Звіт директора

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «МАРГАНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5 – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА

2019-2020 навчальний рік

Педагогічний колектив НВК «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ» Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2018-2019 н.р. керувався основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти, указах Президента, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», Концепції профільного навчання, регіональним проектом «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»; Положенням про конкурс “Обдаровані діти - надія Марганця» та іншими законодавчими та нормативно-правовими документами з виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Практична діяльність у 2018-2019 н.р. була побудована згідно з Положенням про навчально-виховний комплекс, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- Статут затверджений рішенням виконкому Марганецької міської ради від 23.02.2017 року № 726-21/VIІ.

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Основними напрямами роботи закладу були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі.

1 . Управлінська діяльність у навчальному закладі

Управління навчально-виховним комплексом здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор закладу у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти вирішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Річний план роботи на 2018 – 2019 навчальний рік виконано.

Проведено:

- 16 педагогічних рад;

- 41 нараду при директорові;

- видано 316 наказів.

2. Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. ЇЇ модернізація є найбільш системною і масштабною.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 №1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказу Департаменту освіти і науки від 11.08.2015 р. №533/0/212-15 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіти», наказів управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради №239 від 19.08.2015 р., від 31.03.2016 року №119 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», з метою обліку дітей шкільного віку, які постійно проживають на закріпленому за школою мікрорайоні та забезпечення стовідсотковго охоплення дітей і підлітків мікрорайону повною загальною середньою освітою та різними формами навчання було організовано проведення Всеукраїнського рейду «Урок» та місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», під час яких:

- здійснено перевірку виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

- проаналізовано причини ухиляння учнів від навчання та розроблено заходи щодо попередження бродяжництва;

- проаналізовано умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах та складено акти обстеження умов проживання;

- активізовано роботу педагогічного колективу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей;

- сконцентровано увагу на проведенні профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та працевлаштуванні випускників 9-х, 11-х класів.

В поточному році список дітей і підлітків та автоматизована база даних щоквартально контролювалася і корегувалася. Таким чином, виявлено, що дітей, не охоплених навчанням, на території обслуговування НВК немає. В закладі наявні довідки, що підтверджують факт навчання дітей на території обслуговування НВК в інших навчальних закладах, та довідки на дітей шкільного віку, які не підлягають навчанню.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у навчально-виховному комплексі проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. У НВК працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 справних комп’ютерів. та 9 ноутбуків), є вихід у мережу «Інтернет».

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в мережі Інтернет.

Заклад укомплектований програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%.

3.Стан працевлаштування випускників

З метою профорієнтації учнів старших класів, відновлення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на набуття професій, які користуються попитом на ринку праці, протягом навчального року були проведені профорієнтаційні дні за участю представників ПТНЗ та коледжів. Всього було проведено 6 таких зустрічей.

Питання про працевлаштування випускників 9 та 11 класів знаходилось на постійному контролі адміністрації закладу, аналізувалось та розглядалось на нарадах при директорові. Із 21 випускника 9-го класу здобуватиме повну середню освіту в закладі середньої освіти - 2 учні, у ПТУ - 7 учнів, у коледжах – 12 учнів. З 17 випускників 11-го класу здобуватимуть освіту у ВНЗ - 6 учнів, ПТУ - 4 учнів, працевлаштовані – 2 учнів, не працевлаштовані 5.

Набір дітей у перший клас здійснювався на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 №564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 №1/9-292 «Лист роз’яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,

Протягом навчального року з навчально-виховного комплексу вибуло у зв’язку зі зміною місця проживання батьків 7 учнів, прибуло до закладу– 12 учнів. Згідно з мережею станом на 15.06.2019 в закладі навчається 231 учень та 46 вихованців дошкільного підрозділу.

4.Робота з кадрами

У закладі працює 20 учителів та 3 вихователі, з яких мають вищу освіту - 15 чоловік, 3 вчителя навчається заочно. Вишу категорію мають 4 учителі: Гавронська Н.М., Цехмістро О.М., Келипенко Т.М., Лучкова А.С. Звання: "старший вчитель" – 1 учитель - Гавронська Н.М.; "вчитель-методист" –1 учитель Цехмістро О.М.,; «педагог-організатор-методист» - 1 учитель – Келипенко Т.М.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_8.png

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_9.png

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_10.png

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Усі педагоги закладу проходять чергову курсову підготовку на базі Дніпропетровської Академії безперервної освіти. Фахову курсову перепідготовку у 2018-2019 навчальному році пройшли – 6 учителів (Гавронська Н.М.,Сафонова О.О., Булюк А.В.,Гордієнко А.В., Пінчук Г.Д., Деревцова Н.С.).

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників у НВК проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2018-2019 навчальному році атестувалися 4 учителя

№з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення, поширення (обов’язково вказати)
1 Цехмістро Олена Миколаївна Вчитель початкових класів Підвищення ефективності пізнавальної діяльності учнів на уроках, шляхом використання інноваційних технологій Відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні,про-ведення відкритих уроків та виховних заходів
2 Сафонова Ольга Олександрівна Вчитель українську мови та літератури Впровадження прогресивних технологій навчання для соціалізації дитини як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя та учня Адмініст-рація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
3 Гордієнко Анна Василівна Вчитель початкових класів Адмініст-рація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
4 Булюк Алла Вікторівна Вчитель трудового навчання Підвищення ефективності пізнавальної діяльності учнів на уроках, шляхом використанняінноваційних технологій. Адмініст-рація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів

5.Впровадження мовного законодавства

У 2018/2019 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямкаки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

· створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

· забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

· залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;

· створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;

· здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.

· заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;

· школа працює за робочим навчальним планом з українською мовою навчання ;

· державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану закладу освіти;

· учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

· всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;

· діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

· державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;

· результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних майтів тощо) оформляються українською мовою;

· тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;

· інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;

· у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;

· постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;

· з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в закладі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій робочого навчального плану.

6.Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

· впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;

· формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

· удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

· оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

Головна мета закладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій - надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

· створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

· підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

· інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

· створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес;

· підвищення ефективності управління закладом загальної середньої освіти;

· створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2018/2019 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації школи:

· продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів закладу;

· встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;

· використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства;

· вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

· приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;

Таким чином, в закладі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2019/2020 навчальному році слід продовжити:

· навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;

· забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;

· забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

7. Реалізація робочого навчального плану за 2018/2019 навчальний рік

У 2018/2019 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

Відповідно до річного плану в грудні 2018 року та в травні 2019 року адміністрацією закладу було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались особливості закінчення 2018/2019 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного).

Робочий навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено:

- для 1-го класу складений відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018р.)

- для 2-4-х класів – відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми

закладів загальної середньої освіти І ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №407)

- для 5-9-х класів – відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №405)

- для 11-го класу - відповідно до таблиці №9 Типової освітньої програми

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №406)

- Навчальний план для дітей дошкільного віку навчально - виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/11 – 16163 від 09.11.2015, наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності».

Робочий навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

· у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено;

· обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;

· кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;

· варіативна складова робочого навчального плану закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік в 1-11-х класах виконана.

Інваріантна і варіативна складові робочого навчального плану використані повністю. Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

· проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

· оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступник директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 46 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

· І семестр - астрономія;

· ІІ семестр –трудове навчання та образотворче мистецтво, біологія, предмети варіативної складової навчального плану. Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

8. Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2018/2019 навчальному році шкільний компонент бів цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 97 %, 5-9 класи – 98 %, 11клас – 100 %.

Бібліотечний фонд закладу освіти становив:

· на традиційних і нетрадиційних носіях - 2642 примірника (без підручників);

· фонд підручників – 4958 примірника;

для 1-4 класів – 1874 примірник;

для 5-9 класів – 2272 примірників;

для 10-11 класів – 812 примірника.

Таким чином, учні у 2018/2019 навчальному році були повністю забезпечені підручниками, учні 1, 6 класу отримали нові підручники . У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

У березні-квітні 2019 року заклад освіти взяв участь у конкурсному виборі підручників для учнів 2-х, 6-х,11-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

9. Впровадження профільного та допрофільного навчання

Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В закладі у 2018/2019 навчальному році було організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:

- в 8-9 класах – допрофільна підготовка факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків (практикум з правопису української мови)

- в 11 класі – філологічний напрям, профіль української філології. курси за вибором та факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків(практикум з синтаксису української мови та теорія літератури)

Упродовж 2018/2019 навчального року була активізована робота з організації курсів за вибором.

За рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів введено у 1-му класі –«Риторика»( 1 год.на тиждень)

2-4 класах – «Логіка» (по 1 год. на тиждень)

5 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Українознавство» - 1 година на тиждень;

Всього: 2 год.

6 клас – «Українознавство» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

7 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 1 год.

8 клас – «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 2 год.

9 клас - «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 2 год.

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами з урахуванням регіонального компоненту.

У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

· діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування учнів;

· оформлено результати попереднього психолого-педагогічного спостереження за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;

· проаналізовано кадровий склад закладу освіти.

Таким чином, робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

10. Результати навчальних досягнень учнів

Шкільний підрозділ

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-11-их класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, у 1-их – вербальне. Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором та факультативних курсів – не оцінювались.

У 2018/2019 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018/2019 навчального року із 252 учнів 1-11-х класів:

· 27 учнів 1-го класу оцінені вербально;

· 222 учнів 2-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів, 3 учні 11 класу залишені на вересень, для здачі Державної підсумкової атестації;

· 184 учнів переведено до наступних класів;

· 16 учнів 2-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;

· Випущено 21 учень 9-го класу, та 17 учнів 11-го класу

Звіт про досягнення учнів 3-11 класів за 2018-2019 н.р.

Всього на початок року (1-11 кл.) Вибуло Прибуло На кінець року Учнів 1 класу Учнів 2 класу Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
3-4 кл. 5-9 кл. 11кл. 3-4 кл. 5-9 кл. 11кл. 3-4 кл. 5-9 кл. 11кл. 3-4 кл. 5-9 кл. 11 кл.
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
247 7 12 252 27 32 0 0 0 0 2 1 30 16% 91 47% 9 5% 14 7% 27 13% 4 2% 7 4% 7 4% 2 1%

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_11.png

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів значно змінилася в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 67 % учнів школи мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

Дошкільний підрозділ

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини розвитку освіти упродовж 2018/2019 навчального року в дошкільному підрозділі виховний та освітній процес організовувався таким чином, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від 3 до 7 років «Світ дитинства».

За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального середовища. Зміст розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих здібностей. У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організується так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволяє дітям об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне.

Оцінювання досягнень дітей в процесі тематичного та комплексного вивчення упродовж року здійснювалось з використанням карток відповідно до стандартів освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти. В процесі оцінювання рівня досягнень дітей дотримувались таких критеріїв:

- не порівнювати дитину одну з іншою, а лише саму з собою;

- пріоритетність – як саме дитина виконала завдання – самостійно, раціонально, старанно, творчо чи з допомогою іншого, традиційно, похапцем, репродуктивно);

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в таблицях та діаграмах. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Критерії оцінювання за рівнями:

високий (дитина виконує дії самостійно) – 12-10;

достатній (дитина виконує дії самостійно, але іноді потребує допомогу дорослого) – 9-7;

середній (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомогу дорослого) – 6-4;

низький (дитина виконує дії за допомогою дорослого) – 3-0.

Забезпеченість інваріантної складової змісту дошкільної освіти

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_12.png

Педагоги дошкільного підрозділу упродовж всього навчального року посилено працювали над створенням освітнього простору, який би спонукав дітей вести здоровий спосіб життя сьогодні і в майбутньому. Оптимальний стан здоров’я дітей забезпечувався через підвищення активної рухової діяльності, успішний фізичний розвиток, формування інтересу до різних видів рухової діяльності та просвітницьку роботу з батьками.

Однак, збільшення кількості занять з організованої діяльності негативно вплинуло на дотримання режиму дня. Всі ці моменти необхідно врахувати при організації життєдіяльності дітей в наступному навчальному році.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_13.png

Головним завданням реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» педагогічний колектив вважав – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути соціальний досвід, зрозуміти своє місце у соціумі як активного учасника. Соціальний розвиток дошкільників здійснювався в усіх видах діяльності. У дітей-випускників сформовані:

- готовність сприймати соціальну інформацію;

- навички соціальної поведінки, в т.ч. з безпеки життєдіяльності;

- здатність співчувати, співпереживати, робити добрі вчинки.

Але надзвичайно складно в умовах сучасного соціуму сформувати у дошкільників усвідомлене ставлення до себе як довільної самостійної особистості та до своїх обов’язків, що визначаються зв’язками з іншими людьми. Слід докорінно змінити свою позицію від­носно сім'ї для побудови повноцінного освітнього процесу, бачити в ній свого основного соціального замовника, працювати для неї і співпрацювати з нею, оскільки родинне виховання має пріоритет над суспільним. Саме це залишається одним з основних пріоритетів на майбутнє.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_14.png

Показником роботи з реалізації завдань освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» є сформованість природно-екологічної компетенції дошкільника. Враховуючи те, що дитина сприймає природне довкілля через призму бачення дорослого, вихователі допомагали дітям пізнавати природу в певній системі: на заняттях і поза заняттями, у процесі повсякденного життя, іграх, праці. У різний час дня проводились спостереження та експериментально-пошукова діяльність для збагачення знань і уявлень дітей про природу у формі дидактичних ігор, вправ із дидактичним матеріалом.

В новому навчальному році педагогам слід формувати еколого-пізнавальний розвиток шляхом експериментально-дослідницької діяльності дошкільників та виховання екологічно доцільної поведінки дітей на краєзнавчому матеріалі природничого характеру і за допомогою народознавчого матеріалу.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_16.png

Педагоги, реалізуючи зміст освітньої лінії «Дитина у світі культури», вводили дитину у світ предметно-практичної та духовно-мистецької діяльності, формували оптимальні для кожного дитячого віку практичні навички в цих видах діяльності, розвивали потребу в реалізації своїх творчих здібностей та здатність отримати задоволення від власної діяльності, виховували естетичне ставлення до предметів і творів культури.

Але якщо у образотворчій діяльності результати дитячої творчості є успішними (діти фантазують, експериментують, вигадують оригінальні композиції), то рівень музичної та театральної діяльності старших дошкільників свідчить про деякі прогалини в організації згаданих видів діяльності . Потребує певних змін і підхід до використання художньої літератури та літературної діяльності дітей.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_17.png

В дошкільному підрозділі закладу створене сприятливе ігрове розвивальне середовище. Вихователі задовольняли потребу дітей в ігрових діях, сприяли створенню в грі дитячого співтовариства, налагодженню рольової взаємодії, включенню старшого дошкільника в рольові діалоги, допомагали дитині в апробації майбутніх соціальних ролей. Спостереження за творчими іграми дітей старшого дошкільного віку підтверджує, що процес соціалізації в ході сюжетно-рольовихігор відбувається результативно та спрямований на відображення дітьми в рольових діях та ситуаціях суспільної та побутової тематики, тобто пов’язаної зі сферою людської діяльності.

Поряд з досягненнями, прослідковано та зроблено висновки, що вихованці лише частково виявляють імпровізацію, дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування. Причиною такого стану самодіяльної творчої гри виступає руйнування процесу становлення провідної діяльності, а також відсутність навичок спільної взаємодії та спілкування з однолітками. Отже, проблема організації життєдіяльності дітей на основі гри залишається актуальною і в подальшому: необхідно сприяти створенню в грі дитячого співтовариства, налагодженню рольової взаємодії.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_18.png

Основним завданням педагогічного колективу у виконанні завдань освітньої лінії «Дитина всенсорно-пізнавальному просторі» була сформованість доступних для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.

Реалізація державних вимог в цій освітній лінії визначалась до рівня освіченості, розвиненості та вихованості випускника дошкільного закладу перед вступом до школи і здійснювалась на основі інтегрованого підходу. Правильний добір методів та прийомів навчання, поєднання словесних, наочних та практичних методів, широке використання дидактичних ігор та вправ дало в результаті достатній рівень життєвої компетентності дітей шести-семи років. За підсумками рівня життєвої компетентності дітей шести-семи років методичною службою ЗДО будуть розроблені та надані педагогам важливі рекомендації, поради щодо активізації прагнення дитини до пізнання, а саме:

- націлювати дитину обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;

- збагачувати досвід відчуттів і сприймань (сенсорний) дитини;надавати дитині можливість досліджувати, експериментувати, запитувати, погоджуватися - не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, домагатися чіткої й доступної інформації.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_19.png

В минулому навчальному році підведений підсумок роботи з мовленнєвого розвитку. На заняттях, як провідній формі роботи, педагоги формували в дітей мовленнєві уміння і навички. При вирішенні мовленнєвих завдань вихователі дотримуються таких вимог:

- тісний взаємозв’язок і іншими розділами програми;

- мовленнєва спрямованість занять;

- мовленнєва активність дітей;

- вирішення різних мовленнєвих завдань на комплексному занятті з мовленнєвого спілкування.

Поза межами організованого навчання велась планомірна індивідуальна робота для закріплення мовленнєвих умінь і навичок, яких діти набули на заняттях. Мовленнєві вміння закріплювались і під час різних видів діяль­ності.

Організовуючи життєдіяльність дошкільників, педагоги стимулювали розвиток їх самосвідомості та самостійності. У різних видах діяльності вихователі залучають дітей до розв’язання реальних життєвих проблем, допомагають кожному вихованцю:

- оволодіти практичними і життєво необхідними вміннями;

- доводити до кінця розпочату справу, знаходити різні способи досягнення мети;

- навчитись орієнтуватися в нових умовах життя;

- посісти гідне місце в колі однолітків;

- відчувати межу допустимої поведінки;

- мати реалістичну самооцінку;

- не боятися робити помилки;

Але для забезпечення ефективності мовленнєвого розвитку, реалізації завдань, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти, вихователям необхідно використовувати розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками, сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії,даючи можливість спілкуватися з однолітками - запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоюва­ти думки.

11. Індивідуальне навчання

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання» в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 року за №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичних довідок лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків індивідуальне навчання у НВК було організовано для учня 2-го класу Жмака Давида.

Для індивідуального навчання виділено 10 год, згідно робочого навчального плану.

У НВК видано наказ про організацію індивідуального навчання, складено індивідуальний навчальний план та розклад занять .

Індивідуальний робочий навчальний план складено на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Для викладання предметів були призначені педагогічні працівники із відповідною фаховою освітою. Навчання здійснювалось за розкладом погодженим з батьками та затвердженим директором закладу за індивідуальними програмами з кожного предмету відповідно до чинних навчальних програм, в яких було визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягав вивченню та засвоєнню. Оцінювання навчальних досягнень учня здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналі загального зразку для індивідуальних занять. Питання здійснення індивідуального навчання контролювалось адміністрацією закладу, про що свідчать протоколи нарад при директорові та відповідні накази за підсумками І та ІІ семестрів 2018/2019 навчального року.

Педагогічними працівниками та батьками були створені оптимальні умови для здобуття необхідного освітнього рівня відповідно до індивідуальних здібностей, можливостей та стану здоров’я учня. Індивідуальне навчання у 2018/2019навчальному році проводилось у відповідності до чинного законодавства. Навчальні програми з усіх предметів виконано.

12. Результати державної підсумкової атестації

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, з метою створення належних умов в школі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в період з 16 травня по 11 червня 2019 року в закладі було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4-х, 9-х класів. В період з 23 травня по 18 червня 2019 проведено державну підсумкову атестацію учнів 11-х класу у формі ЗНО.

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 4-го, 9-го та 11 –го класів були проведені наступні заходи:

· своєчасно складений розклад проведення державної підсумкової атестації;

· подані на затвердження склади державних атестаційних комісій до відділу освіти Марганецької міської ради;

· підготовлені матеріали відповідно до нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;

· оформлені стенди “Державна підсумкова атестація – 2019”, «ЗНО -2019»

· з педагогічними працівниками закладу, з учнями та їх батьками було проведено у січні-лютому 2019 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти, міського відділу освіти про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

У закладі в 2018/2019 навчальному році в 4-му класі навчалося 28 учнів.

Тексти контрольних робіт з української мови та математики були складеніучителями початкових класів, погоджені методичним об’єднанням вчителів початкових класів закладу освіти відповідно до навчальних програм початкової школи і охоплювали матеріал 4-х класів на кінець навчального року за рекомендаціями, визначеними листом Міністерства освіти і науки України.

Порядок проведення державної підсумкової атестації відповідав нормативним вимогам щодо проведення ДПА початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи відводилась 1 академічна година (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин – на її виконання.

З 28 учнів 4-го класу звільнених від ДПА не було.

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестаціїз математики у 4-му класі

2018-2019 н.р.Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

№ п/п Кількість учнів у класі Викону-вало роботу (учнів) Рівень навчальних досягнень
1-3 6 Початковий рівень 4-66 Середній рівень 7-96 Достатній рівень 10-126 Високий рівень Достатній + високий (якість)
Кіл-кість % Кіль-кість % Кіль-кість % Кіль-кість % Кіль-кість %
28 28 - -%% 9 32% 9 32% 10 36% 19 68%

Аналіз результатів державної підсумкової атестаціїз української мови, проведеної в 4 класі 2018-2019 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

№ п/п Кількість учнів у класі Викону-вало роботу (учнів) Рівень навчальних досягнень
1-3 6 Початковий рівень 4-66 Середній рівень 7-96 Достатній рівень 10-126 Високий рівень Достатній + високий (якість)
Кіл-кість % Кіль-кість % Кіль-кість % Кіль-кість % Кіль-кість %
28 28 - - 11 39% 10 36% 7 25% 17 61%

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що співпадають з річним оцінюванням.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в підсумкових контрольних роботах з української мови та математики, а саме:

· ретельніше повторювати пройдений матеріал у другому семестрі;

· систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних та домашніх робіт;

· активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних технологій у навчанні учнів початкової школи з основних предметів;

· постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці.

У терміни згідно затвердженого розкладу в школі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів на свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з трьох предметів: з української мови (диктант), математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), географії. Рішення щодо вибору біології було прийнято на засіданні педагогічної ради. З 21 учня 9-го класу звільнених від ДПА не було.

Результати наступні:

Кількість учнів у класі Вико нувало роботу Предмет 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
кількість % кількість % кількість % кількість % %
21 21 Українська мова (диктант) - - 11 52% 9 43% 1 5% 48%
21 21 Математика - - 13 62% 5 24% 3 14% 38%
21 21 Географія - - 11 52% 6 29% 4 19% 48%

Державна підсумкова атестація з української мови:

- оцінки підтвердили – 17 учнів – 81%;

- оцінки підвищили – 3 учні – 14%;

- оцінки знизились – у 1 учня – 5%.

Робота показала, що учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином оформляти роботи.

Державна підсумкова атестація з математики:

- оцінки підтвердили – 12 учнів – 57%;

- оцінки підвищили – 6 учнів – 29%;

- оцінки знизились – у 3 учнів – 14%.

В основному учні засвоїли базовий курс математики на середньому та достатньому рівні. Недоліком є невміння логічно викласти пояснення задач достатнього та високого рівня.

Державна підсумкова атестація з географії:

- оцінки підтвердили – 9 учнів – 43%;

- оцінки підвищили – 11 учнів – 52%;

- оцінки знизились – у 1 учнів – 5%.

Програмовий матеріал в основному учні засвоїли на середньому та достатньому рівні. У деяких учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. Більшість учнів не можуть чітко сформулювати свою думку, зробити порівняння функції будови.

В цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки.

/Files/images/veresen_2019/Screenshot_20.png

Порівнюючи з минулим навчальним роком, якість навчальних досягнень учнів дещо знизилась.

Аналіз Державної підсумкової атестації 11-го класу в 2018-2019 навчальному році

Кількість учнів у класі Предмет К-ість зареєстрованих З’явилося Не з’явилося 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % %
17 Українська мова та література 17 17 - 5 29% 5 29% 6 36% 1 6% 42 %
17 Математика 5 5 - 1 20% 1 20% 3 60% - - 60%
17 Географія 4 3 1 - - 3 100% - - - - 0%
17 Біологія 7 6 1 2 29% 2 29% 2 29% - - 29%
17 Фізика 1 1 - - - 1 100% - - 0%
17 Англійська мова 1 1 - - - 1 100% - - - - 0%
17 Історія України 16 14 2 3 19% 5 31% 6 38% - - 38%

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про рівень організації та проведення ДПА:

· в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної підсумкової атестації учнів випускних класів;

· вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних предметів;

· протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з навчальних предметів;

· діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів.

Виходячи з вищезазначеного, у 2018/2019 навчальному році слід продовжити роботу з підвищення якості підготовки учнів до ДПА, запроваджуючи різнорівневі тестові технології.

Управлінська та організаційна діяльність

Упродовж 2018/2019 навчального року адміністрацією закладу опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

- управлінська діяльність адмістрації закладу та здійснення внутрішкільного контролю;

- організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів і курсів шкільного компоненту базового навчального плану;

- організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;

- стан роботи закладущодо реалізації концепції національного виховання;

- організація роботи з охорони праці та попередження дитячого травматизму;

- охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;

- кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;

Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно–правового поля була ключовою протягом року, а саме:

- розроблено функціональні обов’язки директора, заступника директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу;

- розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;

- розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з питань охорони праці;

- завершено створення номенклатури справ закладу освіти;

- проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур закладу згідно з його Статутом;

- Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом, а саме:

- зміцнення виробничої дисципліни;

- розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього процесу.

У школі створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, батьківська рада, батьківські комітети класів, методична рада, шкільна дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання поза-бюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація освітнього процесу.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу закладу у 2019/2020 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

- Забезпечити позитивний імідж навчального закладу.

- Створити сучасне освітнє середовище.

- Підвищити якість освітніх послуг у відповідності з освітніми стандартами та засадами «педагогіки партнерства».

- Створити умови для професійного розвитку умотивованого вчителя, який має свободу творчості і можливість самовдосконалення і самореалізації.

- Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, орієнтуючись на їх потреби , впроваджуючи принципи дитиноцентризму.

- Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей .

- Забезпечити духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

Кiлькiсть переглядiв: 43

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.