розширене вивчення матеріальних та духовних цінностей історичного розвитку та історичної долі українського народу, формування особистості учня на принципах християнської моралі, додатковими знаннями про правила, що існують у суспільстві та вміння діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог норм права і положень закону, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтацію на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії.

Варіативна складова робочого навчального плану у 2017-20178 навчальному році обрана враховуючи;

· потреби учнів;

· побажання батьків (проведено анкетування та співбесіди на батьківських зборах, зібрано заяви про згоду батьків відвідування їхніми дітьми уроків з курсу «Основи християнської етики»);

· фахову підготовку педагогічних кадрів;

· матеріальну базу кабінетів;

· згідно принципу наступності.

Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. ЇЇ модернізація є найбільш системною і масштабною.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04 липня 2012 року №1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказів відділу освіти Марганецької міської ради «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», з метою забезпечення охоплення дітей і підлітків мікрорайону повною загальною середньою освітою, різними формами навчання протягом вересня 2017 року та квітня 2018 року було проведено місячник «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», під час якого здійснено перевірку щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, перевірено облік відвідування учнів, розроблено заходи щодо попередження бродяжництва, спільно зі службою у справах дітей, соціальною службою для молоді проаналізовано умови проживання дітей, які перебувають у складних умовах, класними керівниками 1-10 класів проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо наслідків та відповідальності за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей, проведено профорієнтаційну роботу та працевлаштування випускників 9-го класу. Загальною середньою освітою станом на 01.06.2018 року охоплено 100% дітей шкільного віку.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у НВК проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у освітній процес та адміністративну діяльність. У навчально-виховному комплексі працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 справних комп’ютерів та 9 ноутбуків), є вихід у мережу «Інтернет»,

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в мережі Інтернет.

Навчально-виховний комплекс укомплектований програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю. Заміна уроків на період лікарняних листів, безкоштовних відпусток, курсової перепідготовки, екзаменаційних сесій учителів здійснювалась частково - програмовий матеріал вичитувався за рахунок ущільнення програмового матеріалу.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання» в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 року за №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичних довідок лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків індивідуальне навчання у НВК було організовано для учениці 8-го класу Ковтунюк Єлизавети, учениці 6-го класу Височиної Марії та учня 1-го класу Жмака Давида.

Для індивідуального навчання виділено всього 26 годин, для 6-го та 8-го класу по 8 год, для 1-го класу 10 год, згідно робочого навчального плану.

У НВК видано наказ про організацію індивідуального навчання, складено індивідуальний навчальний план та розклад занять .Індивідуальні навчальні плани роботи вчителів було складено відповідно до навчальних програм для 1-го,6-го та 8-го класів. Протягом навчального року велися журнали індивідуального навчання, їх оформлено згідно з Інструкцією з ведення журналу індивідуального навчання. Ведення журналів індивідуального навчання перевірялося заступником директора з навчально-виховної роботи протягом року. Під час перевірок контролювалося: вчасне ведення записів та виставлення оцінок учителями-предметниками, виставлення тематичного та семестрового оцінювання, контролювалася наявність та стан ведення робочих та контрольних зошитів.

Розклад занять погоджено з батьками, затверджений директором НВК. Календаризація навчального матеріалу здійснювалася згідно індивідуальної програми та розкладу уроків.

Питання організації індивідуального навчання хворих дітей розглядалися на нарадах при директорові. Практичний психолог НВК проводила роботу по анкетуванню та діагностуванню, співбесіди з учнями та її батьками, складала психолого-педагогічні характеристики.

Організація харчування учнів у навчальному закладі

Продукти до шкільної їдальні постачаються централізовано. Для організації повноцінного гарячого харчування в школі створено відповідні умови: у наявності приміщення їдальні (100 посадочних місць), приміщення харчоблоку, яке повністю забезпечене кухонним інвентарем, технологічним обладнанням: електроплита - 1 шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе в робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. Харчоблок забезпечено кадрами: кухар, помічник кухаря. Стан технологічного обладнання та інвентарю задовільний. У наявності комора для зберігання сухих продуктів; овочесховище для зберігання овочів.

У 2017-2018 навчальному році школа забезпечувалася якісними продуктами харчування постачальниками. Щоденне меню затверджувалося директором навчально – виховного комплексу.

Протягом всього начального року отримували повноцінне гаряче харчування за бюджетні кошти:

Шкільний підрозділ - учні 1-4 класів:

1 клас – 31 дитини;

2 клас – 22 дитини;

3 клас – 25 дітей;

4 клас – 28 дітей;

12 учнів, які знаходяться під опікою;

9 учнів із малозабезпечених сімей;

8 учнів із сімей, де батьки мають статус учасників АТО;

Дошкільний підрозділ:

1 різновікова група – 16 дітей;

2 різновікова група – 22 дитини;

1 дитина, яка знаходиться під опікою;

1 дитина із малозабезпеченої сім’ї;

1 дитина із сімї де батько має статус учасника АТО;

15 дітей із багатодітних родин мали 50% знижку за оплату харчування.

У дошкільному підрозділі дотримувалися з 01.09.2017 року вартості дітодня за рахунок бюджетних коштів, передбачених кошторисом на 2017 у розмірі 12,00 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у 2017- 2018 н. р. вартість продуктів харчування учнів 1-4 класів складала

07. 00 грн. З метою організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів у школі діяла комісія громадського контролю з організації харчування.

Працівники їдальні готують повноцінні страви для харчування учнів (перші, другі гарячі страви та напої), дотримуючись норм закладання продуктів. На кінець 2017-2018 навчального року різними видами повноцінного, збалансованого харчування охоплено 76% учнів школи.

З них: 66% учнів – гаряче харчування.

Кадрове забезпечення

У НВК працює 20 учителів та 3 вихователі, з яких мають вищу освіту - 15 чоловік, 2 вчителі навчається заочно. Вишу категорію мають 4 учителі: Цехмістро О.М., Келипенко Т.М., Гавронська Н.М., Лучкова А.С. Звання: "старший вчитель" – 1 учитель - Гавронська Н.М.; "вчитель-методист" –1 учитель Цехмістро О.М.,; «педагог-організатор-методист» - 1 учитель – Келипенко Т.М.

Якісний склад педагогічних працівниківза їх освітньо-кваліфікаційним рівнем

/Files/images/00/nvk_5_konkurs_ekskursovodv/Screenshot_4.png

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Усі педагоги НВК проходять чергову курсову підготовку на базі Дніпропетровської Академії безперервної освіти. Фахову курсову перепідготовку у 2017-2018 навчальному році пройшли – 6 учителів (Жур О.А., Вороніна Т.І., Сафонова О.О., Булюк А.В., Висоцька Ж.Ю., ЦехмістроО.М.).

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників у НВК проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2017-2018 навчальному році атестувалися 4 учителя.

№з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення, поширення (обов’язково вказати)
1 Гавронська Наталя Миколаївна Учитель україн-ської мови та літератури, спеціа-ліст вищої катюго-рії «Викори-стання інформаційних технолог-гій на уроках українсь-кої мови та літерату-ри». відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні,про-ведення відкритих уроків та виховних заходів
2 Жур Олена Анатоліївна Заступ-ник директора з навчально-вихов-ної роботи, ----- відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
3 Жур Олена Анатоліївна Вчитель біології та хімії «Викори-стання комп’ютерних технолог-гій на уроках хімії та біології». Адмініст-рація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
4 Келипенко Тетяна Миколаївна Педагог-організатор Розвиток творчих здібнос-тей на особис-тісно-зорієнто-ваному уроці відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
5 Келипенко Тетяна Миколаївна Учитель української мови та літерату-ри «Туристсько-краєзнав-ча робота як засіб виховання інновацій-ної особисто-сті». відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
6 Акалупіна Тетяна Андріївна Учитель початкових класів, спеціа- ліст І категорії «Інновацій-ні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів початко-вих класів». Адмініс-трація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні,проведення відкритих уроків та виховних заходів

За трудові досягнення у 2017-2018 навчальному році були нагороджені грамотами відділу освіти : Булюк А.В., Висоцька Ж. Ю., Деревцова Н.С., Жур О.А., Лучкова А.С., Гордієнко А.В.

Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.