• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ЗВІТ ДИРЕКТОРА навчально - виховного комплексу "Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад"

Звіт директора навчально - виховного комплексу "Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад" Гавронської Наталі Миколаївни за 2017 - 2018 навчальний рік

/Files/images/caqn/Изображение 174.jpg

Звіт директора навчально - виховного комплексу "Марганецька загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад

Гавронської Наталі Миколаївни

за 2017 -2018 н.р.

Звіт директора Навчально-виховного комплексу «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Гавронської Наталі Миколаївни за 2017-2018 н.р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік, і тому ми зібралися сьогодні, на традиційні загальношкільні батьківські збори, щоб підвести певні підсумки роботи колективу навчально-виховного комплексу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

Педагогічний колектив НВК «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5- дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2017-2018 н.р. керувався основними нормативно-правовими, законодавчими документами про освіту, що ґрунтується на Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти, указах Президента, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», Концепції профільного навчання, регіональним проектом «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти»; Положенням про конкурс “Обдаровані діти - надія Марганця» та іншими законодавчими та нормативно-правовими документами з виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Практична діяльність у 2017-2018 н.р. була побудована згідно з Положенням про навчально-виховний комплекс, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- Статут затверджений рішенням виконкому Марганецької міської ради від 23.02.2017 року № 726-21/VIІ.

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Основними напрямами роботи НВК були: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

І . Управлінська діяльність у навчальному закладі:

Управління навчально-виховним комплексом здійснюється згідно річного плану роботи НВК , плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти вирішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Річний план роботи на 2017 – 2018 навчальний рік виконано.

Проведено:

- 12 педагогічних рад;

- 41 нарад при директорові;

- видано 224 накази.

ІІ. Створення умов щодо рівного доступу до якісної освіти

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта. ЇЇ модернізація є найбільш системною і масштабною.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 №1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказу Департаменту освіти і науки від 11.08.2015 р. №533/0/212-15 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіти», наказів управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради №239 від 19.08.2015 р., від 31.03.2016 року №119 «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», з метою обліку дітей шкільного віку, які постійно проживають на закріпленому за школою мікрорайоні та забезпечення стовідсотковго охоплення дітей і підлітків мікрорайону повною загальною середньою освітою та різними формами навчання було організовано проведення Всеукраїнського рейду «Урок» та місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту», під час яких:

- здійснено перевірку виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

- проаналізовано причини ухиляння учнів від навчання та розроблено заходи щодо попередження бродяжництва;

- проаналізовано умови проживання дітей, які перебувають у складних та надзвичайних умовах та складено акти обстеження умов проживання;

- активізовано роботу педагогічного колективу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей;

- сконцентровано увагу на проведенні профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та працевлаштуванні випускників 9-х, 11-х класів.

Загальна кількість дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які проживають на закріпленій за школою території – 201;

з них:

- навчаються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти – 197;

у тому числі:

- у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 183;

- у професійно-технічних навчальних закладах – 4;

- на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 15;

- не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти – 8 (з них 4 чол. – навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади розумового розвитку, 4 чол. – діти 6-річного віку).

В поточному році список дітей і підлітків та автоматизована база даних щоквартально контролювалася і корегувалася. Таким чином, виявлено, що дітей, не охоплених навчанням, на території обслуговування НВК немає. В закладі наявні довідки, що підтверджують факт навчання дітей на території обслуговування НВК в інших навчальних закладах, та довідки на дітей шкільного віку, які не підлягають навчанню.

З метою забезпечення рівного доступу дітей та створення належних умов навчання у навчально-виховному комплексі проводиться робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність. У НВК працює кабінет інформатики, обладнаний комп’ютерною технікою (5 справних комп’ютерів. та 9 ноутбуків), є вихід у мережу «Інтернет».

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно–орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань в мережі Інтернет.

НВК укомплектований програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання» в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, наказу Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 року за №797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичних довідок лікарсько-консультативної комісії, заяви батьків індивідуальне навчання у НВК було організовано для учениці 8-го класу Ковтунюк Єлизавети, учениці 6-го класу Височиної Марії та учня 1-го класу Жмака Давида.

Для індивідуального навчання виділено всього 26 годин,для 6-го та 8-го класу по 8 год,для 1-го класу 10 год, згідно робочого навчального плану.

У НВК видано наказ про організацію індивідуального навчання, складено індивідуальний навчальний план та розклад занять .

Індивідуальний робочий навчальний план складено на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Протягом року працювала шкільна ПМПК, діяльність якої була спрямована на виявлення, направлення дітей на діагностичне обстеження до міської ПМПК.

В 2017-2018 навчальному році шкільною ПМПК проведено 4 засідання на яких розглянуті питання:

- Виявляти рівень декомпенсації, порушення в психофізичному розвитку дітей.

- Проводити профілактичні заходи щодо попередження фізичних, інтелектуальних, емоційно-особистісних перевантажень учнів.

- Виявляти резервні, компенсаторні можливості розвитку дітей.

- Визначати зміст, тривалість корекційно-розвивальної роботи в межах можливостей.

- Фіксувати отримані результати, проведену роботу з батьками в обов’язковій документації консиліумів.

ІІІ. Кадрове забезпечення.

У школі працює 20 учителів та 3 вихователі, з яких мають вищу освіту - 15 чоловік, 2 вчителі навчається заочно. Вишу категорію мають 4 учителі: Цехмістро О.М., Келипенко Т.М., Гавронська Н.М., Лучкова А.С. Звання: "старший вчитель" – 1 учитель - Гавронська Н.М.; "вчитель-методист" –1 учитель Цехмістро О.М.,; «педагог-організатор-методист» - 1 учитель – Келипенко Т.М.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки відділу освіти. Усі педагоги НВК проходять чергову курсову підготовку на базі Дніпропетровської Академії безперервної освіти. Фахову курсову перепідготовку у 20167-2018 навчальному році пройшли – 6 учителів (Жур О.А., Вороніна Т.І., Сафонова О.О., Булюк А.В., Висоцька Ж.Ю., Цехмістро О.М.).

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників у НВК проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У 2017-2018 навчальному році атестувався 4 учителя

№з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення, поширення (обов’язково вказати)
1 Гавронська Наталя Миколаївна Учитель україн-ської мови та літератури, спеціа-ліст вищої катюго-рії «Викори-стання інформаційних технолог-гій на уроках українсь-кої мови та літерату-ри». відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні,про-ведення відкритих уроків та виховних заходів
2 Жур Олена Анатоліївна Заступ-ник директора з навчально-вихов-ної роботи, ----- відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
3 Жур Олена Анатоліївна Вчитель біології та хімії «Викори-стання комп’ютерних технолог-гій на уроках хімії та біології». Адмініст-рація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
4 Келипенко Тетяна Миколаївна Педагог-організатор Розвиток творчих здібнос-тей на особис-тісно-зорієнто-ваному уроці відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
5 Келипенко Тетяна Миколаївна Учитель української мови та літерату-ри «Туристсько-краєзнав-ча робота як засіб виховання інновацій-ної особисто-сті». відділ освіти Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні, проведення відкритих уроків та виховних заходів
6 Акалупіна Тетяна Андріївна Учитель початкових класів, спеціа- ліст І категорії «Інновацій-ні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів початко-вих класів». Адмініс-трація навчального закладу Поширення на рівні школи Виступ на засіданні педагогічної ради, виступ на міському методичному об`єднанні,проведення відкритих уроків та виховних заходів

ІVНавчально-виховна робота у навчальному закладі

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив навчально-виховного комплексу працював над науково-методичною проблемою «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Педколектив навчально-виховного комплексу спрямовував свою роботу на виокремлення головного, істотного в підвищенні кваліфікації вчителів, єдність теорії і практики, колегіальність у поєднанні масових, групових та індивідуальних форм і методів методичної роботи, створення сприятливих умов для творчих пошуків педагогів.

Всі свої зусилля педагоги НВК направляли на реформування освітнього процесу у світлі вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та неухильне дотримання Державного стандарту в освіті.

Основними завданнями в методичній роботі НВК визначено:

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету НВК;

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з активних питань навчання і виховання здобувачів освіти;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи НВК професійної адаптації молодого учителя, шкільних циклічних комісій учителів-предметників, творчої групи, проведення предметних тижнів;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- поширення передового педагогічного досвіду учителів НВК шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти з окремих предметів навчального плану, шляхом організації роботи спецкурсів, факультативів.

З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у навчально-виховному комплексі працюють методичні структури:

- методична рада (керівник Жур О.А.);

- циклічна комісія учителів початкових класів (керівник ЦехмістроО.М.);

- циклічна комісія учителів природничо-математичного циклу (керівник Булюк А.В.);

- циклічна комісія учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ковтун Ю.О.);

- циклічна комісія класних керівників (керівник Лучкова А.С.);

- творча група (керівник Вороніна Т.І.)

Усі методичні структури мають річні плани роботи і проводили свої засідання один раз на чверть. Слід зазначити, що тематика засідань відповідала проблемі, над якою працює навчально-виховний комплекс. Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

В їх роботі використовувалися такі форми роботи як круглі столи, наукові конференції, презентації, майстер-класи, дискусії, семінари, презентації, обговорення в загальному колі, тренінги де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і в позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання, визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

У річному плані навчально-виховного комплексу на 2017-2018 н.р. було сплановано проведення предметних тижнів, під час яких показали свою майстерність. Під час проведення предметних тижнів проведено відкриті уроки, позакласні заходи, учителі виносили на суд колег свій досвід, свою концепцію, авторську майстерність, ділилися досвідом роботи по проблемах. Така форма роботи дає педагогам можливість апробації нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.

Предметні тижні:

школа І ступеня:

- тиждень математики (Гордієнко А.В.) ;

- тиждень української мови та читання (Цехмістро О.М.););

- тиждень природознавства (Вороніна Т.І.)

- тиждень російської мови (Акалупіна Т.А.).

школа II та ІІІ ступенів:

- тиждень іноземної мови (Ковтун Ю.О.,Хорошилов І.О. );

- тиждень історії, правознавства (Похиленко Ю.С.);

- тиждень фізики та географії (Булюк А.В.)

- тиждень зарубіжної літератури та російської мови (Сафонова О.О.);

- тиждень хімії, біології (Жур О.А.);

- тиждень фізичної культури (Павленко О.Д.);

- тиждень математики та інформатики (Лучкова А.С.) ;

- тиждень трудового навчання (Деревцова Н.С.)

- тиждень музики та образотворчого мистецтва (Висоцька Ж.Ю.).

Всі вчителі відповідально поставилися до підготовки та проведення предметних тижнів і провели різні заходи:

- відкриття тижня на загальній лінійці;

- вікторини;

- конкурси стіннівок, комп’ютерних презентацій;

- в рамках тижня кожен вчитель провів відкритий урок та позакласний захід;

- закриття тижня;

- матеріали до предметних тижнів узагальнили та здали до методичного кабінету навчально-виховного комплексу.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

- самоосвіти вчителів;

- атестації педагогів;

- курсової перепідготовки;

- семінари-практикуми;

- індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

- участь у роботі предметних тижнів та нарад;

- робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

- поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів.

5. Участь у предметних олімпіадах

№ з/п Предмет Командне місце Відповідальний учитель
1 Українська мова та література 7 Гавронська Н.М., Келипенко Т.М. Ковтун Ю.О.
2 Історія 8 Похиленко Ю.С.
3 Англійська мова 8 Ковтун Ю.О., Хорошилов І.О.
4 Біологія 6 Жур О.А.,Булюк А.В.
5 Географія 6 Булюк А.В.
6 Математика 6 Лучкова А.С.
7 Фізика 9 Булюк А.В.
8 Хімія 4 Жур О.А.
9 Російська мова 7 Сафонова О.О.
10 Трудове навчання 1 Деревцова Н.С.
11 Правознавство 10 Похиленко Ю.С.

Аналіз командних місць участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Виходячи з вищевказаних результатів олімпіад слід зазначити, що вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми, тому необхідно посилити роботу з обдарованими учнями та розробити конкретні заходи кожним учителем щодо підготовки їх до участі у міських олімпіадах.

6. Участь педагогічного колективу у науково-методичних виставках (вказати назву виставки, участь у конкурсах, тему конкурсної роботи)

- обласний рівень – 5

- міжнародний рівень –1

- всеукраїнський рівень - 3

Назва конкурсу, організатор Дата проведення ПІБ учасника Тема конкурсної роботи Результат
Міський конкурс «Мирний космос» Січень 2018р Булюк А.В. «Космологічна мікологія українського народу» І місце
Міський конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2018р Деревцова Н.С. (куратор) Дизайн речового середовища (групова робота) І місце
Обласний конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) Дизайн речового середовища (групова робота)
Всеукраїнський конкурс-виставка «Новорічна композиція - 2017» Грудень 2017р. Гордієнко А.В. Стилізована ялинка І місце
Всеукраїнський конкурс-виставка «Новорічна композиція - 2017» Грудень 2017р. Гордієнко А.В. Новорічна іграшка І місце
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», міський етап, обласний етап Жовтень 2017р Булюк А.В. Добрий вечір- щедрий вечір
Міський етап конкурсу юних дослідників Лютий 2018р Жур О.А. Визначення вразливості протоплазми та руйнації клітинної стінки
Міський конкурс юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ» Грудень 2017р Цехмістро О.М. Поезія Учасник
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об`єднаймося , брати мої» Грудень 2017р Ковтун Ю.О. Номінація «Література» Люби мій друже рідний край (збірник віршів) Учасник
Конкурс екскурсоводів Іетап міський Січень-лютий 2018 Келипенко Т.М. Номінація «Літературний музей» І місце
Конкурс екскурсоводів ІІ етап обласний Січень-лютий 2018 Келипенко Т.М. Номінація «Літературний музей» ІІ місце
Міський етап фестивалю-ярмарки «Петриківський дивоцвіт» Вересень 2017р Деревцова Н.С. Вироби з паперу, ліплення з солоного тіста І місце
Обласний етап фестивалю-ярмарки «Петриківський дивоцвіт» Вересень 2017р Деревцова Н.С. Вироби з паперу, ліплення з солоного тіста
Регіональний етап всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право» Травень 2018 Гордієнко А.В. Цехмістро О.М. Малюнок
Конкурс «Здай кров заради життя» Березень 2018 Деревцова Н.С. Малюнок
Конкурс малюнків «Нетлінні обереги рідного краю» Травень 2018 Булюк А.В. Малюнок
Участь у обласному конкурсі дитячої творчості «Z-ефір» Березень 2018р Висоцька Ж.Ю. Вокал Учасник
Міський конкурс комп`ютерного макетування та верстання Лютий 2018р Лучкова А.С. Номінація «Газета» І місце
Міський конкурс комп’ютерної графіки Квітень 2018 Лучкова А.С. Хорошилов І.О. Малюнок ІІ та ІІІ місце
Фестиваль екологічної творчості Лютий 2018р. Жур О.А., Висоцька Ж.Ю. Виступ агітбригади
Творчий конкурс «Модель майбутнього» Грудень 2017р Деревцова Н.С. Учасник
Міський конкурс на кращого ботаніка та зоолога Квітень 2018р. Булюк А.В.
Міський конкурс малюнків і поезії до дня місцевого самоврядування Жовтень 2017р Келипенко Т.М. Поезія І місце
Міський конкурс малюнків і поезії до дня місцевого самоврядування Жовтень 2017р Булюк А.В. Малюнок І місце
Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» Березень-квітень 2018 Булюк А.В. Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками» Грамота
Всеукраїнська акція «Годівничка» Грудень 2017 Акалупіна Т.А. Грамота
Акція «Первоцвіти Дніпропетровщини» Квітень2018 Гордієнко А.В. Грамота
ІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт ім..В.Маняка і Л.Коваленко Пінчук Г.Д. Номінація «Кращі дослідницькі роботи учнів 5-11 класів навчальних закладів»
ІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт ім..В.Маняка і Л.Коваленко Жовтень 2017 Булюк А.В. Похиленко Ю.С. Акалупіна Т.А. Номінація «Методична розробка
Конкурс малюнків «Тварини України- регіону» Лютий 2018р Булюк А.В.
Конкурс «Загадкове життя домашніх улюбленців» Лютий-березень Цехмістро О.М. Гордієнко А.В. Акалупіна Т.А. Вороніна Т.І. Іграшка. Оповідання про домашню тваринку Учасник

Участь учнів у інтерактивних конкурсах (назва, кількість учасників, кількість переможців)

Одним з основних принципів роботи НВК є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. У закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Протягом року учні НВК брали участь у олімпіадах та конкурсах ім.П.Яцика, ім. Т. Шевченка, інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», , «Гринвіч», «Соняшник», «Геліантус » та ін..

Результати участі учнів НВК в інтерактивних конкурсах у 2017-2018 н.р.

№ з/п Назва інтерактивного конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Соняшник 10 Диплом ІІ ступеню – 2 чол. (Проскура В. – 3 кл., Пацуєва Є. – 10 кл.), сертифікат учасника – 8 чол.
2 Міжнародний мовно - літературний конкурс ім. Т. Шевченка 6 Учасники
3 Патріот 9 учасники – 9 чол.
4 Кенгуру 6 «Добрий результат» - 2 чол. (Єрємєєва К. – 5 кл., Жур А.– 6 кл.), учасники – 4 чол.
5 Лелека 6 Учаснки – 6 чол.
6 Геліантус 9 «Грамота з біології» - 1 чол. (Шаповал М. – 9 кл.), «Грамота з географії»- 1 чол. (Оселедченко Є.- 7 кл), диплом переможця 1-4 кл- 2чол (Каїрська В. -4 кл, Гордієнко А.В.- 3 кл) ,учасники – 5 чол.
7 Колосок 10 «Золотий колосок» - 4 чол. (Єрємєєва Д. – 3 кл., Вітренко Д. – 4 кл., Жур А. – 6 кл., Антіповіч Є. – 7 кл.), «Срібний колосок» - 2 чол. (Голосний Д. - 5 кл., Пушкарьова У. – 8 кл.), учасники – 4 чол.
8 Кришталева сова 11 Диплом ІІ ст. - 2 Диплом ІІІ ст. - 3,
9 Всеукраїнський конкурс з англійської мови "Гринвіч" 5 Учасники

Проведені семінари, різні методичні заходи на базі ЗНЗ

- всеукраїнський рівень -

- обласний рівень -

- міський рівень – 1

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Керівник (МО, творчої групи, ШПД, ШМО тощо) Відповідальні Кількість учасників
1 Методичне об’єднання вчителів трудового навчання Березень 2018 - Вчитель трудового навчання Деревцова Н.С. 15 чол.

Для реалізації якісної підготовки і розвитку інтелектуальних здібностей учнів у школі було обрано такі навчальні плани:

- для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460(додаток №2);

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (додаток №12);

- для 10-го класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2014 року № 657 (додаток №9 ).

За рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів введено у 1-4 класах – образотворче мистецтво (по 1 год. на тиждень)

5 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Я – моє здоров’я – моє життя» - 1 година на тижденьє

Всього: 2 год.

6 клас – «Аранжування особистості» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

7 клас – «Аранжування особистості» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

8 клас – «Соціалізація підлітка» - 1 година на тиждень;

- «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 3 год.

9 клас - «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Соціалізація підлітка» - 1 година на тиждень;

- - «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 3 год.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу - на 100%. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно-тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам. Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю.

Навчальні програми у 2017-2018 н.р. реалізовано повністю. Заміна уроків на період лікарняних листів, безкоштовних відпусток, курсової перепідготовки, екзаменаційних сесій учителів здійснювалась частково - програмовий матеріал вичитувався за рахунок ущільнення програмового матеріалу.

Державна підсумкова атестація у 2017-2018 н.р. у 4-му, 9-му класах пройшла організовано та показала наступні результати.

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації

з математики у 4-му класі

2017-2018 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
кількість % кількість % кількість % кількість %
10 36 10 36 8 28 - -

Аналіз результатів державної підсумкової атестації

з української мови, проведеної в 4 класі

2017-2018 н.р.

Всього учнів 4-го класу: 28

Виконували роботу: 28

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
7 25 13 46 8 29 - -

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що співпадають з річним оцінюванням.

Аналіз Державної підсумкової атестації у 9-му класі

в 2017-2018 навчальному році

Кількість учнів у класі Вико нувало роботу Предмет 1-3 б. 4-6 б. 7-9 б. 10-12 б. Якість
кількість % кількість % кількість % кількість % %
20 20 Українська мова (диктант) - - 9 45% 10 50% 1 5% 55%
20 20 Математика - - 13 65% 5 25% 2 10% 35%
20 20 Біологія - - 4 20% 15 75% 1 5% 80%

Під час ДПА з української мови:

оцінки підтвердили – 16 учнів – 80%;

оцінки підвищили – 4 учнів – 20%;

оцінки знизились – у -- учнів – 0%.

Робота показала, що учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки, належним чином оформляти роботи.

Під час ДПА з математики:

оцінки підтвердили – 10 учнів – 50%;

оцінки підвищили – 7 учнів – 35%;

оцінки знизились – у 3 учнів – 15%.

В основному учні засвоїли базовий курс математики на середньому та достатньому рівні. Недоліком є невміння логічно викласти пояснення задач достатнього та високого рівня.

Під час ДПА з біології:

оцінки підтвердили – 4 учні – 20%;

оцінки підвищили – 11 учнів – 55%;

оцінки знизились – у 5 учнів – 25%.

Програмовий матеріал в основному учні засвоїли на середньому та достатньому рівні. У деяких учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. Більшість учнів не можуть чітко сформулювати свою думку, зробити порівняння функції будови.

У цілому випускники 9-го класу підтвердили річні оцінки.

Одним з основних принципів роботи НВК є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів.

Протягом року учні НВК брали участь у предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах ім.П.Яцика, ім. Т. Шевченка, інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», , «Гринвіч», «Соняшник» та ін..

Результати участі

учнів школи в інтерактивних конкурсах

у 2016-2017 н.р.

№ з/п Назва інтерактивного конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Соняшник 9 Диплом ІІ ступеню – 2 чол. (Проскура В. – 2 кл., Пацуєва Є. – 9 кл.), сертифікат учасника – 7 чол.
2 Патріот 8 Срібний сертифікат – 1 чол. (Жур А. – 5 кл.), учасники – 7 чол.
3 Кенгуру 5 «Добрий результат» - 2 чол. (Єрємєєва К. – 4 кл., Велика І. – 6 кл.), учасники – 3 чол.
4 Лелека 5 Учаснки – 5 чол.
5 Геліантус 9 «Грамота з біології» - 1 чол. (Шаповал М. – 8 кл.), «Грамота з фізики»- 2 чол (Жур А.- 5 кл.,Оселедченко Є.- 6 кл.), «Грамота з географії»- 1 чол. (Оселедченко Є.- 6 кл), диплом переможця 1-4 кл- 2чол (Каїрська В. -3 кл, Каїрська В. -4 кл) ,учасники – 4 чол.
6 Колосок 9 «Золотий колосок» - 4 чол. (Єрємєєва Д. – 2 кл., Вітренко Д. – 3 кл., Жур А. – 5 кл., Антіповіч Є. – 6 кл.), «Срібний колосок» - 2 чол. (Голосний Д. - 4 кл., Пушкарьова У. – 7 кл.), учасники – 3 чол.

Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний) тур олімпіад з базових предметів для учнів 5-11 класів. Інтелектуальні змагання проводяться з базових дисциплін інваріантної складової навчального плану школи. Переможці шкільних олімпіад представляють школу на міських олімпіадах з базових дисциплін.

Результати участі

учнів у предметних олімпіадах (ІІ етап)

у 2017-2018 н.р.

№ з/п Предмет Командне місце Відповідальний учитель
1 Українська мова та література 7 Гавронська Н.М., Келипенко Т.М. Ковтун Ю.О.
2 Історія 8 Похиленко Ю.С.
3 Англійська мова 8 Ковтун Ю.О., Хорошилов І.О.
4 Біологія 6 Жур О.А.,Булюк А.В.
5 Географія 6 Булюк А.В.
6 Математика 6 Лучкова А.С.
7 Фізика 9 Булюк А.В.
8 Хімія 4 Жур О.А.
9 Російська мова 7 Сафонова О.О.
10 Трудове навчання 1 Деревцова Н.С.
11 Правознавство 10 Похиленко Ю.С.

Аналіз командних місць

участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Виходячи з вищевказаних результатів олімпіад слід зазначити, що вчителями ведеться недостатня робота з обдарованими дітьми, тому необхідно посилити роботу з обдарованими учнями та розробити конкретні заходи кожним учителем щодо підготовки їх до участі у міських олімпіадах

V. Працевлаштування

З метою профорієнтації учнів старших класів, відновлення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на набуття професій, які користуються попитом на ринку праці, протягом навчального року були проведені профорієнтаційні дні за участю представників ПТНЗ та коледжів. Всього було проведено 6 таких зустрічей.

Питання про працевлаштування випускників 9 класів знаходилось на постійному контролі адміністрації НВК, аналізувалось та розглядалось на нарадах при директорові. Із 20 випускників 9-го класу здобуватиме повну середню освіту в закладі середньої освіти - 7 учнів, у ПТУ - 6 учнів, у коледжах – 7 учнів.

Набір дітей у перший клас здійснювався на підставі п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778. При формуванні мережі перших класів проводиться опитування батьків про вивчення предмету «Російська мова» з першого класу.

Протягом навчального року з навчально-виховного комплексу вибуло у зв’язку зі зміною місця проживання батьків 5 учнів, прибуло до школи – 7 учнів. Згідно з мережею станом на 15.06.2018 в НВК навчається 237 учнів та

46 вихованців дошкільного підрозділу.

VI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

На засіданні педради 31 серпня 2017 року (протокол №9) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників НВК, план роботи на 2017-2018 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлені та затверджені наказами по школі від 01.09.2017 року №22. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

У наказі по НВК від 01.09.2017 року №13 передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в НВК тощо.

Щорічно за планом роботи закладу проводиться навчання працівників навчально-виховного комплексу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі

У НВК є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля НВК та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем, пожежним знаряддям. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всьому навчально-виховному комплексі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, НВК отримані Паспорти готовності закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у НВК своєчасно проводиться його розслідування.

Протягом 2017-2018 навчального року трапився 1 нещасний випадок з учнем шкільного підрозділу. Про цей випадок складено акти форми Н-Н та зроблено записи у відповідному журналі.

На 2018-2019 навчальний рік плануються заходи:

- оформлення акта підготовки НВК до нового навчального року;

- проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

- провести обстеження стану енергогосподарства НВК;

- оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

- провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

- регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

VІІ Участь педагогічного колективу у науково-методичних виставках (вказати назву виставки, участь у конкурсах, тему конкурсної роботи)

- обласний рівень – 5

- міжнародний рівень –1

- всеукраїнський рівень - 3

Назва конкурсу, організатор Дата проведення ПІБ учасника Тема конкурсної роботи Результат
Міський конкурс «Мирний космос» Січень 2018р Булюк А.В. «Космологічна мікологія українського народу» І місце
Міський конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2018р Деревцова Н.С. (куратор) Дизайн речового середовища (групова робота) І місце
Обласний конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Квітень 2017р Деревцова Н.С. (куратор) Дизайн речового середовища (групова робота)
Всеукраїнський конкурс-виставка «Новорічна композиція - 2017» Грудень 2017р. Гордієнко А.В. Стилізована ялинка І місце
Всеукраїнський конкурс-виставка «Новорічна композиція - 2017» Грудень 2017р. Гордієнко А.В. Новорічна іграшка І місце
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», міський етап, обласний етап Жовтень 2017р Булюк А.В. Добрий вечір- щедрий вечір
Міський етап конкурсу юних дослідників Лютий 2018р Жур О.А. Визначення вразливості протоплазми та руйнації клітинної стінки
Міський конкурс юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ» Грудень 2017р Цехмістро О.М. Поезія Учасник
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об`єднаймося , брати мої» Грудень 2017р Ковтун Ю.О. Номінація «Література» Люби мій друже рідний край (збірник віршів) Учасник
Конкурс екскурсоводів Іетап міський Січень-лютий 2018 Келипенко Т.М. Номінація «Літературний музей» І місце
Конкурс екскурсоводів ІІ етап обласний Січень-лютий 2018 Келипенко Т.М. Номінація «Літературний музей» ІІ місце
Міський етап фестивалю-ярмарки «Петриківський дивоцвіт» Вересень 2017р Деревцова Н.С. Вироби з паперу, ліплення з солоного тіста І місце
Обласний етап фестивалю-ярмарки «Петриківський дивоцвіт» Вересень 2017р Деревцова Н.С. Вироби з паперу, ліплення з солоного тіста
Регіональний етап всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право» Травень 2018 Гордієнко А.В. Цехмістро О.М. Малюнок
Конкурс «Здай кров заради життя» Березень 2018 Деревцова Н.С. Малюнок
Конкурс малюнків «Нетлінні обереги рідного краю» Травень 2018 Булюк А.В. Малюнок
Участь у обласному конкурсі дитячої творчості «Z-ефір» Березень 2018р Висоцька Ж.Ю. Вокал Учасник
Міський конкурс комп`ютерного макетування та верстання Лютий 2018р Лучкова А.С. Номінація «Газета» І місце
Міський конкурс комп’ютерної графіки Квітень 2018 Лучкова А.С. Хорошилов І.О. Малюнок ІІ та ІІІ місце
Фестиваль екологічної творчості Лютий 2018р. Жур О.А., Висоцька Ж.Ю. Виступ агітбригади
Творчий конкурс «Модель майбутнього» Грудень 2017р Деревцова Н.С. Учасник
Міський конкурс на кращого ботаніка та зоолога Квітень 2018р. Булюк А.В.
Міський конкурс малюнків і поезії до дня місцевого самоврядування Жовтень 2017р Келипенко Т.М. Поезія І місце
Міський конкурс малюнків і поезії до дня місцевого самоврядування Жовтень 2017р Булюк А.В. Малюнок І місце
Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» Березень-квітень 2018 Булюк А.В. Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками» Грамота
Всеукраїнська акція «Годівничка» Грудень 2017 Акалупіна Т.А. Грамота
Акція «Первоцвіти Дніпропетровщини» Квітень2018 Гордієнко А.В. Грамота
ІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт ім..В.Маняка і Л.Коваленко Пінчук Г.Д. Номінація «Кращі дослідницькі роботи учнів 5-11 класів навчальних закладів»
ІІ Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт ім..В.Маняка і Л.Коваленко Жовтень 2017 Булюк А.В. Похиленко Ю.С. Акалупіна Т.А. Номінація «Методична розробка
Конкурс малюнків «Тварини України- регіону» Лютий 2018р Булюк А.В.
Конкурс «Загадкове життя домашніх улюбленців» Лютий-березень Цехмістро О.М. Гордієнко А.В. Акалупіна Т.А. Вороніна Т.І. Іграшка. Оповідання про домашню тваринку Учасник

Проведені семінари, різні методичні заходи на базі ЗНЗ

- всеукраїнський рівень -

- обласний рівень -

- міський рівень – 1

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Керівник (МО, творчої групи, ШПД, ШМО тощо) Відповідальні Кількість учасників
1 Методичне об’єднання вчителів трудового навчання Березень 2018 - Вчитель трудового навчання Деревцова Н.С. 15 чол.

VIII. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

Продукти до шкільної їдальні постачаються централізовано. Для організації повноцінного гарячого харчування в школі створено відповідні умови: у наявності приміщення їдальні (100 посадочних місць), приміщення харчоблоку, яке повністю забезпечене кухонним інвентарем, технологічним обладнанням: електроплита - 1 шт., електросковорідка - 1 шт., духова шафа - 1 шт., бак для підігріву води. Усе в робочому стані. Шкільна їдальня забезпечена холодильним обладнанням. Харчоблок забезпечено кадрами: кухар, помічник кухаря. Стан технологічного обладнання та інвентарю задовільний. У наявності комора для зберігання сухих продуктів; овочесховище для зберігання овочів.

У 2017-2018 навчальному році школа забезпечувалася якісними продуктами харчування постачальниками. Щоденне меню затверджувалося директоромнавчально – виховного комплексу.

Протягом всього начального року отримували повноцінне гаряче харчування за бюджетні кошти:

Шкільний підрозділ - учні 1-4 класів:

1 клас – 31 дитини;

2 клас – 22 дитини;

3 клас – 25 дітей;

4 клас – 28 дітей;

12 учнів, які знаходяться під опікою;

9 учнів із малозабезпечених сімей;

8 учнів із сімей, де батьки мають статус учасників АТО;

Дошкільний підрозділ:

1 різновікова група – 16 дітей;

2 різновікова група – 22 дитини;

1 дитина, яка знаходиться під опікою;

1 дитина із малозабезпеченої сім’ї;

1 дитина із сімї де батько має статус учасника АТО;

15 дітей із багатодітних родин мали 50% знижку за оплату харчування.

У дошкільному підрозділі дотримувалися з 01.09.2017 року вартості дітодня за рахунок бюджетних коштів, передбачених кошторисом на 2017 у розмірі 12,00 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у 2017- 2018 н. р. вартість продуктів харчування учнів 1-4 класів складала

07. 00 грн. З метою організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів у школі діяла комісія громадського контролю з організації харчування.

Працівники їдальні готують повноцінні страви для харчування учнів (перші, другі гарячі страви та напої), дотримуючись норм закладання продуктів. На кінець 2017-2018 навчального року різними видами повноцінного, збалансованого харчування охоплено 76% учнів школи.

З них: 66% учнів – гаряче харчування.

IX. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям, батьки яких є учасниками АТО.

Згідно Концепції про права дитини першочергова увага приділяласяся якнайкращому забезпеченню інтересів дітей, особливо пільгових категорій.

У 2017-2018 навчальному році систематично здійснювалося оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу, після зміни у соціальному статусі учнів.

Станом на 01.06.2017 року на обліку у навчально – виховному комплексі перебували діти пільгової категорії .

Шкільний підрозділ

З них:

- Діти під опікою – 13;

- Діти з багатодітних сімей – 61;

- Діти з малозабезпечених сімей – 9;

- Діти із сімей загиблих шахтарів – 0;

- Діти-інваліди – 0;

- Діти із сімей чорнобильців – 1;

- Дітей учасників АТО – 9.

Дошкільний підрозділ:

- Діти під опікою – 1 ;

- Діти з багатодітних сімей – 15;

- Діти з малозабезпечених сімей – 1;

- Діти із сімей загиблих шахтарів – 0;

- Діти-інваліди – 0;

- Діти із сімей чорнобильців – 1;

- Дітей учасників АТО – 1.

Протягом 2017-2018 року діти пільгової категорій відвідали загальношкільні та міські заходи, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда (фестиваль для дітей-інвалідів «Повір у себе»), Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

Улітку 2018 року у пришкільному таборі з денним перебуванням «Пролісок» відпочивали 19 дітей пільгової категорії: діти під опікою (9 учнів), діти з малозабезпечених сімей (5 учнів), діти, батьки яких є учасниками АТО (9 уЧнів) і харчувалися за рахунок бюджетних коштів. 2 дітей - сиріт оздоровлено в санаторії ( Мельник Г, Мельник Р.), Дукач А – у таборі «Молода гвардія».

Дитячою організацією «Сузір’я» була проведена благодійна акція «Діти – дітям», у результаті якої діти з малозабезпечених сімей отримали набори шкільного приладдя, одяг,який зібрали діти, щоб надати допомогу своїм товаришам, а діти-інваліди – солодкі подарунки.

Діти – сироти, діти із малозабезпечених родин та діти учасників АТО були протягом року були забезпечені безкоштовним харчуванням та оздоровилися у таборі з денним перебуванням « Пролісок».

Протягом 2017 – 2018 навчального року проводилися зустрічі класних керівників, соціального працівника ЦСССДМ Томашевської К.О. з опікунами. Вони відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999 р. Про обстеження матеріальних умов складено відповідні акти.

X.Виховна, позаурочна діяльність

І. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2017 - 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виховна робота протягом 2017– 2018 навчального року була спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», , Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493,Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки , молоді і спорту України від 31.10.2011 №1243 Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних радах, на оперативних нарадах при заступникові директора з виховної роботи, на засіданнях шкільної циклічної комісії класних керівників.

Керуючись нормативними документами, відповідно до річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік, педагогічні працівники протягом навчального року реалізовували конкретні завдання виховної роботи відповідно до загальношкільної виховної проблеми:

«СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

Виховна робота в школі базувалася на дотриманні загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад народу України. Діяла чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяло формуванню їх ціннісних орієнтирів та духовних пріоритетів:

На реалізацію виховної проблеми було сформовано завдання:

1. Забезпечення створення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

4. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

6.Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів школи.

7. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

8. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

9.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

10. Розвиток творчого потенціалу учнів.

11.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

12.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

13. формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

Виховна робота здійснювалася за наступними напрямами:

- Робота по соціальному захисту учнів;

- Робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;

- Національно - патріотичне спрямування виховної роботи;

- Робота з охорони життя і здоров’я учнів;

- Художньо-естетичне виховання;

- Морально-правове виховання;

- Громадянське виховання;

- Родинно-сімейне виховання;

- Трудове виховання та профорієнтація;

- Екологічне виховання;

- Формування здорового способу життя;

- Учнівське самоврядування;

РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗЛОЧИНІВ, БРОДЯЖНИЦТВА СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

1. У роботі з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва педагогічний колектив керувався документами: накази Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп - насильству!" на період до 2015 року», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» тощо, відповідно до Програми профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від25березня 2011 року №75-5.

Метою правовиховної роботи було формування основ здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок, злочинів та бродяжництва. Педагогічним колективом школи проаналізовано роботу щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, проведену протягом 2017 - 2018 навчального року. Про що свідчать протоколи нарад при директорові.

Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності тісно пов`язана з питаннями правоосвітницької роботи в школі.

На початку навчального року розроблено шляхи її реалізації: заходи для вирішення конкретних завдань правого виховання, до яких віднесено: формування у кожного учня системи знань із питань правової освіти, формування поваги до держави, законодавчих актів, прищеплення навичок правомірної поведінки, виховання нетерпимості до правопорушень

У школі протягом 2017 – 2018 навчальних років працювала Рада з профілактики правопорушень, спільно з комісією дисципліни і порядку дитячої організації «Сузір’я» проводилися профілактичні рейди «Урок», заходи правоосвітньої спрямованості як з учнями (бесіди, виховні години, брейн - ринги, «круглий стіл» тощо), так із батьками (питання розглядалися на батьківських зборах), до профілактичної роботи залучалися фахівці міської служби у справах неповнолітніх, ЦССДМ та кримінальної міліції.

Ефективною була зустріч з працівниками кримінальної поліції, які провели профілактичну зустріч у учнями, схильними до правопорушень.

З 01.09.17 по 09.09.17 проведено рейд «Урок» у мікрорайоні навчально виховного комплексу. Психологом Земляченко О.В. до 15.09.2017 розроблено заходи щодо профілактики бездоглядності, правопорушень, попередження дитячого травматизму, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили у складні життєві обставини. У листопаді пройшов місячник «Твій вибір – твоя відповідальність».Учитель правознавства з 20.11.17 по 24.11.17 провела Дні правових знань у навчально – виховному комплексі. На виконання листа Міністерства соціальної політики України "Щодо проведення щорічної акції " 16 днів проти насильства" було сплановано відповідні заходи: у початковій школі пройшли бесіди , тренінги, години спілкування "Права та обов’язки".

З метою виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки у листопаді пройшов Тиждень правових знань. У ході Всеукраїнського тижня права проведено: конкурс агітстіннівок «Наші права – щасливе дитинство», конкурс «Найкращий правознавець школи» (9-10 кл.), виховна година по попередженню торгівлі людьми «Із рабства додому дорога важка» ( психолог Земляченко О.В.), переглянули фільм «Станція призначення – життя».

У шкільній бібліотеці бібліотекарем Деревцовою Н.С. було оформлено тематичні виставки «Ти - громадянин української держави», «Твої права та обов’язки» тощо.

У зв’язку з вкрай складною соціальною – політичною ситуацією у суспільстві, з метою активізації знань про психологічні травми, їх види та особливості перебігу, з метою формування навичок управління факторами , що викликають стрес, з метою попередження правопорушень у школі пройшов День психічного здоров’я, заходи до якого підготувала практичний психолог школи Земляченко О.В.

Протягом року працювала з учнями «групи ризику» практичний психолог Земляченко О.В., проводячи з дітьми індивідуальні бесіди, консультації для батьків, заняття тощо. Психологом ведеться облік роботи у тематичній папці «Робота з учнями групи ризику», де зібрано методичні рекомендації, розробки, результати тестів тощо.

Щодо реалізації заходів по попередженню девіантної поведінки у дітей, то у школі щорічно складається і коригується протягом року список дітей, які потребують педагогічної корекції поведінки. На початку року класні керівники обстежують матеріально – побутові умови, оформляючи результати обстеження актом, у якому підписуються члени комісії і батьки.

Дієвим засобом профілактики правопорушень є робота, яка проводиться Радою з профілактики правопорушень. Згідно наказу від 01.09.2017 року № 09 “Про створення Ради профілактики з попередження правопорушень у школі” в школі створена і діє Рада з профілактики правопорушень ( голова педагог – організатор Келипенко Т.М.). Розроблений і затверджений план роботи Ради. На засідання запрошувалися: соціальний працівник ЦСССДМ Томашевська К.О., члени загальношкільного батьківського комітету, учителі – предметними, працівники кримінальної поліції.

Питання правового виховання і профілактики правопорушень серед неповнолітніх, а також звіти класних керівників про роботу з учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку і неблагонадійними сім’ями заслуховувалисяся на методичному об’єднанні класних керівників, на нарадах при директорі, інструктивних нарадах, засіданнях Ради профілактики правопорушень:

Сформовано банк даних дітей, схильних до правопорушень:

- Школа - 7 учнів;

- Мікрорайон – 8 учнів;

схильних до бродяжництва:

- Школа -2;

Класними керівниками були відвідані сім’ї цих дітей, складені акти обстеження матеріальних умов, надані рекомендації батькам щодо організації робочого місця та дозвілля учнів,ведеться облік індивідуальної роботи з учнями та сім’ями.

На початку навчального року проводились з ними бесіди щодо залучення до гурткової роботи, проведено індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень, виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про попередження насильства у сім’ї” тощо.

Поновлено шкільний куточок з правового виховання, де розміщено телефони довіри, Національної гарячої лінії та міської кримінальної міліції, куди діти можуть звернутися у випадку порушення їх прав, випадків насильства.Учнів ознайомлено із Законом України «Про запобігання домашньому насильству».

На виконання розпорядження начальника відділу освіти Марганецької міської ради 10 жовтня 2017 року пройшли заходи до Всесвітнього дня психологічного здоров'я.

З метою створення шкільної бібліотеки центром збереження здоров’я та осередком формування здоров’язберігаючої компетентності учнів, посилення ролі шкільної бібліотеки у формуванні в учнівської молоді свідомого ставлення до свого здоров’я пройшли заходи місячника бібліотеки під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя. Деревцовою Н.С., бібліотекарем школи , проведені заходи: конференція «Молодь про користь здорового способу життя», флешмоб " Здоровий спосіб життя: Модно! Престижно!Корисно!", інформаційний брифінг " У гармонії із собою і світом", конкурс малюнків і плакатів "Здоров'я сьогодні і на все життя" квест "Рухова активність - здоровий спосіб життя".

Проведено 5 рейдів у складі членів шкільного парламенту, педагога –організатора, під час яких виявлено учнів, які систематично запізнюються на уроки.

Станом на 01.09.2017 на внутрішкільному обліку в школі знаходилися:

- Діти, схильні до правопорушень – 7 учнів;

- Діти, схильні до бродяжництва – 2 учні;

- Діти з девіантною поведінкою – 3 учні;

- Діти, що проживають в сім’ ях, що опинилися в складних життєвих обставинах – 0 учнів;

- Неблагонадійні сім’ї – 12.

У школі щорічно поновлюється куточок «Наркопост – інформ», відповідає за поновлення інформації учитель фізкультури Павленко О.Д., створено куточок, де розміщено інформацію про те, куди можуть звернутися діти у кризовій ситуації (кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх, телефон соціального педагога мікрорайону Томашевської К.О.). На сайті школи розміщено координати Національної «Гарячої лінії» з питань протидії насильству та захисту прав дитини.

Адміністрацією школи підтримується тісний контакт із відповідними службами: так здійснено спільні рейди в сім’ю Глазкових, Вороніних, Герасимових, Захаренко.

Профілактичною роботою були охоплені всі учні школи. Під час проведення профілактичних бесід, обговорені питання необхідності здобутт неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів в їхніх родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів, а також відповідальність неповнолітніх за тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв. З метою вироблення у учнів навичок і звичок правомірної поведінки та розвитку творчих здібностей брали участь обласному конкурсі малюнків серед учнів художніх та загальноосвітніх шкіл міста «Моя Україна – правова держава». Проведено заходи щодо попередження самогубства учнів внаслідок впливу Інтернету.

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Традиційно пріоритетним напрямом виховання протягом року було національно – патріотичне виховання, мета якого реалізовувалася на виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49, на виконання наказу начальника управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради «Про посилення національно – патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів, правосвідомості педагогічним колективом опрацьовано сучасні нормативно – законодавчі документи, створено папку нормативно – законодавчу базу з даного питання.

Приділялася протягом року увага питанню вивчення української мови, історії та народних традицій.

Протягом року пройшли заходи патріотичного спрямування:

- Присвячені Дню партизанської слави.

- Присвячені святкуванню річниці визволення України від нацистських загарбників.

- Єдині класні години "Разом заради миру: повага, безпека, гідність для усіх" (1-10 КЛ.).

- Виховна година «Дружба як вона є»;Вороніна Т.І.;

- Свято у мікрорайоні «Величальна Марганцю»;

- Виховна година «Це моя земля, це моя родина» Булюк А.В.

Шановні батьки, неможливо розповісти про все шкільне життя. У шкільних газетах, що розміщені на стендах, відображені ті заходи, про які не було сказано. .Детальну інформацію про діяльність закладу отримаєте на нашому сайті .

Ми щиро дякуємо вам за співпрацю та порозуміння й сподіваємося на ваше партнерство надалі, адже ми з вами робимо загальну справу - вирощуємо найдорожче зерно - наших дітей. І яким воно дозріє - залежатиме від нас з вами.

Дякую за увагу.

Кiлькiсть переглядiв: 511

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.